? Yabancı Sözcüklere Karşılıklar Sözlüğü | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Dil ve Anlatım / Diksiyon ve Hitabet / Yabancı Sözcüklere Karşılıklar Sözlüğü

Yabancı Sözcüklere Karşılıklar Sözlüğü

Yabancı Sözcüklere Karşılıklar Sözlüğü

Bazı yabana sözcükleri dilimizde oturmuş karşılıktan varken kullanmak doğru de­ğildir. Aşağıdaki yabana sözcüklerin karşılıklarını kullanmaya dikkat etmek gerekir.

 • adisyon: Hesap
 • aktivite: Etkinlik
 • alternatif: Seçenek
 • angaje etmek: Bağlamak
 • animasyon: Canlandırma
 • animatör: Canlandırıcı
 • antrenman: Alıştırma
 • aristokrat: Soylu
 • avantaj: Yarar, kazanç
 • bilanço: Çizelge (Girişilen herhangi bir işte, belirli bir süre sonunda elde edilen iyi ve kötü sonuçların karşılıklı durumu an­lamında)
 • brifing: Bilgilendirme
 • bonus: ikramiye, pirim
 • bürokrasi: Üst düzey memurlar. (Devlet kurumlarında çalışan üst düzey yöneticiler topluluğu.)
 • çenter: Merkez
 • deklare etmek: Bildirmek
 • departman: Bölüm
 • devalüasyon: Değer düşürümü
 • distribütör: Dağıtımcı
 • duayen: Kıdemli (Alanının en önde gelen kişisi anlamında)
 • ekipman: Takım
 • ekoloji: Çevre bilimi empoze etmek: Dayatmak endeks: Dizin, gösterge
 • enstantane: Anlık fotoğraf (1. Işık­lama süresi saniyenin 1 /25’i veya daha kısa olan hızlı bir hareketi çekme yöntemi. 2. Bu yöntemle çekilen fotoğraf.)
 • entegre: Bütünleşmiş
 • envanter: Mal ve değerlere ait çi­zelge
 • ergonomik: Kullanışlı
 • fiks menü: Tek liste
 • formasyon: Biçimlenme, yetişme
 • frekans: Titreşim sayısı
 • gala: ön gösterim
 • global: Küresel
 • inisiyatif: Karar verme yetkisi
 • jakoben: Tepeden inmeci
 • jurnal: 1. İhbar yazısı. 2. Günlük
 • kakofoni: Ses uyumsuzluğu
 • kamuflaj: Gizleme
 • karizma: Etkileyicilik
 • kobi: Küçük ve orta boy işletmeler
 • komplike: Karmaşık.
 • komünikasyon: İletişim
 • kondisyon: Durum
 • konjonktür: Geçerli durum
 • konsept: Tarz, düzen
 • kontekst: Bağlam
 • kontrast: Karşıtlık
 • kriter: Ölçüt
 • legal: Yasal
 • mantalite: Anlayış
 • marjinal: Âykın
 • maksimum: En yüksek değer
 • melankoli: Kara sevda, hüzün
 • metafor: Eğretileme (Deyim aktar­ması yoluyla yapılan mecaz, istiare.)
 • metot: Yöntem
 • minimum: En az misyon: Görev, amaç
 • motivasyon: 1. İsteklendirme. 2. Güdüleme
 • nüans: İnce ayrım
 • opsiyon: 1. Bekletme süresi. 2. Se­çenek. 3. Ek süre.
 • panorama: Genel görünüm
 • paradigma: Değerler dizisi
 • paradoks: Aykırı düşünce parlamenter: Milletvekili
 • perspektif: Bakış açısı
 • polemik: 1. Söz dalaşı 2. Kalem kavgası.
 • prestij: Saygınlık.
 • prezante etmek: Tanıtmak
 • prodüksiyon: Yapım
 • prömiyer: İlk gösteri.
 • retorik: Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
 • rezidans: Saray konut seküler: Laik yaşama ait
 • sofistike: 1. Yapmacık. 2. Yanıltıcı. 3. Karmaşık
 • spesifik: Özellikti
 • sponsor: Destekleyici
 • start almak: Başlamak
 • tolerans: Hoşgörü
 • transformasyon: Dönüşüm
 • ünsiyet: Alışkanlık
 • versiyon: Sürüm
 • vizyon; Görünüm. İleri görüş.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir