Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 110 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 110 Cevaplarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 110 Cevapları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

  • Cevap: 1. Kardeş olunuz. 2. İyi amelleri. 3. Günahtır. 4. Kur’an. 5. Kıyamet günü.

1. “Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize hased etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, Kardeş olunuz.” (Buhârî, Edeb, 62; Müslim, Birr, 23.)
2. Hasetten (kıskançlıktan) sakının! Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de İyi amelleri yakar, bitirir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 44; İbn Mâce, Zühd, 22.)
3. “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar Günahtır.” (Hucurât suresi, 12. ayet.)
4. İslam ahlakının kaynağı Kur’an ve sünnettir.
5. “Bir kişi bir başka kişinin ayıbını örterse Allah da Kıyamet günü onun ayıbını örter.”(Müslim, Birr, 72; İbn Hanbel, C 2, s. 389.)

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. İslam ahlakının gayesi nedir?

  • Cevap: İslam ahlakının ana gayesi insanda yaratılıştan var olan iyi duygu ve düşüncelerin dini, ailevi ve toplumsal terbiye yoluyla ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir.

7. Evrensel ahlak ilkeleriyle İslam’ın ahlak ilkeleri arasında ne tür benzerlikler vardır?

  • Cevap: İslam’ın muhatabı insandır. İnsan dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın sonuçta insandır. Aynı fizyolojik yapıya sahiptir. Salim insan fıtratı yaratılışta aynıdır. Çevre, aile ve kültür tarafından değiştirilmemiş fıtrat her zaman gerçeği, vahyi kabul etmeye hazır ve meyyaldir. İslam’ın büyük günahlar olarak nitelediği günahlar örneğin adam öldürme, hırsızlık her kültür ve inançta suçtur. Yine İslam ahlakının temel ilkelerinden olan kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe gerçekten iman etmişi olmazsın, evrensel olarak şöyle ifade edilmiştir: Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma. Yine peygamberimizin utanmadıktan sonra dilediğini yap sözü de insandaki utanma duygusuna hitap eder. Bu utanma duygusu da fıtratı dejenere olmamış her insanda vardır.

8. İslam ahlakında yerilen davranışlar nelerdir? Yazınız.

  • Cevap: Yalan, iftira, mahremiyet ihlali, gıybet, haset, suizan, hile ve israf.

9. Tutum ve davranışlarda ölçülü olmak ne demektir? Açıklayınız.

  • Cevap: Tutum ve davranışlarda ölçülü olmak; dengeli hareket etmek ve aşırılıktan uzak durmak demektir.

10. İftira atmanın insanlara verdiği zararlar nelerdir? Yazınız.

  • Cevap: İftira başkalarının hayatını karartır ve insanların yaşam dengelerini sarsar. Ayrıca suçsuz insanları zor duruma düşürür ve sıkıntıya sokar.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11. “Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı ahlakı en güzel olanıdır.” (Tir- mizî, Birr, 47.) hadisinde Hz. Muhammed (s.a.v)’in vurgulamak istediği ana mesaj aşağıdaki ifadelerden hangisinde yer alır?
A) Güzel ahlak kişinin hayatını ve davranışlarını düzenler.
B) İnanmak için öncelikle güzel ahlak sahibi olmak gerekir.
C) Allah’a gerçekten inanan kişi ahlaki güzellikleri hayatında barındırır.
D) Ahlak inanan inanmayan herkeste vardır.
E) Mü’min olmak mükemmel olmaktır.

  • Cevap: C

12. Hz. Aişe’ye (r.a.) Hz.Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı sorulması üzerine “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı.” (Müslim, Müsâfirîn, 39.) diye cevap vermiştir. Hz. Aişe’nin bu cevabından aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Peygamber, yaşayan bir Kur’an’dır.
B) Kur’an peygamber ahlakının kaynağıdır.
C) Peygamberin hayatı Allah’ın emrettiği hayat tarzıdır.
D) Kur’an okumak ahlaklı olmanın ön şartıdır.
E) Kur’an’ın önerdiği güzel ahlak peygamberin yaşantısıdır.

  • Cevap: D

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabını sizler paylaştık. Bu yayınımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

İlgili Yazılar

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close