Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Mustafa Kemal Sofya ateşe militerlik görevine atandıktan sonra Bulgaristan’daki genel durumu tespit etmek için bir geziye çıkmıştır.
Bu gezinin amaçları arasında;
I- Bulgaristan Türklerinin morallerini güçlendirmek,
II- Türklerin Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını daha da artırmak,
III-  Bulgar ordusunun durumunu yakından incelemek
durumlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2) Mustafa Kemal’in Türk milletinin beklediği ses dediği, eserlerindeki vatan sevgisi ve hürriyet fikirlerinden etkilendiği yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Voltarie
B) Namık Kemal
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Ahmet Cevdet Paşa
E) Mehmet Akif Ersoy

3) Mustafa Kemal’in İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle fikir ayrılığına düşmesinde;

I- Cemiyetin gizli bir teşkilat olarak çalışması,
II-Cemiyet üyelerinin sürekli siyaset ile uğraşması,
III-Cemiyetin meşrutiyet yönetimine karşı olması,
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

4) I-  Kurmay Yüzbaşı olarak atandığı şehirdir.     ………….
II- Askeri İdadi’de eğitim aldığı şehirdir.     ………….
III-Ateşemiliterlik görevinde bulunduğu şehirdir…………..
Buna göre boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

           I                          II                       III
A) Trablusgarp     Makedonya           İstanbul
B) Selanik             Şam                         Sofya
C) Şam                  Manastır                Sofya
D) Manastır         Trablusgarp           Selanik
E) Sofya                Şam                        Manastır

5)  Mustafa Kemal’in Şam’da kurmuş olduğu cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
C) Hilal-i Ahmer Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti
E) Wilson İlkeleri Cemiyeti

6) Mustafa Kemal’in askerlik dışında siyasi gelişmelerle ilgilendiğine kanıt olarak;
I- 31 Mart İsyanı’nı önleyen Hareket Ordusu’nun içinde yer alması,
II- Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması,
III- İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olması
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

7) Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta  ve hangi devlete karşı kazanmıştır?
A) Trablusgarp Savaşı – İtalya
B) Dömeke Savaşı – Yunanistan
C) 93 Harbi – Rusya
D) I. Dünya Savaşı – İngiltere
E) II. Dünya Savaşı – Almanya

8) I-  Mustafa Kemal
II- Enver Bey
III-Ali Fuat Cebesoy
Yukarıdakilerden hangileri Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılarak bölge halkını İtalya’ya karşı örgütlemiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

9) Mustafa Kemal’in askeri dehasını ortaya çıkaran ve kendisinin tanınmasını sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hareket Ordusunun içinde yer alması
B) Çanakkale Cephesinde İtilaf Devletlerine karşı önemli başarılar elde etmesi
C) İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin görüşlerini benimsemeyerek başarılar elde etmesi
D) Trablusgarp Savaşı’na Şerif takma adıyla gönüllü olarak katılması
E) Şehzade Vahdettin ile birlikte yurt dışına geziye gitmesi

10) I-   Arıburnu

      II-  Conkbayırı
III- Tobruk
Mustafa Kemal’in Çanakkale Cephesi’nde başarı kazandığı yerler arasında hangileri vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

11)   I-  Kafkas Cephesi
II- Suriye Cephesi
III-Makedonya Cephesi
Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda mücadele ettiği cepheler arasında aşağıdakilerden hangileri yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

12)  Mustafa  Kemal I. Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesinde başarılı savaşlar vererek Muş ve Bitlis’i düşman işgalinden kurtarmıştır.
Bu cephede hangi devlet ile mücade etmiştir?
A) Rusya
B) İtalya
C) İngiltere
D) Fransa
E) Almanya

Test 2 1. E   2. B   3. D   4. C   5. B   6. E   7. A   8. D   9. B   10. C   11. D   12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir