Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama TestleriE-Kurs

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Evvel YouTube

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

İnsanın duygu, düşünce, amaç ve deneyimlerini her

türlü yolla başkalarına bildirmesine iletişim denir.

İletişimde bilgiyi aktaran kişi – – – -; aktarılan bilgi, duygu

ve düşünce – – – -; iletişime katılan unsurların birlikte

meydana getirdikleri ortam- – – -; geri bildirim ya da

mesaja verilen olumlu veya olumsuz tepki – – – – olarak

tanımlanır.

1) Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilemez?

A) dönüt

B) bağlam

C) gönderici

D) ileti

E) kanal

 

2) Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda başkanın görevlerinden biri değildir?

A) Konuyu ortaya koyup sınırlamak

B) Tartışmanın kurallara uygun yürütülmesini sağlamak

C) Konuyla ilgisiz ve gereksiz konuşmaları engellemek

D) Konuşmacıların birbirlerini suçlamaya yönelik konuşmalarına engel olmak

E) Konuşmacıların ele alınan konuya aynı bakış açısıyla bakmalarını sağlamak

 

3) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içindeki sözlü anlatım türüyle uyuşmamaktadır?

A) Sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışılması ve dinleyicilerin bu tartışmalara daha aktif şekilde rol almalarını sağlayan tartışma türüdür. (Forum)

B) Bu tartışmada bir konuyu, kesin bir karara varmadan konunun çeşitli yönlerine temas etmek esastır. (Açık Oturum)

C) Öğrencilerin daha iyi yetişmesine, konuşma yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olan bir tartışma biçimidir. (Münazara)

D) Belli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin, kendi alanlarınan ait herhangi bir problemle ilgili hazırladıkları bildiriyi sundukları toplantılardır. (Panel)

E) Yapılan tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulur. (Bilgi Şöleni)

 

4) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir tartışmacıda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Aynı ses tonuyla konuşma

B) Hoşgörülü olma

C) Sabırlı olma

D) Konuşma sırasına uyma

E) Verilen zamana uyma

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Forum, dinleyicilerin konu üzerine daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar.

B) Panelde konuşmacıların her biri, konunun uzmanı oldukları bir yönünü ele alır.

C) Münazara genellikle sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür.

D) Açık oturumda konuşmacılar konuyu ana hatlarıyla ele alır ve yorumu dinleyicilere bırakır.

E) Sempozyumda yapılan tartışmalar ve ele alınan kararlar bilimsel değer taşır.

 

I. Münazara

II.Panel

III. Bilgi Şöleni

IV.Söylev

V. Sohbet

6) Yukarıda verilenlerden hangileri tartışma türlerinden biri değildir?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) III. ve IV.

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

 

– – – – bir çeşit düşünce alışverişidir. Bu düşünce alışverişi,

sadece konuşmacılarla sınırlı değildir. Dinleyicilerle

konuşmacıların bir konu üzerinde birlikte düşünme

isteği çevresinde düzenlenen, bu nedenle de açık oturuma

nazaran daha samimi bir ortamda gerçekleşen

bir tartışma biçimidir.

7) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Forum

B) Sunum

C) Konferans

D) Münazara

E) Sempozyum

 

Kıymetli Misafirler,

Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Anadolu’nun

tarihi güzelliklerini görsel materyallerimizin de

desteğiyle anlatacağım. Program sonunda konuyla ilgili

sorular sorabilirsiniz.

Anadolu’nun milyonlarca yıl boyunca Avrupa, Asya ve

Afrika kıtaları arasında hayvan ve insan göçlerine ev

sahipliği yaptığı biliniyor. Bu nedenle ülkemizde çok

sayıda kalıntı var. Bu durum hem ülkemizden hem de

dışarıdan çok sayıda bilim insanının ilgisini çekiyor.

8) Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdakilerin hangisine örnektir?

A) Münazara

B) Sunum

C) Panel

D) Açık Oturum

E) Mülakat

 

9) Aşağıdakilerden hangisi panel ile ilgili olarak söylenemez?

A) Herkesi ilgilendiren, sosyal problemlerle ilgili konular ele alınır.

B) Bir başkan ve konusunda uzman en az üç konuşmacı bulunur.

C) Konuşmacılar konuya bağlı kalma koşuluyla istedikleri kadar konuşabilir.

D) Ele alınan konu, dinleyici karşısında tartışılır.

E) Konuyla ilgili somut sonuçlara ulaşmaktan çok konu değişik yönleriyle ele alınır.

 

 

I. Dinleyicilerden gelen soruları açık ve net şekilde cevaplamak

II.Dinleyicileri aktif katılımcı olarak canlı tutmak

III. Konuyu dinleyicilerin tartışmasına açmak

IV.Ses tonu, vurgu ve tonlamalara dikkat etmek

10) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sunum sonrasında yapılması gereken bir davranıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I. ve II.

D) II. ve IV.

E) III. ve IV.

 

11) Aşağıdakilerin hangisinde sunumla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Sunumun amacı kesin çizgilerle belirlenmelidir.

B) Sunumlarda dinleyicinin ilgisini çekebilmek için süslü, üstü kapalı bir dil kullanılmalıdır.

C) Sunumun bir paylaşım olduğu hissettirilmelidir.

D) Sunumun yapılacağı yer önceden görülmeli ve prova yapılmalıdır.

E) Sunum sırasında kullanılacak teknik donanım sunumdan önce kontrol edilmelidir.

 

12) Aşağıdakilerden hangisi, sunumun amaçlarından biri değildir?

A) Bilgilendirme

B) İkna etme

C) Teşvik etme

D) Öğretme

E) Sezdi

Test 1   1.E   2. E   3. D   4. A   5. D   6. E   7. A   8. B   9. C   10. A   11. B   12. B

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0