? Ziya Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Biyografiler / Ziya Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı ve Edebi Kişiliği
Şairlerin Hayatı

Ziya Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı ve Edebi Kişiliği

Ziya Paşa Kimdir, Kısaca Hayatı ve Edebi Kişiliği

• Tanzimat devri şairlerinden, 1825-17 Mayıs 1880, doğ. İstanbul, ölm. Adana

• Sadaret Kalemi’nde memurken Reşit Paşa’nm yardımıyla kâtip olarak saraya alındı (1855), Fransızca öğrendi, Kıbrıs’a (1861), Amasya’ya (1863) mu­tasarrıf oldu; I. Meşrutiyetin kurulmasına çalışan Yeni Osmanlılar Cemiyeti üyesi olduğundan Namık Kemal’le Paris’e kaçtı (1867), Londra’da yine Namık Kemal’le Hürriyet gazetesini çıkardı (1868), Cenevre’ye gitti (1870), ertesi yıl İstanbul’a döndü, Abdülaziz’in tahttan indirilmesinden sonra Maarif Müsteşarı oldu (1876). Konya ve Adana’da (1878 i) valilik etti. Mezarı Adana’da.

Ziya Paşa• Ziya Paşa, divan ede­biyatı sevgi ve alışkanlığını sürdürmekle beraber hak, adalet, ilerleme., gibi siyasî ve sosyal düşünce ve kavramları savunan şiirleri (Terkib-i bend), halk dilinin yazı dili olmasını, halk şiirimizin değerlendirilmesini isteyen makalesi (Şiir ve İnşa) ile, Tanzimat ediplerinin ortak ideallerine katıldı; İstibdada karşı savaştı. Namık Kemal’e fikir ve ideal arkadaşı oldu.

• Eserleri: Terci-i Bent-Terkib-i Bent (1872), Zafer-nâme (nazım nesir karışık yergi, 18687), Hârâbat (Arap, Fars ve Türk şiiri antolojisi, üç cilt, 1874), Eş ‘ar-ı Ziya (şiirler, 1881; Külliyat-ı Ziya Paşa adı altında Süleyman Nazif tarafından 1925)

• Hakkında bir tanıtma ve şiirlerinden seçmeler kitabını Şükrü Kurgan hazırlamıştı (1953 vd., Varlık Yayınları), iki akademik eseri Prof. Kaya Bilgegil çıkardı: Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma (Erzurum, 1970), Hârâbat Karşısında Namık Kemal (İstanbul, 1972)

• Zafer-nâme’nin yeni basımı, Tercüman 1001 Temel Eser dizisindedir (1975). Hüseyin Kâzım Kadri’nin incele­mesi Ziya Gökalp ‘in Tenkidi (1989) adını taşıyor.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir