? Öğretici Metinlerde Dil Ve Anlatım | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Edebiyat / Öğretici Metinlerde Dil Ve Anlatım Nedir Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Öğretici Metinlerde Dil Ve Anlatım Nedir Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Öğretici Metinlerde Dil Ve Anlatım Nedir Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

 • Öğretici metinlerde dil, göndergesel işlevde kullanıldığın­dan varlık ve eşyalar nesnel olarak ifade edilir.
 • Her öğretici metnin anlatım özelliği, hedeflenen okuyucu kitlesine, seçilen konuya, zihniyet ve anlatım türüne göre değişir.
 • Dil; bir nesneyi açıklamak, bir kavramı anlatmak, bir olayı bildirmek ve okuyucuyu uyarmak için kullanılır.
 • Dil ve anlatım, iletilmek istenen mesaja (ana düşünceye), metnin türüne (felsefi metin, deneme, gezi yazısı vb.) iletişim karacına, hedef kitleye vb. göre değişir.
 • Öğretici metinler yazıldıkları dönemin dil ve anlatım özelliklerini yansıtır.
 • Bilimsel metinlerde genellikle terimler, felsefi metinlerde kavramlar kullanılır.
 • Sözcükler genellikle gerçek (ilk) anlamlarında kullanılır.
 • Öğretici metinlerde terimlere, kavram ve gözlemlere önemli ölçüde yer verilir.
 • Söz sanatlarına, sözcüklerin mecaz anlamlarına yer verilmez.
 • Öğretici metinler, yazıldıkları dönemin dil özelliklerini yansıtırlar.
 • Farklı türdeki öğretici metinler, dil ve anlatım bakımından da birbirinden farklıdır.
 • Öğretici metinlerde anlatıcı, sanatsal metinlerde olduğu gibi kurmaca değil gerçek kişidir,
 • Sanatsal metinlerde olduğu gibi öğretici metinlerde de bir konu, farklı bir bakışla ortaya konabilir.
 • Öğretici metinlerde anlatımın akıcı, yalın, açık ve tutarlı olması gerekir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir