Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
B) Osmanlı’nın Balkanlardaki fetihleri durdu.
C) Akkoyunlu Devleti, Osmanlı’yı Anadolu’nun doğusunda tehdit etmeye başladı.
D) Onbir yıl süren Fetret Devri başladı.
E) Osmanlı Devleti Anadolu’da toprak kaybı yaşamazken Balkanlarda toprak kaybetti.

2) Aşağıdaki beyliklerin hangisinin donanması Osmanlı Beyliği’ne katıldıktan sonra Rumeli’ye geçiilmiş ve fetihler başlamıştır?
A) Aydınoğulları
B) Saruhanoğulları
C) Karesioğulları
D) Çaka Beyliği
E) Candaroğulları

3) Fetret Devri’nde Balkanlarda Osmanlı’ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı’ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İskan politikasının uygulanması
B) Ticaret yollarının Osmanlı’nın denetiminde olması
C) Bizans’la siyasi ilişkilerin iyi olması
D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması
E) Osmanlı’nın hoşgörü anlayışı

4) Tarihçi Gibbons’un “Padişahlığı boyunca Hristiyanlara Papalıktan daha iyi muamele etmiştir.” dediği Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osman Bey
B) Orhan Bey
C) I. Murat
D) II. Mehmet
E) II. Mahmut

5) I- Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.
II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir.
III- Bulgar Krallığı’na son verilmiştir.
IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşı’nın sonuçlarındandır?
A) I- ve II                   B) II ve IV                   C) III ve IV               D) I, II ve III                E) I, III ve IV

6) Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Balkanlarda Türk hakimiyeti sağlanmıştır.
B) İstanbul kuşatılmıştır.
C) Ankara Savaşıyla yıkılma tehlikesi yaşanmıştır.
D) Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.
E) Memlüklerle savaş yapılmamıştır.

7) Fetret Devri’nden sonra Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışan Osmanlı Devleti’nin en büyük rakibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydınoğulları
B) Karamanoğulları
C) Candaroğulları
D) Menteşeoğulları
E) Akkoyunlular

8) Yıldırım Bayezıd, hangi Türk beyliğinin Bizans’la ittifak yapması üzerine  İstanbul’u kuşatmıştır?
A) Karesioğulları
B) Karamanoğulları
C) Saruhanoğulları
D) Candaroğulları
E) Aydınoğulları

9) Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlarken;
I.  Barış politikası
II. Satın alma politikası
III. Savaş politikası
IV. Evlilik politikası
politikalardan hangilerini uygulamıştır?
A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

10) Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olaylarından biri değildir?
A) Karamanoğulları’nın hakimiyet altına alınması
B) Şeyh Bedrettin İsyanı
C) Mustafa Çelebi İsyanı
D) Şehzade Mustafa Ayaklanması
E) İlk Osmanlı-Venedik deniz savaşı

11) I.  Memlükler
II. Karesioğulları
III. Karakoyunlu Devleti
IV. Akkoyunlu Devleti
Yukarıda verilen devletlerden hangileri Ankara Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı Timur’a destek vermiştir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve IV
E) I, III ve IV

12) Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Anadolu Türk beyliklerinden bazı birliklerin Timur’un tarafına geçmesi
B) Karatatarların Timur’un tarafına geçmesi
C) Timur’un asker sayısının fazla olması
D) Timur’un ordusunda fillerin ve zırhlı süvarilerin bulunması
E) Kara Yusuf ve Ahmet Celayir’in Timur saflarına katılması

Test 2  1. E   2. C   3. E   4. C   5. D   6. D   7. B   8. B   9. E   10. D   11. C   12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir