? Şair Eşref Deccal Şiirinin İncelemesi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Şair Eşref Deccal Şiirinin İncelemesi Tahlili Açıklaması

Şair Eşref Deccal Şiirinin İncelemesi Tahlili Açıklaması

Şair Eşref Deccal Şiirinin İncelemesi

Şair Eşref Deccal Şiirinin Tahlili

Şair Eşref Deccal Şiirinin Açıklaması

Eşref Deccal IIl’ü Mısır’da yazmış, fakat son şeklini tam olarak veremeden yayımladığı bir eseridir. Bu kitapta da kıtalar, gazel ve beyitler, kıtalar arası açıklamalar bulunmaktadır. Eşref’in bu eseri de Abdülhamid aleyhine yazılmıştır. Şair, vekiller gibi makamda mansıpta gözü olmadığını sadrâzam olmaktansa sıradan

bir adam olmayı tercih ettiğini belirttikten sonra, İstanbul’daki zulmün anlatıldığı mısraları sıralar. O dönemde insanlara gelişi güzel verilen rütbelerle alay eder.

Eşref, o dönemde yazdığı eserlerinde herhangi bir durum ya da olay sonrası hissettiklerini hemen kaleme aldığı şiirler yer almaktadır. Şiirlerdeki ifadeler de şairin düşünce ve duygularındaki nefreti hissettirici tarzdadır. Kendi şairliği ile ilgili olarak şunları söyler:

‘Eylemem ölsem de kizbi ihtiyâr Doğruyu söyler gezer bir şâirim Bir güzel mazmun bulunca eşrâfa Kendimi hicv eylemezsem kâfirim’

Sonuç olarak Eşref için, II. Abdülhamid devrinde, sansürün iyice şiddetli hale geldiği yıllarda Abdülhamid aleyhine eser vermeye çalışan biri olarak amacına ulaşabilmiş hicivler yazmıştır diyebiliriz. Şair, azil, tutuklama, mahkûmiyet ve firarlar arasında yaşanmış bir hayatın şekillendirdiği eserlerde başına gelenlere duyduğu öfkeyi ölçüsünce ifade etmiştir.

‘Eşref’in II. Meşrutiyet’ten sonra yazdığı şiirlerde ise II. Abdülhamit döneminden farklı bir durum söz konusudur. Şair, bu devrede eserlerini yayımlamak için daha serbest bir ortam bulmuş ve bunları devrin bir takım gazete ve dergilerinde yayımlamış olmakla birlikte, devrin yayın dünyasındaki istikrarsızlık ve sağlığının bozulması yüzünden verimli olamamış, uzun manzumelerini yeniden gözden geçirip son şekillerini vermek imkânı bile bulamamıştır. Bundan başka kıtalarının bazıları, haberi veya rızası olmadan bazı gazete ve dergilerde yayımlanmış, hatta kendisine ait olmayan şiirler de ona izafe edilmiştir.’Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir