? Süruri Kimdir ve Eserleri | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Süruri Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Süruri Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

Süruri Kimdir, Eserleri ve Edebi Kişiliği

XVIII. yy. divan şairlerinden, 1752-1814, doğ. Adana, ölm. İstanbul

• İstan­bul’a geldikten sonra Sünbülzade Vehbi’ye kapılanan, Eskizağra kadısı iken onun kâhyalığını yapan Osman Sürurî, eğlenceli hiciv demek olan hezeliyat’ı ve düşür­düğü manzum tarihlerle ün kazandı. (Arap-Fars alfabesindeki her harfin “ebced hesabf’ndaki sayıca karşılıkları toplanırsa tarih mısrasından, hatırlatılmak istenilen olayın hicrî yılı çıkar.) Yalnız zamanındaki önemli, önemsiz olaylara değil, geçmiş devirlerin olaylarına dahi çok kere yalm bir ifadeyle tarihler düşürdü. Bunu bazan bir şiirin bütün mısraları birer tarih olacak şekilde kolaylıkla yaptı

• Sürurî Divanı basılmıştır. Tarihleri Ahmet Cevdet Paşa tarafından Sürurî Mecmuası isimli bir ki­tapta toplanıp bastırıldığı gibi (1883), Ebüzziya Tevfik Bey de Sürurî-i Müverrih (Tarihçi Sürurî) adlı kitabına bu tarihlerin bir kısmını aldı (1899).Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir