Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Kar uyuşuk, isteksiz ve zevksiz yağıyordu. Hava, gökyüzü ile yeryüzünün arasını dolduran boşlukta katılaşmış, zaman katılığında erimişti. Kar bu katılıkta uykulu sallanıyordu. Gökle toprak arasında bir bocalayıştı bu.  oluyordu, şehir bütün bu donmuşluk arasında ışıklarını yakmış, bilmediği bir geceye hazırlanıyordu. Şehrin geniş bir kaldırımının üzerinde gidip gelen bunca insanın içinde bir kişi vardı ki kara benziyordu. Ötekiler, kendilerinden olmayan bu adamın farkında bile değildi. Gidişlerinde kendileri, gelişlerinde yine kendileri vardı.

1) Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dış gerçeklik yeniden yorumlanmıştır.

B) Dil duygusal, çağrışımsal özellik göstermektedir.

C) Öznel cümlelere yer verilmiştir.

D) Bilimsel bir yaklaşımla oluşturulmuştur.

E) Betimleyici unsurlar kullanılmıştır.

Metinler; öğretici metinler, sanatsal metinler olarak iki

grupta sınıflandırılır.

2) Aşağıdakilerden hangisi, metinlerin sınıflandırılmasında göz önünde bulundurulan ölçütlerden biri değildir?

A) Dilin kullanıldığı işlev

B) Metnin yazılış amacı

C) Metnin konusu

D) Gerçekliği ele alış biçimi

E) Kullanılan anlatım türü

Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden biri olan Yahya Kemal, modern Türk şiirinin kurucularındandır. Şiirlerinde biçim ve öz olarak klasik tavrı benimsemiş, şiirlerini “Lale Devri” yansımalarında olduğu gibi geleneği yorumlayarak neo-klasik bir yaklaşımla yeniden üretmiştir . Yahya Kemal’in “Eski Şiirin Rüzgârıyla” adlı eserinde, Türk kültür ve edebiyat tarihinde önemli yeri olan Lale Devri’ni anlatan sekiz şiir bulunmaktadır.

3) Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Okuru bilgilendirmek için yazılmıştır.

B) Düşsel ögelere yer verilmemiştir.

C) Estetik bir dil kullanma kaygısı güdülmemiştir.

D) Nesnel anlatımdan yararlanılmıştır.

E) Kişi, zaman, mekân ögelerine yer verilmiştir.

Hasta sinirlerim için tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve gürültüsüz yerlerde, uzun bir akşam gezintisinden dönüyordum. Sıcak bir sonbahar gününün sonuydu. Gecenin yaklaştığını gören tabiat, serin bir nefes almak için kımıldanıyordu. Biçilmiş tarlaların ortasında ıslak bir halat gibi parlayarak giderken karşı tepelerin birinde yüksek bir taş bina gözüme çarptı. Perdesiz pencerelerine vuran güneş, ona kırmızı gözlü bir canavar şekli veriyordu.Yıkık duvarlı bir bahçenin ortasında, harap bir kaleyi veya boş bırakılmış bir konağı andıran hazin bir ihtişamı vardı bu taş binanın.

4) Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Olay çevresinde oluşan edebî metin

B) Coşku ve heyecanı dile getiren edebî metin

C) Öğretici metin

D) Göstermeye dayalı edebî metin

E) Tarihî metin

Anlatım, sözlü ve yazılı olmak üzere iki türlüdür.

5) Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlatım türüyle oluşur?

A) Eleştiri

B) Münazara

C) Söylev

D) Panel

E) Forum

Denizcilik, denizlerin sağladığı sonsuz nimetlerden, imkânlardan ve kolaylıklardan yararlanma çabası olarak ortaya çıkmıştır. Denizden yararlanma araçları, insanoğlunun bilgi, sermaye ve teknoloji birikimine göre değiştikçe denizden yararlanma alanları da çeşitlenip genişlemiştir. Denizden yararlanmasını bilen topluluklar “denizci toplum/devlet” olmuşlar ve zaman içinde farklı denizci devletler arasında, deniz kaynak ve imkânlarının kullanılması ve bu kapsamda stratejik denizlerin ve deniz yollarının hâkimiyeti konusunda rekabetin yanında çetin mücadele ve savaşlar da yaşanmıştır. Bu çerçevede denizcilik politikaları ve denizcilik tarihi, her ülkenin siyasi, ekonomik ve askerî tarihinin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilmektedir.

6) Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öğretici bir metinden alınmıştır.

B) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

C) Kanıtlanabilir ifadelere yer verilmiştir.

D) Neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur.

E) Sanatlı bir anlatım kullanılmıştır.

7) Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Öğretici metinlerde bilimsel konular da güncel konular da işlenebilir.

B) Edebî metinlerde dil genellikle göndergesel işlevde kullanılır.

C) Sanatsal metinlerde gerçeklik, anlatıcının algısına göre yansıtılır.

D) Göstermeye bağlı metinlerde olay örgüsü kişi, zaman, mekân çevresinde kurulur.

E) Edebî metinlerde anlatıcı, kurmaca bir kişidir.

Yazar, bu eserinde okuyucuyu kendi hayal dünyasının içerisinde bambaşka iklimlere götürüyor. Aynı zamanda okuyucunun kendi iç benliğinde çocukluğunu yaşamasını sağlıyor. Okuyucunun iç dünyasını okuyan yazar, birçok farklı karakterin farklı zaman dilimlerinde yollarını kesiştirerek etkileyici bir anlatım ortaya koyuyor.

8) Bu parçada sözü edilen yazarın, eserini hangi türde yazdığı söylenebilir?

A) Eleştiri

B) Deneme

C) Sohbet

D) Masal

E) Hatıra

Edebî ve öğretici metinler birbirlerinden farklı özellikler göstermektedir.

9) Buna göre aşağıdakilerin hangisinde edebî ve öğretici metinlerin özellikleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) Edebî metinlerde dil sanatsal işlevde, öğretici metinlerde ise göndergesel işlevde kullanılır.

B) Edebî metinlerde metin yapısına dikkat edilirken öğretici

C) Edebî metinlerde sözcüklerin yan ve mecaz anlamları kullanılırken öğretici metinlerde gerçek anlamları kullanılır.

D) Edebî metinlerde öznellik ağır basarken öğretici metinlerde nesnellik ön plandadır.

E) Edebî metinlerde yazar okuyucunun duygularına hitap eder, öğretici metinlerde ise okuyucuyu bilgilendirir.

Edebî metinlerde sözcükler, cümleler, paragraflar düşsel bir anlatım oluşturacak şekilde bir araya gelir ve bu nedenle bu metinlerde sözcüklerin yerlerini değiştirmek mümkün değildir. Bu özelliklerden dolayı edebî metinlerde dil – – – – ve – – – – bir nitelik kazanır.

10) Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) duygusal – açık

B) etkileyici – duru

C) duygusal – çağrışımsal

D) etkileyici – öğretici

E) öğretici – göndergesel

Boyacı bize doğru geliyordu. O yaklaşadursun, adamın gözleri yüzümde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor, yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, seyrek bıyıklarında neşeli bir şeyler de yok değildi.

11) Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yazınsal bir söylem kullanılmıştır.

B) Yazarın öznel görüşleri belirtilmiştir.

C) Görsel ögelere yer verilmiştir.

D) Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır..

E) Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.

12) Aşağıda verilen metinler, türlerine göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır?

A) Fabl

B) Trajedi

C) Roman

D) Mesnevi

E) Sohbet

Test 1   1. D   2. C    3. E    4. A    5. A    6. E    7. B    8. D   9. B    10. C    11. D    12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir