Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Mustafa Kemal’in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Farklı ırka ve dine mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir yerdir.
B) Bir liman şehri olup, Avrupa ve İstanbul’u birbirine bağlayan demiryollarına sahiptir.
C) Siyasi çatışmaların yaşandığı huzur ve güvenin kaybolduğu bir yerdir.
D) Osmanlı Devleti’nin Hristiyan nüfusunun en yoğun olduğu şehridir.
E) Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bu şehirde birlikte yaşamaktadır.

2)Mustafa Kemal’in eğitim aldığı ve Müslüman Türkler tarafından Selanik’te açılan ilk özel Türk okulun adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsi Efendi Okulu
B) Manastır Askeri Okulu
C) Selanik Askeri Rüştiyesi
D) Galatasaray Lisesi
E) Fevziye Mektebi

3) Mustafa Kemal’in bitirdiği ortaokul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsi Efendi Okulu
B) Selanik Askeri Rüştiyesi
C) Mahalle Mektebi
D) İstanbul Harp Akademisi
E) Mektebi Sultani

4) Selanik şehri ile birlikte Osmanlı Devleti’nin Batıya açılan önemli bir şehridir. Aynı zamanda bu şehrin bulunduğu Makedonya bölgesinin diğer bir özelliği de II.Abdülhamit’e karşı Meşrutiyet taraftarlarının yoğun olarak yaşadıkları bir yer olmasıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ve Mustafa Kemal’in de eğitim aldığı şehir, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sofya
B) İstanbul
C) Şam
D) Manastır
E) Trablusgarp

5)Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları onun 1913’te ateşemiliterliğe atanmasına neden oldu.
 Mustafa Kemal ateşemiliterlik görevine aşağıdaki şehirlerden hangisinde başlamıştır?
A) Sofya
B) Selanik
C) Manastır
D) Şam
E) Trablusgarp

6) I-   Harp Akademisi

    II-  Selanik Askeri Rüştiyesi
III- Manastır Askeri İdadisi
IV- Harp Okulu
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü okulların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) I – III – II – IV
B) IV – III – II – I
C) II – III – IV – I
D) II – III – I – IV
E) II – IV – III – I

7) I- Batıcılık
II- Milliyetçilik
III- İslamcılık
Mustafa Kemal’in yukarıdaki fikir akımlarından hangilerinden etkilendiği söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

8) Osmanlı Devleti’ni siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan kurtarmanın yolunu meşrutiyetin tekrar ilan edilmesinde gören bir grup tıp öğrencisi 1889’da bir cemiyet kurdular.
Sözü edilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
B) İttihat ve Terakki Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Teali İslam Cemiyeti
E) Mavri Mira Cemiyeti

9) Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğinde hep daha ileri gitmek için çaba göstermiştir. Askerlikte yükselmenin tek yolu ise kurmaylık sınavını kazanmaktı.
Mustafa Kemal aşağıdaki hangi okulun sınavını kazanarak kurmay subay olmak fırsatını elde etmiştir?
A) İstanbul Harp Akademisi
B) Selanik Askeri Rüştiyesi
C) Manastır Askeri İdadisi
D) Kuleli Askeri Lisesi
E) Galatasaray Lisesi

10) Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’ne verdikleri borçlarını geri alabilmek için devletin önemli gelirlerine el koydular. Bu durum Osmanlı Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini gösterir. Avrupalı Devletlerin borçlarını geri alabilmek için kurmuş oldukları kurumun adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düyunuumumiye İdaresi
B) Heyet-i Vükela
C) Maarrif Nezareti
D) Mektebitıbbiye
E) Mektebi Sanay-i Nefise

11) Mustafa Kemal’in eğitim aldığı okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Mülkiye Mektebi
B) Selanik Askeri Rüştiyesi
C) Manastır Askeri İdadisi
D) Şemsi Efendi Okulu
E) İstanbul Harp Okulu

12) I-  Ailesinin bu konuda çok ısrarlı olması
II- Askerlik mesleğini sevmesi
III-Osmanlı Devleti’nin o yıllarda içinde bulunduğu siyasi durum
Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine yönelmesinin nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Test 1  1. D  2. A   3. B   4. D  5. A   6. C   7. D   8. B   9. A   10. A   11. A   12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir