? Tarihi Yazılar Nedir Özellikleri Kısaca | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Edebiyat / Tarihi Yazılar Nedir Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Tarihi Yazılar Nedir Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Tarihi Yazılar Nedir Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

  • Geçmişte yaşanan olayları ve durumları tarihî belgelere dayalı olarak anlatan metinlerdir.
  • Bilgi aktarma amaçlı yazılar olduğu için dil göndergesel işlevde kullanılır.
  • Açık, yalın ve duru bir anlatım kullanılır.
  • Konusunu tarihten alan her metin tarihi metin değildir.
  • Tarihî yazılarda gerçeği olduğu gibi, belgelere dayalı olarak aktarmak esastır. Örneğin tarihî bir olay roman olarak anlatıl­dığında, hayal gücü, estetik kaygılar, kurmaca devreye girer; dolayısıyla bu metin, tarihî metin
  • olmaz sanatsal (kurmaca) bir metin olur.
  • Dünya edebiyatında “tarih” deyince akla gelen ilk metin Heredotos Tarihi’dir. Heredotos (Heredot) “tarihin babası” olarak anılır.
  • Türk tarihi açısından; Âşık Paşazade Tarihi, Naima Tarihi, Ebülgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türk’ü, Namık Kemal’in Osmanlı Tarihi, Ahmet Vefik Paşa’nın Şecere-i Türk çevirisi, Fuat Köp- rülü’nün Türkiye Tarihi önemli tarihî metinlerdir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir