Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Arnavut Ahmet Paşa’nın 1524’te Mısır’da kendi adına hutbe okutup para bastırması üzerine sadrazam İbrahim Paşa Mısır’a gelerek fakir çocukların eğitimi için bütçe ayırmıştır, dul ve yetimlere maaş bağlatmış, vergileri hafifletmiştir.
İbrahim Paşa bu girişimiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?
A) Mısır halkının Osmanlı’ya bağlılığını arttırmayı
B) Osmanlı Devleti’nin gücünü bölgede korumayı
C) Mısır’da bağımsız bir devlet kurmayı
D) Devletin saygınlığını arttırmayı
E) Yerel beylerin gücünü kırmayı

2) XVI. yüzyılda Portekiz’in Basra Körfezi ve Kızıl Denizi ele geçirerek Baharat Yolu’nu tehdit etmesi üzerine  Hint Müslümanları Kanuni’den halife olarak kendilerine yardım etmelerini istemişlerdir.
Bu bilgi Osmanlı Devleti’nin bölgeye yardımında;
I.  Ekonomik
II.  Dini
III. Siyasi
nedenlerinden hangilerini gözettiğini gösterir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3)  • Bozoklu Baba Zünnun, toprak yazımında (tahrir) haksızlık olduğu ve vergilerin ağırlığı bahanesi ile isyan etmiştir.
• Kalenderoğlu, tımarlarının haksız yere elinden alındığı bahanesi ile isyan etmiştir.
Bu isyanların ortak sebebi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?
A) Ekonomik
B) Dini
C) Siyasi
D) Kültürel
E) Sosyal

4)  Osmanlı Yükselme Dönemi’nde;
• 1451-1481 arasına Fatih
• 1481-1512 arasına II. Bayezit
• 1512-1520 arasına Yavuz
• 1520-1566 arasına Kanuni Devri denirken, Kanuni sonrası devre genel bir isim verilmemiştir.
Kanuni sonrası dönemin hangi özelliği buna gerekçe olarak gösterilir?
A) Ekonomik gelişmenin zirveye ulaşması
B) Nitelikli padişahların başa geçememesi
C) Askeri başarılarda istenilen sonuçların alınması
D) Sosyal gelişmelerin istenilen düzeyde olmaması
E) Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırlara ulaşması

5) Kanuni Devri’nde “Osmanlı Devleti’nin sınırları, Kuzey Afrika’da bazı bölgelerin alınması ile genişlemiştir.”
diyen bir tarihçi bu iddasına:
I.   Kıbrıs
II.  Trablusgarp
III. Cezayir
yerlerinden hangilerini örnek gösteremez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

6) Sokullu Mehmed Paşa Dönemi’nde görülen gelişmelerden hangisinde, öncelikli amaç Batı Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamaktır?
A) Fas’ın himaye altına alınması
B) Tunus’un fethedilmesi
C) İnebahtı Deniz savaşı’nda Osmanlı’nın yenilmesi
D) Sakız Adası’nın ele geçirilmesi
E) Hollanda’ya kapitülasyon tanınması

7) Kanuni Devri’nde Fransa ile yapılan antlaşmada yer alan bazı maddeler şunlardır:
I.   Fransız ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşıp istediği limana girebilecek.
II.  Osmanlı ülkesinde ölen bir Fransız tüccarın malı ülkesine iade edilecek.
III. Fransız tüccarlar arasındaki anlaşmazlıklara Fransa’dan gelen yargıçlar bakacak.
Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Fransızlara ayrıcalık verdiği yargısını doğrular?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

8) Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası’nı fethettikten sonra adada kalmak isteyen Hristiyanlara dinlerinde serbestlik tanımıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Osmanı Devleti’nin Hristiyan ayaklanmasından çekindiğinin
B) Rodos’un vergi gelirlerinin arttırıldığının
C) Hoşgörülü bir politika izlediğinin
D) Rodos’un Türkleştirildiğinin
E) Halkın sosyal yaşamın değiştirildiğinin

9) Osmanlı Devleti “1453-1579” yılları arasında “Dünya Gücü” olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin bu başarısında aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmamıştır?
A)
Batı Avrupa’daki karışıklıkları iyi değerlendirmesi
B) Avrupa’nın yeni kıtalardaki keşiflerine ilgi göstermesi
C) Ticaret yollarını kontrol altına alması
D) Teknolojiyi geliştirme politikası izlemesi
E) Merkezi otoritesini ülkenin her yerinde koruması

10) 1538 tarihli Preveze Deniz Savaşı’nın sonuçlarından hangisi Osmanlı maliyesini güçlendirmiştir?
A) Avrupa Hristiyan birliğinin darbe alması
B) Akdeniz’deki Türk egemenliğinin pekişmesi
C) Venedik’in Osmanlı Devletine tazminat ödemesi
D) Andrea Doria adlı Haçlı komutanının saygınlığının azalması
E) Mora ve Dalmaçya kıyılarında Osmanlı gücünün artması

11) Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’ndeki fetihlerinden hangisi deniz ticaretini kontrol amacı taşımaz?
A) Ege Adaları’nın alınması
B) Amasra, Sinop ve Trabzon’un fethedilmesi
C) Kıbrıs’ın ele geçirilmesi
D) Erzurum ve Erzincan çevresinden Akkoyunluların çıkarılması
E) İstanbul’un ele geçirilerek İpek Yolu merkezlerinden biri yapılması

12)  I.  İran’ın Osmanlı topraklarına saldırması
II.  Avusturya ile İran’ın ittifak kurması
III. Şah Tahmasb’ın Bağdat valisini öldürtmesi
IV. Hicaz su yolları meselesi
Yukarıda verilen nedenlerden hangileri Osmanlı Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerindendir?
A)
I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

Test 8  1. C   2. E   3. A    4. B   5. A   6. D   7. E   8. C   9. B   10. C   11. D   12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir