Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

1) I. Bafeon (Koyunhisar) Savaşı
II. Palekanon (Maltepe) Savaşı
III. Sırpsındığı Savaşı
IV. Niğbolu Savaşı
V. İkinci Kosova Savaşı
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Haçlılarla yapılmıştır?
A)
I ve III                    B) II ve IV                 C) I, II ve III             D) III, IV ve V              E) II, III, IV ve V

2) I. Nüfusun çoğalması
II. Toprakların genişlemesi
III. Devlet işlerinin yoğunlaşması
IV. Devlet teşkilatında düzenlemeler yapılması
Yukarıda Osmanlı Devleti’nde gerçekleşen gelişmelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-II-III-IV
B) II-I-III-IV
C) II-IV-III-I
D) III-I-II-IV E) IV-III-II-I

3) XIV. yüzyıl başlarında Avrupa’da feodalite rejimi hüküm sürmekteydi. Sırplar ve Bulgarlar Bizans aleyhine sınırlarını genişletiyordu. Katolik Macarlar, Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Avrupa devletleri siyasi birliklerini gerçekleştirememişlerdir.
B) Bizans siyasi olarak güçsüzdür.
C) Bölgede siyasi çatışmalar hüküm sürmektedir.
D) Dini çatışmalar yaşanmaktadır.
E) Balkan devletleri Bizans’a karşı ittifak kurmuştur.

4) I. Padişahların teşkilatçı olmaları
II. Sosyal kurumların desteğinin alınması
III. Bizans’ın ve Balkanların siyasi durumu
IV. Beyliklere karşı savaşçı politika izlenmesi
V. Milliyetçilik politikası
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve V

5) Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Türk nüfusu yerleştirir. Rumeli’ye ilk iskân Sultan Orhan zamanında gerçekleştirilmiş olup 1357’de Karesi halkından bir grup Gelibolu yöresine yerleştirilmiştir. Bunun yanında Anadolu’da aralarında anlaşmazlık bulunan ailelerden bir kısmı da Rumeli’ye göç ettirilmiş, devlet kendilerine zengin, verimli topraklar vermiştir.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Rumeli’de Türk nüfusu artmıştır
B) Rumeli’ye göç teşvik edilmiştir.
C) Anadolu’da huzur sağlanmaya çalışılmıştır.
D) İskân politikası sadece kuruluş devrinde uygulanmıştır.
E) Göç ettirilenlerin yakın yerlerden olmasına çalışılmıştır.

6) Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Dönemi gelişmelerinden değildir?
A) Mali teşkilatın kurulması
B) Kazaskerlik’in kurulması
C) Yeniçeri Ocağı’nın kurulması
D) Düzenli ordunun kurulması
E) Topçu Ocağı’nın kurulması

7) Osmanlı Devleti’nde devşirme yöntemiyle toplanan çocuklar kabiliyetlerine göre aşağıdaki kurumlardan hangisinde eğitilmişlerdir?
A) Rüştiye
B) Enderun
C) Sıbyan
D) Medrese
E) Hendesehane

8) I-  Hoşgörü politikası
II- Vergi adaleti
III-Kültür serbestliği
verilen politikalarından hangileri Osmanlının Balkanlarda hâkim olmasında etkili olmuştur?
A)
I ve II
B) I ve III
C) II ve IIII
D) III ve IV
E) I, II ve III

9) Merkezi otoritesini güçlendirmek için Osmanlı Devleti aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapmıştır?
A) Askeri alanda
B) Ekonomik alanda
C) Veraset alanında
D) Hukuk alanında
E) Toprak alanında

10)  I-  Dükkân açma hakkına “gedik” denir.

II- Tek cins ticaret maddesinin toptan satışı ya da dağıtımının yapıldığı yerlere “kapanhanı” denir.
III- Çarşı ve pazarda satılan muhtelif malların kontrolünü sağlayan kişiye “muhtesip” denir.
IV- Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ayrılmış topraklara “malikane” denir.
V- Ana yolların ve geçitlerin güvenliğini sağlayan kişilere “derbentçi” denir.
Performans ödevi hazırlayan öğrenciler yukarıdaki tanımlardan hangisinde yanlışlık yapmışlardır?
A)I           B) II            C) III           D) IV            E) V

11) I. Bizans İmparatorluğu
II. Memlükler
III. Altınordu Devleti
Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile eş zamanlı olarak yaşamını sürdüren devletlerdendir?
A) Yalnız I    B) I ve II     C) I ve III    D) II ve III     E) I, II ve III

12) Ünlü seyyah İbn-i Batuta’nın Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak gösterdiği Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) Fatih Sultan Mehmet
E) Yıldırım Bayezıd

Test 1  1. D  2. B   3. E   4. C   5. D   6. D   7. B   8. E   9. C   10. D   11. E   12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir