? Muallim Naci Kimdir ve Eserleri | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Muallim Naci Kimdir Eserleri ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Muallim Naci Kimdir Eserleri ve Edebi Kişiliği

Muallim Naci Kimdir Eserleri ve Edebi Kişiliği

Tanzimat devri şair ve yazarlarından, 1850-13 Nisan 1893, doğ. ve ölm. İstanbul

• Asıl adı Ömer. Küçük yaşta babası ölünce (1857) annesiyle beraber dayısının yanma Varna’ya gitti, öğrenimini orada medresede yaptı, Varna Rüşti-yesi’ne öğretmen oldu (1867), Naci mahlasıyla şiirler yazmaya başladı, mutasar­rıf Sait Paşa’nm yanında Rumeli ve Anadolu’da birçok yerlerde memurluk yaptı, İstanbul’a dönünce gazeteciliğe geçti, Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebiyat sayfasını yönetti (1883-1885), Saadet ve Vakit gazetelerinde çalıştı, Mektebi Sul­tanî (Galatasaray Lisesi) ve Mekteb-i Hukuk’ta edebiyat öğretmenliği yaptı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Divanyolu’nda Sultan Mahmud Türbesi bahçesinde gömülü

• Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde divan şiiri akımına tekrar hız veren, yeni zevkin o günkü temsilcileri Recaizade ve Hâmid’e karşı hücuma geçen Muallim Naci, aldığı köklü medrese kültürü etkisiyle divan şiirleri yazmakla . beraber, zaman zaman Batı anlayışına uygun şiirler de yazdı; bu iki çeşit şiirinde sade, duru diyebileceğimiz bir Türkçeyi araza ustalıkla aktardı

• Arapça, Farsça ve Fransızca’dan çevirileriyle sayısı kırkı bulan eserlerinden: Ateşpâre (Ateş Parçası, 1882), Şerare (Kıvılcım, 1884), Füruzan (Parlayan Parıltı, 1885) birer şiir; Mual­lim (1886) ve Demdeme (1887) birer eleştiri; Ömer’in Çocukluğu (1889, yeni b. M.E.B. Düzdağ tar. 1969), sekiz yaşma kadarki hayatını, devrine göre çok sade bir dille anlatan bir anı kitabı; ölümünden sonra yayımlanmış Heder (1910) ise bir pi­yestir. Istılâhât-ı Edebiye (Edebiyat Terimleri, 1889) ve Osmanlıca bir sözlük olan Lugat-i Naci (1890) de ünlü kitapları arasındadır

• Şair üzerine yeni bir tanıtma kitabı Toker Yaymları’nda çıktı (haz. Abdullah Uçman, 1974).Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir