Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

 

1. Aşağıdakilerin hangisinde anı türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) Genellikle geçmiş zaman kipi kullanılır.

B) Açık ve sade bir dil kullanılmalıdır.

C) Belli bir yazılış amacı vardır.

D) Tarih bilimi için belge niteliği taşır.

E) Olayın yaşandığı gün kaleme alınır.

 

2. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ziya Paşa – Defter-i Âmal

B) Muallim Naci – Ömer’in Çocukluğu

C) Falih Rıfkı Atay – Kırk Yıl

D) Halit Ziya Uşaklıgil – Saray ve Ötesi

E) Hüseyin Cahit Yalçın – Edebî Hatıralar

 

Anı yazabilmek, yaşamının bir bölümünü, başkalarının yaşamına girmeden, toplumsal çevreyi vermeden mümkün olamamıştır. Ama öncelikli amaç daha çok, kişinin kendi kendini, yaşadıklarını; içtenlikle, tarihçiyi asla yanıltmayacak bir tarafsızlık ve dikkat içinde yansıtmasıdır.

Anı yazarı; yaşamını, gördüklerini olduğu

gibi anlatır. Bu gerçekçi niteliğiyle tarihçiye yaklaşır.

3. Bu parçada anı türünün asıl vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yansız olması

B) Tarihe yardımcı olması

C) Resmî bir dil kullanılması

D) Öğretici metin olması

E) Ders verme amacının olması

 

Ben, odaya girdiğim hâlde Salih Efendi’yi görmemiştim. Ta köşede bir koltuğa oturmuş, yüzünü bir gazete ile örtmüştü. Abdurrahman Efendi’nin seslenmesi üzerine gazeteyi indirdi. Tıknazca, koca baş, çıkık alın, basık burun, sarı bıyık, sakallı bir zat gözlüğünü çıkararak vaktiyle Phare de Bosphore’den çizmiş olduğu bir iki haberi gösterdi.

4. Anı türünden alınmış bu parçada kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öyküleyici – Betimleyici

B) Açıklayıcı – Tartışmacı

C) Tartışmacı – Söyleşmeye Bağlı

D) Betimleyici – Fantastik

E) Kanıtlayıcı – Mizahi

 

5. Aşağıdakilerden hangisi anı ve günlüğün ortak özelliklerinden biridir?

A) Sonradan yazıya geçirilmiş olmaları

B) Olayların kurmaca olması

C) Dilin, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılması

D) Nesnel yazılar olmaları

E) Kişisel hayatı konu almaları

 

Onu eşsiz dünyasını tanıyabilmek, duygu ve düşüncelerine, ortak olabilmek için vakit henüz erkendi.

6. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tamlayan eki eksikliği

B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

C) Anlamdaş sözcüklerin bir arada kullanılması

D) Özne-yüklem uyuşmazlığı

E) Nesne eksikliği

 

Hüseyin Cahit Yalçın’ın anılarını, verdiği ada uygun olarak yaşamının sanat, edebiyat ve basınla ilgili bölümlerine ayırmış bulunan yazar, yapıtında bu sınırların dışına taşmamaya özel bir çaba göstermiştir. O kadar ki, “İlk Çocukluk” başlıklı bir bölümle başlayan eserine yazar, şu tümce ile girer: “Bende kitap merakının ne zaman başladığını tayin etmek için gözlerimi maziye çevirdiğim vakit çocukluğuma kadar inmeye mecbur  oluyorum.” Anlaşılıyor ki yazar için yaşam, bir bakıma “kitap merakı” ile birlikte başlamaktadır.

7. Parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saray ve Ötesi

B) Kırk Yıl

C) Edebî Hatıralar

D) Matbuat Hatıralarım

E) Gördüklerim-Yaptıklarım

 

(I) Bir cuma günü, Necip Fazıl ve ben, ikimiz de parasızdık.

(II) Öğle yemeği zamanı çoktan geçmiş

ve Beyoğlu’nda Petrograt’ta önümüzdeki çayları,

çabuk bitmesin diye yudum yudum içiyor, Peyami

Safa’nın idare ettiği Cumhuriyet’in edebiyat sayfası

için yazılarımızı hazırlıyorduk. (III) Necip esasen yazı

yazarken hırçınlaşır, yüzündeki rakamlar -bu buluş

Peyami Safa’nındır- harekete geçer ve bir kerrat

cetvelini(çarpım tablosunu) andırırdı. (IV) Kalktı, bir

başka masaya gitti, oturdu, yazmaya başladı…

(V) Yavaşça ensesinden baktım; yazının başlığı “Açlık”

idi.

8. Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A)I.        B) II.        C) III.      D) IV.         E) V.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden biri değildir?

A) Anlatıcı birinci kişidir.

B) Tek amacı gelecek kuşaklara ders vermektir.

C) Dil, göndergesel ve heyecana bağlı işlevde kullanılır.

D) Tarihî belge niteliği taşır.

E) Yaşanmakta olan değil, yaşanmış bir olay anlatılır.

 

Anı yazılarında yazar, kendi iç dünyasına yönelir. Gelgelelim dış dünyadan kopuk bir yönelim değildir Yazarın ana kaygısı kendini değil, yaşadığını anlatmaktır. Belleğindeki izleri yoklarken bunları bırakan olay ve olguları da anımsamaya çalışır. Nedenlerini bulmaya, bütünlemeye özen gösterir. Bu da onu, yaşadığını bütün boyutlarıyla anlatmaya yöneltir. Ancak anlatım yüzde yüz nesnel bir nitelik taşımaz. Yorumlar da yargılar da kişiseldir.

10. Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Yazar, anılarını yazarken çevresiyle ilişkisini tamamen keser.

B) Anı yazarı yaşanmışı değil, yaşanmakta olanı yansıtır.

C) Yazar, anısını yazarken onu çok yönlü olarak ele alır.

D) Anı yazılarında öznel yargılara yer verilmez.

E) Yazar, anılarında kendini tanıtmaz.

 

 

Sakarya’ya yaklaşıyoruz. Bir millet olarak kalmak için

harp etmek ve muzaffer olmak lazımdı. Tam o zaman

da hazine boşalmıştır. İlim, ihtisas, tecrübe, Mustafa

Kemal’e hükmünü söylüyor:

I

― Hazinede para kalmamıştır: bulmak ihtimali de yoktur!

II

İlim, ihtisas,tecrübe… Büyük kelimeler, büyük ve kor-

III                                              IV

kunç! Verdiği karar da şu: Türk milleti istiklalini ödeye-

V

mez!

11. Yukarıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

A)I.      B) II.         C) III.     D) IV.       E) V.

 

Gelen tohumlar hiç şakaya gelmezdi ama onlar fundadan ibaret yumuşak bir yer isterdi. Fundayı adalardan kendi kayığımla toplar getirirdim. Rüzgâr, eyyam esmeyince bizim dolap eşeğini arkamda çekerdim. Dağda karşıma bir kuru duvar çıkınca duvara bir tekme atar, geçecek yer açardım. Çünkü burası benim, şurası senin, diye dağı kuru duvarlarla çeteleye çevirirler duvarlar ilâç için olsun bir geçit yeri bırakmazdı.

12. Bu metinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

B) Birinci kişi anlatımı söz konusudur.

C) Sade ve açık bir dil kullanılmıştır.

D) Benzetmelere yer verilmiştir.

E) Görme ve hissetme duyular

Test 6   1. E   2. C   3. A   4. A   5. E   6. A   7. C    8. D   9. B   10. C   11. B    12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir