? Velinimet Hikayesinin İncelemesi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Hikaye / Ömer Seyfettin Velinimet Hikayesi Ses Olayları Özeti Konusu Teması Ana Fikri İncelemesi Tahlili
Hikaye Tahlilleri

Ömer Seyfettin Velinimet Hikayesi Ses Olayları Özeti Konusu Teması Ana Fikri İncelemesi Tahlili

Ömer Seyfettin Velinimet Hikayesi Ses Olayları Özeti Konusu Teması Ana Fikri İncelemesi Tahlili

Ömer Seyfettin’in en çok sevilen hikayelerinden biri olan Velinimet adlı hikayesinin kısa bir incelemesi.

gittik: Gittik kelimesinde ünsüz sertleşmesi ses olayı vardır. git – dik = gittik

baktık: Baktık kelimesinde ünsüz benzeşmesi ses olayı vardır. bak – dık = baktık

yumurtlamağa: Yumurtlamağa kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. yumurtlamak – a = yumurtlamağa

rakam bilmediğini: Bilmediğini kelimesinde sessiz yumuşaması ses olayı vardır. bilmedik – i – n – i = bilmediğini

kırk iki isyanını: İsyanını kelimesinde “n” kaynaştırma ünsüzü vardır. isyan – ı – n – ı = isyanını

parçalandığı: Parçalandığını kelimesinde ünsüz değişimi ses olayı vardır. parçalandık – ı = parçalandığı

söylüyordu: Söylüyordu kelimesinde “ünlü daralması” ses olayı vardır. söyle – yor – du = söylüyordu

dışarı çıktı: Çıktı kelimesinde ünsüz sertleşmesi ses olayı vardır. çık – dı = çıktı

kübistlerin yaptığı: Yaptığı kelimesinde sessiz yumuşaması ses olayı vardır. yaptık – ı = yaptığı

hissettiğimiz: Hissettiğimiz kelimesinde ünsüz türemesi ses olayı vardır. his – et = hisset

yoktur: Yoktur kelimesinde sessiz sertleşmesi ses olayı vardır. yok – dur = yoktur

yalnızca: Yalnızca kelimesinde ünlü düşmesi ses olayı vardır. yalın – ız – ca = yalnız

hesap yoktur: Yoktur kelimesinde ünsüz benzeşmesi ses olayı vardır. yok –dur = yoktur

nasıl: Nasıl kelimesinde ünlü düşmesi ses olayı vardır. ne + asıl = nasıl

seyretmek: Seyretmek kelimesinde ünlü düşmesi ses olayı vardır. seyir – et – mek = seyretmek

bilmediklerini söylüyordu: Söylüyordu kelimesinde “ünlü daralması” ses olayı vardır. söyle – yor du = söylüyordu

temiz havasını: Havasını kelimesinde “n” kaynaştırma ünsüzü vardır. havası – ı – n – ı = havasını

kokluyordum: Kokluyordum kelimesinde “ünlü daralması” ses olayı vardır. kokla – yor – du – m = kokluyordum

sormaya: Sormaya kelimesinde “y” kaynaştırma ünsüzü vardır. sorma – y – a = sormaya

camlarının arkasındaki: Bu iki kelime arasında ulama yapılmıştır. camların arkasındakiBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir