Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden biri değildir?

A) Bu türe Tanzimat Dönemi’nde ‘‘ruzname’’ denmiştir.

B) Olayı yaşayan ve anlatan aynı kişidir.

C) Anlatan kişi yazdığı günün tarihini belirtir.

D) Okuyucu dikkate alınarak kaleme alınır.

E) Günlük yazarı samimi bir üslupla iç konuşma tekniğini kullanır.

 

I.Grup II. Grup

Direktör Ali Bey Günce

Ece Ayhan Üstü Kalsın

Nurullah Ataç Başıbozuk Günceler

Cemil Meriç Seyahat Jurnail

Cemal Süreya

2. Yukarıda verilen sanatçılardan hangisinin eserine grup içerisinde yer verilmemiştir?

A) Cemil Meriç

B) Cemal Süreya

C) Nurullah Ataç

D) Ece Ayhan

E) Direktör Ali Bey

 

543. Gün

Milliyet Sanat’a uğradım. Fethi Naci‘‘Eleştiri Günlüğü’’

nü yollamış. TV’de, sekiz otuz haberlerinde, birden,

Edip Cansever’in ölüm haberi verildi. Bu haber

inanılmaz ölçüde sarstı beni. Rastlanmadık bir biçimde

ve yüksek sesle ağlamaya başladım. Oğlum fazla

kaygılanmış, gelip avutucu şeyler söyledi. Turgut’ta

bunca sarsılmamıştım. Üst üste gelişte bir şey var

belki. Otuz yıllık arkadaşımdı. Yalnız sanat serüvenimiz

değil, hayat serüvenimiz de iç içe durumlar yaşamıştır.

3. Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yaşadığı durumları paylaşmıştır.

B) Olaylar karşısında duygularını açıkça dile getirmiştir.

C) Okuyucuyu etkileme amacı gütmüştür.

D) Öyküleyici anlatım tekniğiyle olayı kaleme almıştır.

E) Duygularını sıcağı sıcağına yazıya aktarmıştır.

 

Degerndorf, Aralık, 58

Duygusuz. Yola çıktığımdan beri duygusuz, her şeyin

önünde ve her yerde. Her şey yabancı, her şey ilgimin

dışında. Az önce balkona çıkıp apak çevreye bakarken

yeniden anladım bunu. Kar burada her şeyi örttü.

Olduğum yerden hiçbir şey görünmüyor; ne bir ağaç ne

bir ev, hiçbir şey. Her yer apak. Göz yorucu bir aklık…

4. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisini örneklendirmeye uygundur?

A) Günce

B) Gezi yazısı

C) Deneme

D) Anı

E) Röportaj

 

I. Olayın geçtiği tarih belirtilir.

II.Öznellik ön planda olduğu için tarihî bilgilerle çelişir.

III. Anı türünden metinlere kaynaklık eder.

IV. Anlatıcı olayı objektif bir şekilde yansıtır.

V. Yaşanmakta olan durumlar dile getirilir.

5. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde günlük türü hakkında yanlış bir bilgi bulunmaktadır?

A) I. ve III.

B) I. ve V.

C) II. ve III.

D) II. ve IV.

E) IV. ve V

 

6. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün en belirgin özelliğidir?

A) Kişisel yaşam etrafında oluşması

B) Düzyazı şeklinde düzenlenmesi

C) Öğretici metin olması

D) Yazarın kendi görüşlerine de yer vermesi

E) Yaşananların sıcağı sıcağına, tarih belirtilerek anlatılması

 

Cuma, 9 Ocak

Bugün hava yağmurlu ve puslu. Saat 2’ye 5 var. Bu

ana kadar defterimi açamadım. Hâlim bir tuhaf. Bugün

anladım ki beni delikten çağırdıkları meydancı gelip:

“Bir isteğin var mı?” diye sorduğu, berberin tıraşa

geldiği, hasılı insanlarla temas ettiğim an, üstüme

acayip bir uyuşukluk, sinsi bir donukluk, anlatılmaz bir

garipseme hissi çöküyor. Hayret! Bir aylık yalnızlığın

tesirine bakın! Hayırdır inşallah, nereye gidiyorum?

7. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Yazar, ruh hâlini ve yaşadığı durumun izlerini anlatımına yansıtmıştır.

B) Günlük türüne örnek verilecek bir parçadır.

C) Birinci kişili anlatım kullanılmıştır.

D) Bütün sözcükler gerçek anlamında kullanılmıştır.

E) Yazarın olayı yaşaması ve anlatması aynı gün içerisinde oluşmuştur.

 

Cumartesi, 6 Mart 1920

Öğle üzeri fakülteye gittim. Doğru Ömer’in odasına

girdim. Bitap yatıyordu. Elini elime aldım. Ter içindeydi.

Burnunun delikleri kararmış gibiydi. Nefesi de

intizamsızdı. Hizmetçi kadınlara sordum. Gece çok

sayıklamış: “Burası hastane değil, tımarhane. Ben

Canip’e gideceğim!” demiş. Dalgındı. Ömer, Ömer,

diye seslendim. Gayet fersiz gözlerle bana baktı:

‘‘Tanıdın mı?’’ dedim. Kendine mahsus çabuk ifadeyle

kafasını sallayarak ‘‘Canip!’’ dedi, yine daldı. Kâğıdına

baktım: hararet 39,2 şeker litrede 200 miligram. Bir

müddet bekledim. Sonra tekrar seslendim: ‘‘Ömer,

konsültasyon günü yarınmış, erkenden gelirim. Artık

gideyim mi?’’ Kafasını salladı. ‘‘Git, git!” dedi. Yeis

içinde ayrıldım.

8. Bu parçadan aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hikâyeleme tekniğiyle bir olay anlatımı vardır.

B) Gözlemci bakış açısı ile yazılmıştır.

C) Olaylar belli bir kronolojik sırayla anlatılmıştır.

D) Öznel ifadelere yer verilmiştir.

E) Anlatımın akıcı, samimi ve inandırıcı olmasına özen gösterilmiştir.

 

(I) Her ikisinde de yaşanmış bir olaydan hareket edilir.

(II) Olayı yaşayan ve anlatan iki metin türünde de aynı

kişilerdir. (III) Birinde olay sıcağı sıcağına anlatılırken

diğerinde ise olayın üzerinden belli bir süre geçtikten

sonra anlatmak esastır. (IV) Anlatan kişi anlatımı zenginleştirmek

için açıklama, öyküleme ve betimleme gibi

tekniklere her iki türde de yer verebilir. (V) Günlüklerde

samimi bir dil kullanılırken anıda daha resmî bir dil kullanılır.

9. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde “anı-günlük” türlerinin özellikleri karşılaştırılırken hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)I.         B) II.            C) III.         D) IV.       E) V.

 

31.10.1917

İleride, bu satırlar bir kimsenin gözüne değerse,

defterin güzelliğine şaşılmasın! Onu, bugün

Mahmutpaşa’dan satın aldım ama az kaldı canım

pahasına. Aman Yarabbi! İstanbul’umuza böyle ne

oldu? Kalabalıktan tramvaylara girmek kâbil değil

ki! Toptan gülle çıkar gibi zorla bir vagona attım

kendimi. Bu, tramvaya girmek değil ezilmek, üst

baş parçalamak.… Ne oldu halkımıza Yarabbi? Bu

her yeri dolduran kifayetsiz, kaba, kötü dilli insan

kalabalığı nereden geldi? Evde yalnızlığıma, sokakta

bu kalabalığa dayanamıyorum; ağlayacak hâle

geliyorum. İşte böyle, avunmak için, avare bir kuş

gibi çırpınıyorum. Şu defterle de dertleşmesem

çıldıracağım.

10. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Benzetme sanatından yararlanılarak anlatım zenginleştirilmiştir.

B) Samimi bir üslup kullanılmıştır.

C) Anlatıcı toplumdaki olumsuzluklardan yakınmaktadır.

D) Yazar, yaşadığı çevrede kendini anlayacak kimsenin olmamasından şikâyet etmektedir.

E) Yazar, olayı gözlemci bakış açısıyla anlatmıştır.

Test 5  1. D   2. A   3. C   4. A    5. D   6. E    7. D    8. B    9. E   10. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir