? Terci-i Bent Nedir Özellikleri | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Edebiyat / Divan Edebiyatı / Terci-i Bent Nedir, Özellikleri, Maddeler Halinde
Divan Edebiyatı

Terci-i Bent Nedir, Özellikleri, Maddeler Halinde

TERCİ-İ BENT

 

Biçim bakımından terkib-i bende benzer; ancak vasıta beyti her bendin sonunda değişmez ve aynen tekrar­lanır.

Gazel tarzında ve aynı vezinde çok defa beş on beyitli bentlerden meydana gelir.

Terci-i bendin kafiyeleniş şekli terkib-i bentte olduğu gibidir.

Divan edebiyatında bir şairin şiirine, başka bir şair tarafından aynı ölçü, uyak ve redifle yazılan benzeri­ne “Nazire” denir.

Bu, nazire yazan şairin diğer şaire karşı duyduğu saygı ve beğeniden ileri gelmektedir. Edebiyatımızda bu türde de pek çok ürün verilmiştir.

 

Tercl-i bentten bir bölüm

 

Düşüp dâm-ı hevaya hasret-i gülzar kıldım ben

Gidüp nefh-i Mesiha veş sabâ bîmar kaldım ben

 

Gül-i ümit soldu müptelâ-yı hâr kıldım ben

Bu Gülşen külhan oldu çeşmime naçar kaldım ben

 

Belâ mevcâveri girdabı hayret mahudâ nâbut

Adem sahillerin tuttu diriga banki namevcut

 

Belâ bu kim dahi suret miyim ma’na mıyım bilmem

Sezâvâr-ı mekes ya lokma-i anka mıyım bilmem

 

Gam-ı Yusuf la dolmuş Misti istiğna mıyım bilmem

Garîk-ı Nil’i hasret Galib’i rüsva mıyım bilmem

 

Belâ mevcâveri girdabı hayret mahudâ nâbut

Adem sahillerin tuttu diriga banki namevcutBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir