Türk Edebiyatındaki İlkler Nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar

Türk Edebiyatındaki İlkler Nelerdir

Türk Edebiyatındaki İlkler ve Yazarları

Türk Edebiyatındaki İlkler ve Enler

Türk Edebiyatında İlkler Nelerdir

Türk Edebiyatındaki İlkler ve Özellikleri

 • İlk Türk destanı: Alp Er Tunga.
 • Türk adının geçtiği ilk metin, Türk edebiyatının ilk yazılı metni, ilk anı: Orhun Yazıtları
 • Orhun Yazıtlarını ilk defa çözümleyen: DanimarkalI dilbilimci Vilhelm Thomsen
 • İlk Türk şair: Aprinçor Tigin İlk Türk yazar: Yolluğ Tigin
 • Türkçe yazılan ilk kitap, ilk mesnevi, aruzla yazılan ilk eser, ilk siyasetname, ilk didaktik eser: Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig
 • İlk sözlük: Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügat’it-Türk
 • Türkçenin zengin bir olduğunu ilk defa savunan eser: Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügat’it-Türk
 • İlk biyografi eseri (tezkire): Ali Şir Nevai – Mecalis’ün-Nefais
 • İlk tasavvufi şiirler: Ahmed Yesevi — Hikmetler
 • Anadolu sahasındaki ilk biyografi eseri (tezkire): Edirneli Sehi Bey – Heşt Behişt
 • İlk hamse sahibi: Ali Şir Nevai
 • İlk Divan şairi: Hoca Dehhani
 • İlk bibliyografya: Katip Çelebi – Keşf üz-Zünun
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ül A’lam
 • İlk anı: Babürşah – Babürname
 • İlk gezi: Şeydi Ali Reis – Mirat’ül-Memalik
 • İlk fabl: Şeyhi – Hamame
 • Şarkı türünden ilk şiirleri yazan: Nedim
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa.
 • İlk özdeyiş örnekleri: Ali Bey-Lehçet’ül Hakayık
 • Trajedi türünde ilk örnekleri veren: Ali Haydar Bey
 • İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi
 • İlk yarı-resmi gazete: Ceride-i Havadis
 • İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval
 • İlk makale: Şinasi – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • Edebiyat sözcüğünü ilk kullanan: Şinasi.
 • İlk folklor incelemesi: Şinasi – Durub-u Emsal-i Osmaniye
 • Noktalama işaretlerini kullanan ilk sanatçı: Şinasi
 • İlk fabl çevirileri: Şinasi’nin La Fontaine’den yaptığı çeviriler.
 • İlk çeviri şiir: Şinasi’nin Racine, Lamartine ve Fenelon’dan çevirdiği “Tercüme-i Manzume”
 • Türk edebiyatında trajedi türündeki ilk eserler: Ali Haydar – Sergüzeşt-i Perviz ve İkinci Ersas
 • Yeni Türk edebiyatında ilk gezi yazısı: Ahmet Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan
 • Kadın sorununun ele alındığı ilk roman: Ahmet Mithat Efendi – Henüz On Yedi Yaşında.
 • İlk dilbilgisi kitabı: Süleyman Paşa – Sarf-ı Türki
 • Yeni Türk edebiyatında ilk anı: Namık Kemal – Magosa Anıları
 • Batılı anlamda ilk eleştiriyi yazarı: Namık Kemal.
 • İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”
 • İlk telif roman: Şemsettin Sami – Taaşşuk-u Talat ve Fitnat
 • İlk gerçekçi roman: Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası
 • İlk ders kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem – Talim-i Edebiyat
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci – Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk köy konulu gerçekçi roman: Nabizade Nazım – Karabibik
 • İlk tezli roman: Nabizade Nazım – Zehra
 • İlk natüralist roman: Nabizade Nazım – Zehra
 • Tasvir ve tahlil ağırlıklı ilk edebi roman: Namık Kemal – İntibah
 • İlk tarihi roman: Ahmet Mithat Efendi – Yeniçeriler
 • Türkçe olarak sahneye konan ilk tiyatro eserler: Goldoni – Hâcenin Telâşı ve Odun Kılıç
 • İlk telif tiyatro: Şinasi – Şair Evlenmesi
 • Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre
 • Tiyatroda ilk çeviriler: Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’den yaptığı çeviriler.
 • İlk mizah dergisi: Teodor Kasap – Diyojen
 • İlk antoloji: Ziya Paşa – Harabat
 • Batılı anlamda ilk günlük: Direktör Ali Bey – Seyahat Jurnali
 • İlk öykü: Ahmet Mithat Efendi – Kıssadan Hisse ve Letaif-i Rivayat
 • Batılı anlamda ilk öykü: Şemseddin Sami – Küçük Şeyler
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci – Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk pastoral şiir: Abdulhak Hamit Tarhan – Sahra
 • Heceyle yazılan ilk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan – Nesteren
 • Aruzla yazılan ilk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan – Eşber
 • İlk uyaksız şiir: Abdulhak Hamit Tarhan – Validem
 • İlk ders kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem – Talim-i Edebiyat
 • İlk kadın romancı: Fatma Aliye Hanım.
 • İlk psikolojik roman denemesi: Nabizade Nazım – Zehra
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf – Eylül
 • Batılı tekniğe uygun ilk romanlar: Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu ve Mai ve Siyah
 • İlk dergi: Münif Paşa – Mecmua-i Fünun
 • İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 • Yeni Türk Edebiyatı’nda şiirde ilk defa “Türk” kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
 • Mensur şiirin ilk örneklerini veren yazar: Halit Ziya
 • İlk çocuk şiirleri: Tevfik Fikret
 • Serbest müstezat türünü kullanan ilk şair: Tevfik Fikret
 • İlk edebi bildiri yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
 • Kurtuluş Savaşı’nı konu olarak işleyen ilk roman: Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek
 • Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın: Genç Kalemler
 • Konuşma dilinde yazılan ilk hikâyeler: Ömer Seyfettin
 • Hikâyede ilk defa Anadolu’yu başarılı bir şekilde anlatan: Refik Halit Ka­ray – Memleket Hikâyeleri
 • İlk edebiyat tarihçisi: Abdulhalim Memduh Efen­di
 • Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 • İlk epik tiyatro: Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı

Sponsorlu Bağlantılar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Sponsorlu Bağlantılar
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ