Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir eşleştirme yapılmıştır?
A) Savaş araç gereçlerinin bakım ve onarımını yapar.                                           Cebeci
B) Öncü birliklerdir. Keşif ve düşmanı yıpratma faaliyeti yaparlar.                    Lağımcı
C) Merkez ordudur. İstanbul’da bulunur üç ayda bir ulufe maaşı alırlar.         Eyalet askerleri
D) Merkeze yakın eyaletlerde maaşlı tamamı atlı askerlerdir                              Yeniçeriler
E) Tünel kazarak kale surlarını tahrip ederler.                                                        Akıncılar

2) I.Saray ve köşklerin korunmasında görevli askerler
II.  Savaş ve konak yerlerindeki sancakları koruyan askerler
III. Ordu ağırlıkları ile hazineyi koruyan askerler
Osmanlı ordu teşkilatında yer alan yukarıdaki askeri birlikler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
I                           II                       III
A) Garipler           Bostancılar         Ulufeciler
B) Bostancılar      Garipler              Ulufeciler
C) Bostancılar      Ulufeciler            Garipler
D) Garipler          Ulufeciler            Bostancılar
E) Ulufeciler          Bostancılar         Garipler

3)  I. Tımar sistemi
II.  Devşirme sistemi
III. İltizam sistemi
Devlet yönetiminde uygulanan yukarıdaki sistemlerden hangileri Osmanlı askeri teşkilatına doğrudan katkıda bulunmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

4)  Osmanlı Devleti taşra teşkilatını oluşturan eyaletleri aşağıdaki gibi bölümlere ayırmıştır.
Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler:
Mısır, Habeş, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Cezayir, Bağdat
Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler:
Rumeli, Bosna, Anadolu, Karaman, Sivas, Erzurum

Yukardaki tablo dikkate alındığında, eyaletleri ayırırken Osmanlı Devleti’nin eyaletlerin hangi özelliğini dikkate aldığı söylenebilir?
A) Merkeze göre konumunu
B) Nüfus yapısını
C) Dini yapısını
D) Vergi miktarını
E) Halkın devlete bağlılığını

5)  II.Mehmet döneminde İstanbul’un fethinde kullanılmak üzere “şahi” adı verilen devasa toplar döktürülmüştür.  II.Bayezit döneminde gemilere uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir. I.Selim’in kullandığı taşınabilir toplar Mısır’ın alınmasını kolaylaştırmıştır.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı askeri teknolojisi zaman içinde gelişme göstermiştir.
B) Osmanlı ordusunun en önemli birimi topçu ocağıdır.
C) Kazanılan zaferlerde en büyük pay topçu ocağınındır.
D) Osmanlı ateşli silah kullanımında birçok devlete örnek olmuştur.
E) Osmanlıda askeri alanda yapılan ıslahatlar yetersiz kalmıştır.

6)  I.Cebeciler
II.  Akıncılar
III. Mehter takımı Yukarıdakilerden hangileri
Osmanlı ordusunda aktif olarak savaşmayıp geri hizmet destek kıtaları içinde yer alır?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

7)  I.   Sıbyan mektebi
II.  Medreseler
III. Camiler
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde örgün eğitim veren kurumlardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

8)  Osmanlı Devletin’de mesleki bir eğitim alıp, fırıncı olmak isteyen bir çocuğun aşağıdakilerden hangisinde eğitim alması beklenir?
A) Enderun Mektebi
B) Acemi Oğlanlar Ocağı
C) Lonca Teşkilatı
D) Sıbyan Mektebi
E) Medreseler

9)  II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahnıseman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur’an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir.
Bu bilgilere göre Sahnıseman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Dini ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir
B) Batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlamıştır
C) Yapılanmasına bilim adamları etkili olmuştur
D) Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur.
E) Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim verilmiştir

10)  I.   Lonca teşkilatı
II.  Enderun Mektebi
III. Humbarahane
Yukarıda verilen Osmanlı kurumlarının eğitim verdikleri alanlar hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

           I                        II                    III
A) Mesleki             Askeri            Yönetim
B) Mesleki            Yönetim           Askeri
C) Yönetim           Mesleki            Askeri
D) Yönetim          Askeri             Mesleki
E) Askeri              Yönetim          Mesleki

11)  I.   Enderun
II.  İcazetname
III. Şehzadegan
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde eğitim öğretim ile ilgili kavramlardır?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

12)  I.   Tekke ve zaviyeler
II.  Medreseler
III. Camiler
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde dini eğitimin verildiği  yerlerdir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Test 5   1. A   2. C   3. D   4. A   5. A   6. D   7. D   8. C   9. B   10. B  11. E    12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

  1. 4.soru d olmayacak mı ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir