? Naili Kimdir ve Eserleri | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Naili Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Naili Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Naili

XVII. yy. divan şairlerinden, 1608-1613 7-1666, doğ. ve ölm. İstanbul

Asıl adı Mustafa Çelebi olan Nailî, Divan-ı hümayun kâtipliğinde bulundu, maden ka­lemi başhalifesi oldu, bir ara sadrazam Köprülüzâde Fâzıl Ahmet Paşa’nm gazabı­na uğradı, Edirne’ye sürüldü. Avusturya zaferi üzerine (1665) affedildi. İstanbul’a döndü 8 Gazelleriyle divan edebiyatının meşhur şairleri arasında yer alan Nailî’nin başarıları şu noktalarda toplanıyor: Nailî şiirlerini mükemmelliğe eriştirmekte, ke­lime seçmekte titiz, meramını en kısa yoldan ve kusursuz anlatmada usta bir şairdir. Nef’î’nin etkisinde kalan Nailî, âhenge verdiği önem ve ortak mazmunlara yeni orijinallikler aramaktaki dikkatiyle, kendine, günümüze kadar gelen bir şöhret sağ­lamıştır

• Tanzimat devri divan şairleri Leskofçalı Galip, Hersekli Arif Hikmet, Yenişehirli Avni ve sanat hayatının başlangıcında Namık Kemal, Nailî gibi yazma­ya çalışmışlardı 8 Nailî’ye, XIX. yüzyılda yaşamış şair Manastırlı Salih Nailî’den (ölm. 1876) ayırdedilmesi için Nailî-i Kadîm dendiği de olur 8 Dr. Halûk İpekten, Nâilî-i Kadîm Divânının yeni, bilimsel baskısı (1970) peşinden Nâilî-i Kadîm/Ha­yatı ve Edebî Kişiliği (1973) incelemesini de yayımladı.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir