Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Akın SEVER, Dursun SAĞDIŞ, Hasan ÖZKAYA, Mehmet KÖSEOĞLU, Tayyibe ÇOLAK, Yasemin OKUR tarafından 251 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Akın SEVER tarafından yapılmış.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 201 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

11. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

14. Türkiye Selçuklu medreselerinde, yurt dışından gelen çok sayıda öğrenci vardı. Bu durumun nedenlerine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi şıklar arasında yer almamalıdır?
A) Anadolu’nun bilim merkezi hâline gelmesi
B) Çok sayıda medresenin inşa edilmesi
C) Avrupa biliminden etkilenmesi
D) Tıp eğitiminin gelişmiş olması
E) Önemli bilim insanlarının o dönemde Anadolu’da bulunmaları

  • Cevap: C

15. Osmanlı medreselerinin bozulma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Müderrislerin yetersiz olması
B) Hak etmeyenlerin belirli görevlere gelmesi
C) Akli bilimlerin göz ardı edilmesi
D) Beşik uleması anlayışının ortaya çıkması
E) Medreselerin alanlarına göre ihtisaslaşmaları

  • Cevap: E

16. Aşağıda bulunan okullardan hangisi Tanzimat’tan önce kurulan ortaokul seviyesinde bir okuldur?
A) Rüştiyeler
B) İptidailer
C) Darülfünun
D) Şehzadegan
E) İdadiler

  • Cevap: A

17. Osmanlı bürokrasisine devlet adamı yetiştirmek üzere sarayda açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medrese
B) Enderun
C) Birun
D) Harem
E) Rüştiye

  • Cevap: B

18. Atatürk’ün eğitimle ilgili öngörüleri arasında: (I)“Eğitim, çocuğa hürriyet vererek (II) yeni nesillerde fazilet, (III) fedakârlık, (IV) düzen, disiplin,(V) kendine ve milletimizin geleceğine güven duygularını geliştirmelidir. ” ibareleri bulunmaktadır.
Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi eğitimin demokratik olabileceğini belirtmektedir.
A) I
D) IV
B) II
E) V
C) III

  • Cevap: A

19. Eğitim ve öğretim tek bir çatı altında birleştirilerek kız ve erkek öğrenciler bir arada, bütün okullar aynı müfredat içerisinde Türkçe eğitim vermeye başladılar. Bu gelişmelerin hangi amaç doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) Eğitimde laikleşmeyi sağlama
B) Eğitimde bilimi öne çıkarma
C) Eğitimde millîlik anlayışını benimsetme
D) Eğitimde Batılılaşma sürecini başlatma
E) Eğitimde deney ve gözlemi başlatma

  • Cevap: C
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
4
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir