Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Asıl adı Mehmet Tevfik olan Tevfik Fikret 1867 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Sultanisinde aldığı eğitim, Fikret’in hayatını da yönlendirdi. Şiir ve edebiyata burada başladı. Hocaları arasında yer alan Muallim Naci, Muallim Feyzi ve Recaizade Mahmut Ekrem’in ilgi ve yardımlarını gördü.

1. Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?

A) Biyografi

B) Otobiyografi

C) Mektup

D) Anı

E) Günlük

 

(I) Biyografiler, topluma hizmet etmiş ünlü kişilerin hayatlarının gelecek nesillere örnek olması amacıyla yazılan eserlerdir. (II) Türk edebiyatında biyografi türündeki eserlerin ilk örneklerine divan edebiyatında “tezkire’’ adı verilen kitaplarda rastlanmaktadır. (III) Batı’lı anlamda biyografi türü Türk edebiyatına 19. yüzyılda girmiştir. (IV) Dünya edebiyatında bu türün ilk örneğini Plutarkhos vermiştir. (V) Türk edebiyatında ise Şevket Süreyya Aydemir’in “Tek Adam’’,“İkinci Adam’’; M.Fuat Köprülü’nün “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar’’ adlıeserleri bu türe örnek oluşturmaktadır.

2. Biyografi türünün tanıtıldığı bu metinde numaralanmışcümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)I.    B) II.      C) III.        D) IV.    E) V.

 

Türk edebiyatında ilk tezkire / biyografi örneği Çağatay şairi —- tarafından 15. yy.da yazılan Mecalisü’n-Nefais adlı eserdir.

3. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi gelmelidir?

A) Babür Şah

B) Hüseyin Baykara

C) Ali Şir Nevai

D) Hamidi

E) Şeybani

 

İnsanlık ve güzel ahlakta Horasan ve Semerkant mülkünde eşsiz idi. Huy, anlayış ve debdebe bakımından bu iki ülke gençleri arasında zamanın önde gelenlerindendi. Zihni dikkat ve mana itibarıyla zengindi ve yeteneği de tarife ihtiyaç göstermezdi.

4. Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?

A) Biyografi

B) Otobiyografi

C) Mektup

D) Anı

E) Günlük

 

Barış Manço, 1983’te katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’ndan elenmesinin ardından aynı yıl “Estağfurullah, Ne Haddimize’’ adlı albümünü yapar ve 1984’te Eurovision’a tekrar üç şarkı ile katılır. Bu kezfinale kalmasına rağmen yarışmadan çekilir. Aynı yıl yaptığı “24 Ayar Manço’’ albümünün gizemi de böylece çözülmüş olur.

5. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.

B) Ünlü bir kişinin hayatından bir kesit verilmiştir.

C) Kanıtlanabilir ifadeler kullanılmıştır.

D) Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir.

E) Birinci tekil kişili anlatım vardır.

 

… 1937-1938 öğretim yılını İstanbul’da geçirdim. Bir yandan okuyor, bir yandan da Sümerbank’ın İstanbul şubesinde her gün saat 13’ten 18’e değin çalışıyordum. Küçük bir görevde olduğum için de servisin bütün işini benim üstüme yıkıyorlardı. Yani o beş saati soluklanmadan tüketiyordum.

6. Bu metin hangi tür ile ilişkilendirilir?

A) Biyografi

B) Otobiyografi

C) Gezi yazısı

D) Eleştiri

E) Günlük

 

Ömer Seyfettin, Gönen kasabasında doğdu. Babası Dağıstan’dan muhacir olarak gelen bir Türk ailesinin çocuğu, Ömer Şevki Bey’dir. Ömer Şevki Bey binbaşı rütbesine kadar yükselebilen alaylı bir subaydır. Yazarın annesi Fatma Hanım, İsfendiyaroğulları’ndan Topçu Kaymakamı Mehmet Bey’in kızıdır. Ömer Şevki Bey ile Fatma Hanım’ın dört çocuğu olmuştur. Ömer Seyfettin’in Güzide adlı bir ablası, Hasan adlı bir kardeşi, bir de küçük yaşta ölen bir kız kardeşi vardır. ‘‘Kaşağı ve İlk Namaz’’ adlı hikâyelerinde kardeşleriyle ilgili bazı hatıralarından geniş ölçüde yararlanmıştır.

7. Büyük Türk Klasikleri’nden alınan bu metin hangi türe örnek olarak gösterilebilir?

A) Biyografi

B) Otobiyografi

C) Mektup

D) Anı

E) Günlük

 

1902’de doğdum doğduğum şehre dönmedim bir daha geriye dönmeyi sevmem. Üç yaşımda Halep’te paşa torunluğu ettim. On dokuzunda Moskova Üniversite öğrenciliği Ve on dördümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilir ben ayrılıkların kimi insan ezbere sayar yıldızların adını ben hasretlerin

8. Bu metin hangi tür ile ilişkilendirilir?

A) Biyografi

B) Otobiyografi

C) Mektup

D) Anı

E) Günlük

 

9. Aşağıdaki eserlerden hangisi biyografi türünün özelliklerini taşımaz?

A) Tezkiretü’l Evliya

B) Osmanlı Şairleri

C) İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy

D) Namık Kemal Hayatı ve Eserleri

E) Mavi Sürgün

 

 

Servetifünun Dönemi şairlerinden İsmail Safa’nın oğlu olan sanatçı 1889’da İstanbul’da doğmuştur. İki yaşında yetim kalması, çocukluk yıllarında ortaya çıkan  kemik veremi ve yoksulluk sebebiyle Vefa İdadisindeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Önemli Neserlerinden birisi ‘‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’’dur.

10. Bu metnin alındığı yazı türü ve metinde bahsedilen yazarın ismi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Otobiyografi – Abdülhak Şinasi Hisar

B) Anı – Tarık Buğra

C) Biyografi – Peyami Safa

D) Biyografi – Reşat Nuri Güntekin

E) Anı – Mustafa Kutlu

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir biyografiden alınmış olamaz?

A) 12 Aralık 1917’de Hatay Reyhanlı’da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi.

B) Fuzûlî mahlasıyla tanınan Mehmet İbnü Süleyman’ ın nerede ve hangi yılda doğduğunu kesin olarak bilmiyoruz.

C) Gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Lozan Konferansı’na katıldı. 1923’te Urfa milletvekili seçildi.

D) 1913 yılında İstanbul’a döndü. Darülfünunda tarih ve edebiyat dersleri okuttu.

E) 5 Mart 1922’de Bolonya’da İtalyan toplumunu yansıtan bir ailede doğdum.

 

I. Kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı yazı ve eserlere denir.

II.Yazar samimi bir üslup kullanır.

III. Birinci kişili anlatım söz konusudur.

IV.Kişi kendi hayatını anlattığı için nesnel ifadelere sıkça yer verir.

V. Yazarın kendi hayatını anlattığı romanlar otobiyografik romanlardır.

12. Otobiyografi ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) I.    B) II.    C) III.   D) IV.   E) V.

Test 8   1. A   2. C    3. C    4. A    5. E    6. B   7. A   8. B   9. E   10. C   11. E   12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir