Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

1) I-   Uşi Antlaşması
II-  İstanbul Antlaşması (1913)
III- Atina Antlaşması
Osmanlı Devleti yukarıdaki hangi antlaşmalar sonucunda toprak kaybetmiştir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

2) XX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin zayıflamasında etkili olan gelişmeler arasında;
I-  Duyunuumumiye İdaresinin kurulması
II- Kapitülasyonların devam etmesi
III-Meşruti yönetime geçilmesi
hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3) XX. yüzyılın başlarındaki Osmanlı Devleti’nin durumunu gösteren gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Mutlakiyet yönetiminden meşrutiyete geçilmiş ve padişahın yanında İttihat ve Terakki Fırkasıda yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştır.
B) Milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanan milletlerle uğraşan yöneticiler bir yandan da Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmalarına engel olmaya çalışmışlardır.
C) Kaybedilen topraklardan gelenler ve köyden kente göç edenlerle beraber şehirli nüfusu giderek artmaya başlamıştır.
D) Eğitim alanında eski kurumlara dönüş yapılmış basın-yayın organlarının sayısı giderek azalmıştır.
E) Avrupalı devletler daha önce verdikleri borçlarını geri almak amacıyla devletin önemli gelirlerine el koymuşlardır.

4) Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan genel nedenler arasında yer almaz?
A) Milliyetçilik akımı
B) Sömürgecilik yarışı
C) Silahlanma ve bloklaşma
D) Rusya’nın Balkanlara hakim olma mücadelesi
E) Hammadde ve pazar ihtiyacı

5)   Üçlü İtilaf               Üçlü İttifak

     1- İngiltere             1- Almanya
2- Fransa                2- Avusturya-Macaristan
3-  ……………….      3-      …………………….
Bloklaşmanın başlangıcı gözönünde bulundurulduğunda boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Rusya – İtalya
B) Yunanistan – ABD
C) İtalya – Romanya
D) Osmanlı Devleti – Japonya
E) Sırbistan – Rusya

6)  I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında yer almak istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kaybedilen toprakları geri almak istemesi
B) Savaşı Almanya’nın kazanacağına inanması
C) İttihat ve Terakki’nin Almanya yanlısı politika izlemesi
D) Osmanlı  Devleti’nin siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi
E) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırması

7) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda toprakları dışında mücadele ettiği cepheler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Suriye – Filistin
B) Çanakkale – Kanal
C) Galiçya – Makedonya
D) Kanal – Galiçya
E) Yemen – Kafkas

8) I-  İngiltere’nin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek
II- Mısır’ı İngiltere’den geri almak
III-Rusya’nın güneye inmesine engel olmak
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ile Almanya’nın birlikte açtığı Kanal Cephesindeki amaçları arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

9) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesini açmak istemesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Müttefikleri olan Rusya’ya askeri ve ekonomik yardım göndermek
B) İtalya’nın kendi grubunun yanında yer almasını sağlamak
C) İstanbul ve Çanakkale Boğazına sahip olmak
D) Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak ve onu antlaşmaya mecbur kılmak
E) Osmanlı ile Almanya arasındaki bağlantıyı kesmek ve savaşı kısa sürede bitirmek

10) Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda  uygulamak istediği hangi düşünce Müslüman Arapların İngiltere ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir?
A) İslamcılık
B) Türkçülük
C) Batıcılık
D) Osmanlıcılık
E) Ademi Merkeziyetçilik

11) Enver Paşa’nın Kafkasya Cephesi’ni açmak istemesinde;
I-  Orta Asya Türklerini Rusya’ya karşı birleştirmek,
II- Rusya’nın güneye inmesini engellemek,
III-Kurtuluş Savaşına hazırlık yapmak durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

12) • Kafkas Cephesi kapanmıştır.
• Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küçük Kaynarca Antlaşması
B) Brest Litowsk Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Yaş Antlaşması
E) Berlin Antlaşması

Test 3   1. E   2. C   3. D   4. D   5. A   6. E   7. C   8. D   9. B   10. A   11. C   12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir