?Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin İncelenmesi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Şiir / Orhan Veli Kanık Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin İncelenmesi, Şiir Tahlili, Ne Demek, Zihniyeti, Nazım Birimi, Kafiye ve Redifleri, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Orhan Veli Kanık Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin İncelenmesi, Şiir Tahlili, Ne Demek, Zihniyeti, Nazım Birimi, Kafiye ve Redifleri, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Orhan Veli Kanık Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin İncelenmesi, Şiir Tahlili, Ne Demek, Zihniyeti, Nazım Birimi, Kafiye ve Redifleri, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Orhan Veli Kanık Kitabe-i Seng-i Mezar Şiiri

Kitabe-i Seng-i Mezar Ne Demek: Mezar Taşı Yazısı

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin Nazım Biçimi: Serbest Şiir

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin Nazım Birimi: Bent

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin Birim Sayısı: 2 Bentten oluşmuştur.

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin Ölçüsü: Serbest Ölçü

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin Ahenk Unsurları: Kelime ve ses tekrarlarıyla sağlanır.

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin Kafiye ve Redifleri: unutulmamalıdır ki Garipçiler hele de Orhan Veli şiirlerinde kafiye vs.nin gereksiz olduğunu düşünür. Alt alta olmasa bu kelimeler şiir içerisinde ahengi oluşturur.

Dünyada / zamanlarda

Adını/sayılmazdı

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin Söz Sanatları:

Abartı ( mübalağa) :Hiç bir şeyden çekmedi dünyada

                                Nasırdan çektiği kadar.”  Abartı yapılmıştır.

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin Dili: Sade, yalın okuyan herkesin rahatça anlayacağı günlük hayatta kullanılan dil kullanılmıştır.

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinin Teması: İnsanlar, Ölüm.

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiirinde Gelenek: Garip Akımının kurucusu olan şair, şiirde kafiye, ölçü gibi şeylerin gereksiz olduğu görüşündedir. Ama yine de şiirlerinin bazılarında bunları kullandığı görülür. Basit şiir kolaydır. Zor olan basit şiir yazmaktır der.

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiiri ve Şair: Garip Akımının kurucusu olan şair, hayatın içinden insanlara da şiirlerinde yer vermiştir. Bu şiir de hayatın içinde sıradan birinin ölümü üzerine yazılmıştır.

Kitabe-i Seng-i Mezar Şiiri Ses Olayları:

Çektiği : Bu kelimede ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. Çektik-i : çektiği

Yaratıldığından: Bu kelimede ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. Yaratıldık-ından: yaratıldığından

Vurmadığı : Bu kelimede ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. Vurmadık-ı = vurmadığı

Adını : Bu kelimede kaynaştırma sesi vardır.  Adı-n-ı : adını

Tüfeğini: Be kelimede ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. tüfek-i=tüfeği

depoya: Depoya kelimesinde “ykaynaştırma ünsüzü vardır. depo-y-a

ekmek kırıntısı: Kırıntısı kelimesinde “skaynaştırma ünsüzü vardır. kırıntı-s

Kendi gitti: Gitti kelimesinde ünsüz benzeşmesi ses olayı vardır. git-di=gitti

Kahve ocağında: Ocağında kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. ocak-ı=ocağıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir