Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin bazı maddeleri şöyle özetlenebilir.
-Eğitim ve öğretim devlet içerisindeki bütün çocuklara zorunlu olacaktır.
-Bütün mahalle ve köyde en az bir sıbyan mektebi açılacaktır.
-500 haneden fazla olan bir kasabada, halkın dinî inancına göre bir rüştiye okulu açılacaktır.
-İdadiler, rüştiyelerden mezun olan Müslim ve gayrimüslim çocukların bir arada öğrenim gördükleri yerlerdir.
-1000 haneden fazla her kasabada idadi açılacaktır.
-Darülfünun; felsefe ve edebiyat, hukuk, tabii ilimler ve matematik eğitimine yönelik üç fakülteden oluşacak, dersler halka açık olacaktır.
İ. Tekin, S. İlkin, Osmanlı İmp. Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, s.67-68. Selçuk A.Somel, Osmanlı Eğitiminin Modernleşmesi, s.115-
123. (Düzenlenmiştir.)

1. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin siyasi amacı nedir? Açıklayınız.

  • Cevap:

2. Nizamname’nin eğitime getirmiş olduğu yenilikler nelerdir?

  • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir