Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi biyografi türüne ait özelliklerden biri değildir?

A) Anlatılanlar bilgi ve belgelere dayandırılır.

B) Olaylar kronolojik sırayla verilir.

C) Üçüncü tekil kişili anlatım kullanılır.

D) Dil ağırlıklı olarak göndergesel işlevdedir.

E) Anlatımda öznellik ağır basar.

 

Tanınmış kişilerin kendi hayatlarını anlatıkları yazı türü

ne otobiyografi denir. Otobiyografilerde birinci tekil kişili

I                                                 II

anlatım kullanılır ve öznellik vardır. Eserlerde dil sıklık-

III

la heyecana bağlı işlevde kullanılır. Yazar, kendi haya–

IV

tını anlattığı için eserde doğrudan anlatım kullanılır.

V

2. Bu parçada altı çizili yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)I.         B) II.          C) III.         D) IV.         E) V.

 

Divan edebiyatında biyografi türüne tezkire ya da – – – – denir. Bu türün ilk örneği Ali Şir Nevai’nin – – – – adlı eseridir. Anadolu sahasında yazılan ilk tezkire – – – – tarafından yazılan Heşt Behişt adlı eserdir.

3. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) gül sad-ı berg – Mecalisü’n-Nefais – Sehi Bey

B) tercüme-i hâl – Mecalisü’n-Nefais – Sehi Bey

C) tercüme-i hâl – Muhakemetü’l – Lugateyn – Sehi Bey

D) gül sad-ı berg – Muhakemetü’l – Lugateyn – Latifi

E) tercüme-i hâl – Mecalisü’n-Nefais – Latifi

 

Bir kişinin başından geçen olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattığı yazı türüne – – – – denir. Bu yazı türünde üslupta samimiyet, söz edilen bilgilerde nesnellik ilkesi esastır. Kişinin birinci tekil kişili bir anlatımla kendi yaşamını okuyucuya aktardığı yazı türüne – – – – denir. Bu yazı türünde olay ve durumlar kişinin kendi bakış açısıyla ele alındığı için nesnellik ilkesi aranmaz.

4. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) biyografi – anı

B) anı – biyografi

C) anı – otobiyografi

D) gezi yazısı – biyografi

E) gezi yazısı – otobiyografi

 

Biyografi Otobiyografi

I.Bilgi ve belgelere Anlatıcınındayanır. hafızasına dayanır.

II.Nesnellik vardır. Öznellik vardır.

III. Üçüncü kişili Birinci kişili anlatım anlatım vardır. vardır.

IV. Doğrudan anlatım Dolaylı anlatım kullanılır. kullanılır.

V.Dış dünya öne çıkar. Kişinin iç dünyası öne çıkar.

5. Verilen biyografi-otobiyografi karşılaştırmasında kaç numaralı yerde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)I.     B) II.       C) III.      D) IV.          E) V.

 

En sevdiği yazar Cesare Pavese’den tam otuz beş yıl sonra aynı gün Simav’da dünyaya gözlerini açan Özlü, öğretmen anne ve babanın üçüncü ve son çocuğudur. Ailesinin işi gereği; Simav, Ödemiş ve Gerede’de geçirir çocukluğunu. Doğduğu yıl olan 1943’ten, 1954’e kadar bu şehirler arasında geçen hayatı, on bir yaşında ailesinin İstanbul’a taşınmasıyla birlikte bir süreliğine yerleşik düzene geçer ancak onun ruhu göçebedir. O, çocukken yaşadığı kasabada İstanbul’dan Ankara’ya hareket eden kesik burunlu otobüsleri izler ve o otobüslerde seyahat eden insanlara özlemle bakar ve bu özlem küçük yaşlarından itibaren içinde uzak dünyaları tanıma isteğinin ilk kıvılcımlarını yakar.

6. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.

B) Kanıtlanabilirlik açısından farklı cümleler vardır.

C) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir.

D) Bir otobiyografiden alınmıştır.

E) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

 

I. Nisan 1940’ın son haftası; biri İngiliz biri İsveçli iki ressam arkadaşımla, Fransa’nın güneyine, Cagnes kasabasına gittik. Kiraladığım bir bisikletle bu kasabada on beş gün cirit attım. Sabah erkenden çıkıyor, akşam hava kararmadan geri dönüyordum. Adları gibi kendileri de şirin köylerden geçtim. Görmediğim yer kalmadı.

II. Türk edebiyatında postmodernist romanın kurucularından olan Oğuz Atay, 1934 yılında avukat bir baba ve öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi alan yazar, ödül kazandığı “Tutunamayanlar’’ adlı romanıyla asıl ününü kazanmıştır. Bu romanın arkasından yazdığı “Korkuyu Beklerken’’, “Eylembilim’’ gibi birçok eseriyle Türk edebiyatında çok önemli bir yer edinmiştir.

7. Numaralanmış metinlerin türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Anı – Biyografi

B) Otobiyografi – Biyografi

C) Otobiyografi – Makale

D) Anı – Makale

E) Biyografi – Otobiyografi

 

Kişinin kendi hayatını anlattığı eserlere otobiyografik eser adı verilmektedir. Türk edebiyatında bu türde yazılmış birçok eser bulunmaktadır.

8. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen türe örnek gösterilebilir?

A) Tezkiretü’l Evliya

B) Tek Adam

C) Bâbıâli

D) Evrâk-ı Perişan

E) İkinci Adam

 

1899 yılında İstanbul’da dünyaya gelen yazar, Servetifünun Dönemi yazarlarından İsmail Safa’nın oğludur. Bir dönem köşe yazarlığı yapan yazar bu süreçte ‘Server Bedi’ mahlasını kullanmıştır. Yazar Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, bireyin iç dünyasını ele alan roman türünün başarılı örneklerini vermiştir.

9. Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyografi

B) Otobiyografi

C) Anı

D) Sohbet

E) Deneme

 

3 Temmuz 1883’te Prag’da dünyaya gelen Kafka’nın annesi ve babası süs eşyalarının satıldığı küçük bir dükkân işletiyordu. Sağlığı Viyana’daki çeşitli klinik ve sanatoryumları dolaşmasını takiben çok ani bir şekilde bozulan Kafka, 3 Haziran 1924’te öldü. Kimya, germanistik ve sanat tarihi eğitimi alan Kafka, daha sonra hukukta karar kılarak bu alanda doktorasını tamamlamıştır. Boş zamanlarında öykü ve roman taslakları oluşturan Kafka, kısa süren yaşamına kırk eser sığdırmış büyük bir yazardır.

10. Kafka’nın hayatının anlatıldığı bu biyografi metninde yapılan hata aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öznel ifadelerin kullanılması

B) Kronolojik sıraya uyulmaması

C) Bağlaşıklık ilkesine uyulmaması

D) Yazım ve noktalama kurallarına uyulmaması

E) Dilin uygun işlevde kullanılmaması

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde eser-tür eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?

A) Üç Nesil Üç Hayat – Anı

B) Kısas-ı Enbiya – Otobiyografi

C) Bir Bilim Adamının Romanı – Biyografi

D) Kırk Yıl – Anı

E) Böyle Gelmiş Böyle Gitmez – Otobiyografi

 

(I) Biyografi; topluma ışık tutmuş, toplumda önemli işlere imza atmış; siyaset, sanat, felsefe gibi alanlarda iz bırakmış kişilerin hayat hikâyelerini ele alan edebî türdür. (II) Biyografiler sayesinde okurlar, başarılı hayat hikâyelerini okuyarak örnek bir yaşama tanıklık etmiş olurlar. (III) Biyografisi yazılan kişinin hayatını okurken aynı zamanda o kişinin yaşadığı dönemin kültürel, toplumsal özelliklerini tanıma imkânı bulan okuyucu kültürel birikim de sağlamış olur. (IV) Biyografi, bir yazarın hayatını ele alıyorsa yazarın eserlerini anlama ve değerlendirme sürecinde de okuyucu ve araştırmacılara yol gösterici bir özellik taşır. (V) Ancak bu eserlerde kullanılan ifadeler öznel bir bakış açısına sahip olduğu için bu eserler bilimsel bir kaynak olarak değerlendirilemez.

12. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Test 7   1. E   2. D   3. B   4. C    5. D   6. D   7. A   8. C   9. A   10. B   11.B   12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir