? Müseddes Özellikleri Maddeler Halinde | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Edebiyat / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler / Müseddes Nedir, Açıklaması, Özellikleri, Örnekleri, Maddeler Halinde

Müseddes Nedir, Açıklaması, Özellikleri, Örnekleri, Maddeler Halinde

DİVAN ŞİİRİ NAZIM ŞEKİLLERİ (NAZIM BİÇİMLERİ)

 

MÜSEDDES

 

  • Altışar mısradan oluşan nazım şeklidir.
  • Kafiye şeması: aaaaaa bbbbba ccccca ddddda…
  • Her bendin son bir veya iki dizesi nakaratlardan (tekrar­lardan) oluşan müseddeslere “müseddes-i mütekerrir” denir.
  • Bu durumda müseddes-i mütekerririn uyak düzeni şöyle olur: aaaaaa – bbbbaa – ccccaa – ddddaa

ÖRNEK

Müseddes-i Mütekerrir

Firâşım seng-i hârâ pûşişim şevk-ı kıtâd olsun

Yerim beytü’l hazen kârım figân-ı girye-zâd olsun

Ten-i mecruhuma ta’n-ı adû zahm-ı ziyâd olsun

Edenler gönlümü âzürde mesrûrü’l-fuâd olsun

Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsun

Benimçün nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsun

Sipihr-i kîne-cûdan bî-vefâlık resm-i âdidir

Felekten bî-niyâz olmak dahi bir özge vâdîdir

Verâ-yı kâm-cûyân-ı mahabbet nâ-murâddir

Gönül bu matla’nın memnûn-ı ma’nâ-yı maâdîdir.

Yıkanlar hâtır-ı nâ-şâdımı yâ Rabbi şâd olsurı

Benimçün nâ-murâd olsun diyenler ber-murâd olsunBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir