? Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin İncelemesi | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Şiir / Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin İncelemesi, Tahlili, Kafiye ve Redifleri, Zihniyeti, Nazım Birimi, Ahenk Unsurları, Söz Sanatları, Ses Olayları

Aşık Veysel Sen Olmasan Ben Olmazdım

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin Nazım Biçimi: İlahi

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin Nazım Birimi: Dörtlük

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin Birim Sayısı: Altı dörtlükten oluşmuştur.

Şiirinin Ölçüsü: 4+4=8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin Ahenk Unsurları: Kafiye ve Redif

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin Kafiye ve Redifleri:

1. Dörtlük:

Sen olmasan ben olmazdım: Redif

Kafiye Şeması: abab

2. Dörtlük:

her an, inan, mihman: an’lar tunç kafiye

Kafiye Şeması: cccb

3. Dörtlük:

girdin, verdin, derdin: r‘ler yarım kafiye: “din” ler redif

Kafiye Şeması: dddb

4. Dörtlük:

varım, kârım, baharım: arım‘lar zengin kafiye

Kafiye Şeması: eeeb

5. Dörtlük:

çiçek, irenk, gerçek: k‘ler yarım kafiye

Kafiye Şeması: fffb

6. Dörtlük:

dokun, akın, yakın: n‘ler yarım kafiye 

Kafiye Şeması: gggb

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin Söz Sanatları:

Tekrir: Sen kelimesi dizelerde tekrar edilmiştir.

Tenasüp: Bülbül, gül, mecnun

Aliterasyon: “k”, “l”, “s”, “n” sesleriyle aliterasyon yapılmıştır.

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin Dili: Sade ve anlaşılır bir dil

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinin Teması: İlahi Aşk

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiirinde Gelenek: Aşık edebiyatı şiir geleneği

Sen Olmasan Ben Olmazdım Şiiri ve Şair: Aşık Veysel’in hayata bakış açısı şiire yansımıştır.

Sen Olmasan Ben Olmazdım Ses Olayları:

Kalbimde: Kalbimde kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır. kalp-i=kalbi

olmasan: Olmasan kelimesinde “skaynaştırma harfi vardır. olma-s-an

Yoktur: Yoktur kelimesinde ünsüz benzeşmesi ses olayı vardır. yok-dur=yoktur

Bağrımdaki: Bağrımdaki kelimesinde ünlü düşmesi ses olayı vardır: bağır=bağır

Coştu: Coştu kelimesinde ünsüz benzeşmesi ses olayı vardır. coş-du=coştu

etti: Etti kelimesinde ünsüz sertleşmesi ses olayı vardır. et-di=etti

bana: Bana kelimesinde ünlü daralması ses olayı vardır. ben-a=banaBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir