Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 133 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 136 Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 134 Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 134 Cevapları10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 134 Cevaplarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 134 Cevapları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.

  • Cevap: 1. Sünnilik 2. kelam 3. Ehl-i Sünnet, Şia 4. Şiilik 5. Hanefilik

1. Sünnilik, İslam dünyasında ortaya çıkan ilk siyasi itikadi yorumdur.
2. İslam itikadını delilleriyle savunan ilme kelam denmektedir.
3. İslam düşüncesinde inanç konularıyla ilgili olarak yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkan ve en yaygın olarak bilinen siyasi itikadi mezhepler; Ehl-i Sünnet ve Şiadır.
4. Şiilik Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır.
5. Hanefilik, İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin görüş ve düşüncelerine dayanan fıkhı ekolün adıdır.

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

6. İslam düşüncesinde din ve din anlayışı arasındaki fark nedir?

  • Cevap: Din, Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahi mesajları içerirken din anlayışı bu mesajların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimlerini ifade eder. Bundan dolayı dinî tek iken din anlayışları birden çok olabilir. Çünkü din, vahye; dinin anlaşılması ise insanların algılarına ve yorumlarına dayanır. Ayrıca din değişmez, din anlayışı değişebilir. Dolayısıyla dinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan sorunlar, dine mâl edilemez.

7. Mezhep ne demektir?

  • Cevap: Hem inanç hem de ibadetler konusunda dinin esaslarına bağlı kalarak ve zamanın şartları da gözetilerek yapılan farklı yorumlara mezhep denir.

8. İslam düşüncesinde yorum biçimleri kaça ayrılır?

  • Cevap: İslam düşüncesinde yorum biçimleri itikadi-siyasi yorumlar ve fıkhı yorumlar olarak 2’ye ayrılır.

9. İslam düşüncesinde yorum biçimlerinin birbirinden farklı olmasının sebepleri nelerdir?

  • Cevap: İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklıdır. İnsanın içinde bulunduğu psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar, onun din anlayışı üzerinde etkili olur. Bu durum, dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

10. İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan “nübüvvet” (peygamberlik) konusunu bir ayetle açıklayınız.

  • Cevap: “Sana biat edenler ancak Allah’a biat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükafat verecektir.” (Fetih suresi, 10. ayet)

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

I- Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilafetin, kıyamete kadar Hz. Ali (r.a.) ve soyundan gelenlere ait olduğunu iddia eden siyasi mezhep, Şiilik’tir.
II- Önceleri Mutezile’ye mensup iken ayrılıp kendi itikadi mezhebini oluşturan din bilgini, İmam Eşarî’dir.
III- Fıkıh ilmindeki başarısı ve fıkhi meselelere sunduğu çözümlerle “İmam-ı Azam” ünvanını alan din bilgini İmam Mâturidı’dir.
IV- Hadis alanında yazılmış olan ilk eserlerden biri olan “Muvatta”nın yazarı İmam Şafî’dir.
11. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I-II B) I-III C) I-II-IV D) MI-III E) I-III-IV

  • Cevap: D

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabını sizler paylaştık. Bu yayınımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!