Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 10. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6  Soruları ve Cevapları Çöz

1) Aşağıdakilerden hangisi akıcı bir metnin özelliği olamaz?

A) Söylenişi güç sözcük ve terimlerden kaçınılır.

B) Uzun ve karmaşık ifadelere yer verilmez.

C) Anlatımda gereksiz tekrarlara başvurulmaz.

D) Cümlelerde özne-yüklem uyumu vardır.

E) Benzetme ve yinelemeler asla yer almaz.

 

(I) Şair, şiire kendi söylemiyle girer. (II) Nazım Hikmet,

Behçet Necatigil, Cahit Külebi gibi şairlerin daha ilk

şiirlerinde şairlik çizgilerinin izlerine rastlanması, söylemlerini

iyi kurmalarına bağlanabilir. (III) Söylem, şairin

yalnızca sözcük seçimi, söz öbeklerini biçimleme

gibi yerleşmiş becerileriyle sınırlandırılmamalıdır.

(IV) Şairin kendine özgü söylemi, daha çok, şiirindeki

ses ve anlam kaynaşmasından anlaşılır. (V) Ölçülü,

uyaklı da olsa iyi şair, şiirinin duygu örgüsünü yaratır.

2) Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Başta söylemini iyi kurdu mu, yaşadığı zamanların hakkından gelmeyi başarır.” cümlesi getirilebilir?

A) I.       B) II.          C) III.         D) IV.         E) V.

 

Ünlü sanatçıyla ilk tanıştığımız kitabevinde tekrar sohbet imkânı

I                     II                                       III                   IV

bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

V

3) Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?

A)I.            B) II.            C) III.            D) IV.          E) V.

 

(I) Türkiye’de eleştiri temelde araştırmaya dayanmıyor.

(II) 1960 kuşağı eleştirmeni Türk edebiyatını daha çok,

çıkmakta olan dergilerdeki verileri temel alarak değerlendirme

eğiliminde. (III) Bir ikisi ayrı tutulursa, eleştirmenlerin

geriye doğru atılmış sağlam köprüleri var.

(IV) Çoğu bizim edebiyatımızı hatta bütünüyle çağdaş

edebiyatımızı okumuş değil. (V) Dünya edebiyatı üstüne

bilgiler de genellikle el kitaplarından gelme şeylerden

ibaret.

4) Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)I.         B) II.          C) III.           D) IV.        E) V.

 

5) Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir?

A) Bileti olmadığı için mecburen yürümek zorunda kaldı.

B) Bıkmadan, yorulmadan sürekli çalışmalıyız.

C) Topkapı tramvayına bindim, içerisi tenha idi.

D) Edebiyat; değişim, dönüşüm ve yeniliklere hep açık tutar kapılarını.

E) Genç adam, ürkek adımlarla yürüyordu gecenin bir yarısı.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere, ayraç içinde verilen sözün getirilmesi anlamca  uygun olmaz?

A) Romanlarında anlattığı hâl ve olay, dile getirdiği duygu ve düşünce okuyucunun zihninde net biçimde belirsin diye —- ilkesine uygun bir dil kullanmıştır. (açıklık)

B) Öykülerinde sade, süssüz ve gösterişsiz bir dil kullanması; kullanılmayan söz ve söz öbeklerine yer vermemesi —- bir anlatıma sahip olduğunun göstergesidir. (yalın)

C) Genç yazarlara —- ilkesine bağlı kalınması gerektiğini, ses akışını bozacak, söylenmesi güç seslerin ve kelimelerin kullanılmaması gerektiğini anlattı. (akıcılık)

D) —- ilkesine uygun yazılan yapıtlarda gereksiz sözcük ve eklere yer verilmez. (Duruluk)

E) Birkaç sözcükle anlatılabilecek bir iletiyi dolambaçlı yollara başvurarak anlatmaya çalışmak —- ilkesiyle  bağdaşmaz. (öznellik)

 

Şairin dergilerdeki şiirlerinin çoğu özensiz hazırlanmış.

Şiirlerinde süslü, gösterişli bir dili tercih etmiş. Kimi şiirlerinde

ise gereksiz sözcüklere fazlasıyla yer vermiş.

7) Bu parçada sözü edilen şiirlerde bulunmayan özellikler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesnellik – Yalınlık

B) Duruluk – Yalınlık

C) Özgünlük – Akıcılık

D) Kalıcılık – Etkileyicilik

E) Doğallık – Yalınlık

 

Büyük sanatçı kolay olunmuyor. Yıllar geçse de kalıcılığından

bir şey kaybetmeyen sanatçılar, yazılarında

noktalama eksikliğinden, söz dizimi yanlışlığından ve

mantıksal tutarsızlıktan uzak durmuştur her zaman.

8) Bu parçada sözü edilen sanatçıların vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürükleyiciliği

B) Doğallığı

C) Açıklığı

D) Yalınlığı

E) Etkileyiciliği

 

Genelgeçer, klasik bir roman zevkine sahip okuyucuya

farklı gelecek bir yöntemi vardır. En önemli sermayesi,

hayatın kendisidir. Su gibi giden bir anlatımıyla okuyucuyu

büyüleyen bir tarzı vardır.

9) Bu parçadaki sanatçının söz edilmeyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkileyiciliği

B) Özgünlüğü

C) Akıcılığı

D) Gerçekçiliği

E) Yalınlığı

 

(I) Değişik mekânlardan, iklimlerden, değişik değer yargılarına

sahip gençlerle birlikte oluyordum. (II) Okuma

bende büyük bir tutku olarak başladı ve sürdü. (III) Öyle

bir tutku ki yapılacak işleri unutuyor, duygularımı

yaşamın akışından soyutluyordum. (IV) Bu tutku aşağı

yukarı on sekiz yaşıma kadar sürdü. (V) O yaşlarda bu

hastalıklardan kurtuldum.

10) Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin  akışını bozmaktadır?

A)I.       B) II.        C) III.            D) IV.         E) V.

 

Ahmet Haşim, edebiyatımızın yakın tarihinde en çok

tartışılan ve eleştirilen isimlerden biridir. Kısacası, her

neslin sevdiği şairdir.

11)  Bu parçada altı çizili sözle şairin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?

A) Özgünlüğü

B) Tutarlılığı

C) Öznelliği

D) Kalıcılığı

E) Yalınlığı

 

Balzac, romanlarında betimleme yaparken çok titiz

davranır. Bir fırça darbesi ile çizer geçer, ona takılmaz.

Çünkü okuyucunun romanı bir çırpıda okumasını ister.

Anlatının dokusunu bozmaya müsaade etmez.

12) Bu parçada sözü edilen sanatçının öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrensellik

B) Etkileyicilik

C) Öznellik

D) Akıcılık

E) Özgünlük

Test 6  1. E   2. A   3. B   4. C   5. A   6. E   7. B   8. C   9. E   10. A   11. D   12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir