? Sadullah Paşa Kimdir, Eserleri ve Hayatı | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Sadullah Paşa Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Sadullah Paşa Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Sadullah Paşa 

• XIX. yy. şair ve yazarlarından, 1838-1890, doğ. Erzurum, ölm. Viyana

• İstanbul’da Darülmaarif ‘te okudu. Babıâli Tercüme Odası’nda yetişti, Di-vân-ı Hümâyun tercümanı, Maarif müsteşarı, V. Murad’m mabeyn başkâtibi oldu; II. Abdülhamid devrinde Berlin ve Viyana elçiliklerinde bulundu, Viyana’da iken havagazıyla intihar etti, cenazesi İstanbul’a getirilerek Sultan Mahmut Türbesi bahçesine gömüldü.

• Kuvvetli nesirleri, Lamartine’den çevirdiği Göl şiiri ile de tanınmış olan Sadullah Paşa, özellikle on dokuzuncu yüzyıl medeniyetinde ilim ve tekniğin büyük yerini belirten, aklı ve ilerlemeyi savunarak, kaderci bir dünya gö­rüşünün eskimişliğini gösteren Ondokuzuncu Asır şiiri ile, kuvvetli şeklini Tevfik Fikret’te bulacak olan “İnsana, ilme ve tekniğe iman” tema’smı Batılı bir anlayışla işlemiş ilk şairimizdir. Bu şiirin tahlili için Prof. Mehmed Kaplan’ın Şiir Tahlilleri (Cilt 1) kitabına bakınız.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir