Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Yavuz Sultan Selim’in sekiz yıllık saltanatı süresince yaptığı sefer ve savaşlar aşağıdaki tarih şeridinde gösterilmiştir.
Çaldıran Savaşı      Turnadağ Savaşı            Mercidabık Savaşı               Ridaniye Savaşı
1514                          1515                                1516                                       1517
İran Seferi                                                                   Mısır Seferi

Buna göre:
I.   Yavuz, Doğu yönünde bir fetih siyaseti izlemiştir.
II.  İslamiyet’in yayıldığı alan genişlemiştir.
III. Yavuz, uzun süre başkentten uzak kalmıştır.
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

2) Mısır Seferinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı padişahının içte otoritesinin, İslam dünyasında ise itibarının artmasında daha fazla etkili olmuştur?
A) Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesi.
B) Baharat yolunun Osmanlı Devleti hakimiyetine girmesi.
C) Suriye, Mısır ve Kudüs topraklarının Osmanlı Devleti’ne katılması.
D) Kahire ve Mekke’de bulunan kutsal emanetlerin İstanbul’a getirilmesi.
E) Venediklerin Kıbrıs için Memlüklelere ödedikleri vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başlaması.

3) Osmanlı Devleti’nde her bir azınlık grubunun kendi içinde özgür iradesinin olduğu, kendi davalarına kendilerinin baktığı, Osmanlı toplumsal barışının en önemli unsuru olan sistemin adı nedir?
A) Millet sistemi
B) Malikane sistemi
C) Vakıf Sistemi
D) Devşirme sistemi
E) İltizam sistemi

4)  I.   Anadolu Türk Siyasi birliği kesin olarak sağlandı
II.  Doğudaki Şii tehlikesi önlendi
III. Baharat yolu Osmanlı devletinin eline geçti.
Yavuz Sultan Selim dönemine ilişkin verilen gelişmeler ile bu gelişmelere neden olan savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

         I                     II                         III
A) Çaldıran        Turnadağ         Ridaniye
B) Ridaniye         Çaldıran         Turnadağ
C) Turnadağ        Ridaniye        Çaldıran
D) Turnadağ       Çaldıran          Ridaniye
E) Çaldıran          Ridaniye         Turnadağ

5) Osmanlı’da sosyal bir devlet anlayışının olduğunu iddia eden bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne doğrudan kanıt olarak gösterebilir?
A) Yeniçeri Ocağı’nın ihtiyaçlarının karşılanması
B) Gayri Müslim çocuklarının devşirme sistemi ile devlet adamı yapılması
C) Boş topraklara göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi
D) Yabancı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi
E) İstanbul’da Sahnıseman medresesinin açılması

6) Yavuz Sultan Selim döneminde İran ve Mısır seferleri ile İpek ve Baharat yolları ele geçirilmesine rağmen Osmanlı bu yollardan yeteri kadar istifade edememiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir?
A) İpek ve baharat yoluna gereken önemin verilmemesi
B) Akdeniz’deki korsanların olumsuz faaliyetleri
C) Coğrafi keşifler ile yeni yolların bulunması
D) Avrupalıların ihtiyaçlarını yeni kıtalardan temin etmesi
E) Ticarete değil tarıma dayalı bir ekonomik politika izlenmesi

7)  I.   Mallarımı taşıttırmak için kimden nakliye hizmeti alabilirim?
II.  Mallarımı en hızlı taşıyabileceğim yol ağını kimden öğrenebilirim?
III. Mallarımı taşıyacağım ticaret yolunun güvenliğini sağlamak için kime başvurabilirim?
Osmanlıdaki bir tüccarın yukarıdaki sorularına karşılık gelen teşkilatlar hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

    I                                       II                                    III
A) Menzil Teşkilatı            Derbentçiler             Mekkari Taifesi
B) Mekkari Taifesi            Menzil teşkilatı        Derbentçiler
C) Menzil Teşkilatı           Mekkari Taifesi         Derbentçiler
D) Derbentçiler                Menzil Teşkilat         Mekkari Taifesi
E) Mekkari Taifesi            Derbentçiler              Menzil Teşkilatı

8)  Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonucunda;
• Halifelik Osmanlı Devleti’ne geçmiş
• Baharat yolu Osmanlı hakimiyetine girmiş
• Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır ve Arap Yarımadası’nın büyük bir kısmı fethedilmiştir
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Teokratik yapısı güçlenmiştir
B) Doğu sınırları güvence altına alınmıştır.
C) Ekonomik gelirini artırmıştır.
D) Afrika kıtasında toprak elde edilmiştir.
E) Kutsal toprakları hakimiyetine almıştır.

9)  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik olduğunun göstergesidir?
A) Toplumda herkesin birbiri ile eşit olması
B) Herkesin yerleşme ve seyahat özgürlüğünün olması
C) Bir çiftçinin isterse asker sınıfına geçme hakkının olması
D) Herkesin din ve inanç özgürlüğüne sahip olması
E) Gayrimüslimler arasında kendi hukuk kurallarının geçerli olması

10)  Osmanlı Devleti’nde Beylerbeyi, Kadı ve Nişancı- ’nın ait olduğu yönetilenler sınıfı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
       Seyfiye                    İlmiye                 Kalemiye
A)
Nişancı                        Kadı                     Beylerbeyi
B) Beylerbeyi                  Nişancı                  Kadı
C) Kadı                             Nişancı                Beylerbeyi
D) Beylerbeyi                  Kadı                      Nişancı
E) Nişancı                       Beylerbeyi             Kadı

11) Fatih Sultan Mehmet, inşa ettirdiği imarethanede şehit aileleri ile İstanbul fukarasına yemek verilmesini, yemek almaya gelemeyenlerin yemeklerinin güneşin loş karanlığında kimse görmeden evlerine götürülmesini vasiyet etmiştir.
Fatih Sultan Mehmet’in vasiyeti Şeyh Edebali’nin aşağıdaki sözlerinden hangisi ile benzerlik göstermektedir?
A) Bütün sırlar; bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak  senin şecaat, fazîlet ve irfânınla fethedilip gün ışığına çıkacaktır.
B) Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanları yaşat ki, devlet yaşasın
C) Sevildiğin yere sık gidip gelme. Muhabbetin kalkar, îtibârın olmaz.
D) Üç kişiye acı: Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken îtibârını kaybedene.
E) Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.

12)  Aşağıdakilerden hangisi Memluklerin, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine çıkmasına neden olan tutumlarından biri değildir?
A) Cem Sultanı desteklemeleri
B) Safevi Devletine destek vermeleri
C) Osmanlı topraklarında Şiilik propagandası yapmaları
D) Dulkadiroğulları beyliği üzerinde egemenlik kurmak istemeleri
E) Osmanlı devletine karşı düşmanca bir tutum sergilemeleri

Test 7  1. D   2. A  3. A   4. D   5. E   6. C   7. B   8. B   9. C   10. D   11. B   12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

3 Yorumlar

  1. ya 5. sınıf yokmu

  2. babacım benım seni çok mıvfjzkfjkdzsbjzskgvfjdz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir