Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

1) TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalara göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu’nun işgali uzamıştır.
B) Yunanlıların Anadolu’da ilerlemesi kolaylaşmıştır.
C) İnsanların dini duyguları kullanılmaya çalışılmıştır.
D) TBMM ayaklanmalara karşı kanunlar çıkarmıştır.
E) Ayaklanmaların tümünü Kuvayımilliye bastırmıştır.

2) Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşları’ndaki başarılarından dolayı “Hamidiye Kahramanı” olarak tanınan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmet İnönü
B) Rauf Orbay
C) Refet Bele
D) Cemal Paşa
E) Ali Fuat paşa

3) Aşağıdakilerden hangisi Misakımilli kararları içerisinde yer almaz?
A) Ulusal egemenlik
B) Malî sınırlamaların kaldırılması
C) Azınlıkların hakları
D) Boğazların ticaret ve ulaşıma açılması
E) Halk oylaması

4) 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) TBMM’nin açılması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) Misakımilli’nin kabulü
D) Temsil Heyet’inin oluşturulması
E) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması

5) Bölgesel amaçlarla kurulan milli cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında nerede birleştirilmiştir?
A)  Amasya’da
B)  Erzurum’da
C)  Havza’da
D)  Sivas’ta
E)  Ankara’da

6) I- Mondros Ateşkes Anlaşması
II- İzmir’in işgal edilmesi
III-Azınlıkların faaliyetleri
Yukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir?

  1. A) Yalnız II B) I-II C) I-III                 D) II-III             E) I-II-III

7) Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?
A) İslam Teali Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Sulh-u Selamet-i Osmaniye Cemiyeti
D) Wilson İlkeleri Cemiyeti
E) İngiliz Muhipleri Cemiyeti

8) Paris Barış Konferansı’yla, İzmir ve çevresi, İngilizlerin Akdeniz politikası gereği İtalya’dan alınıp Yunanistan’a verilmiştir. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Anadolu’nun paylaşılmasına Yunanlılar ortak edilmiştir.
B) İtilaf Devletleri arasında ayrılıklar vardır.
C) İngilizlerin Akdeniz’deki etkisi azalmıştır.
D) Yunanlıların çıkarları gözetilmiştir.
E) İngilizlerin çıkarlarına uygun politikalar geliştirilmiştir.

9) Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin ortaya çıkmasının nedenlerinden değildir?
A) Ordunun terhis edilmesi
B) Anadolu’nun işgal edilmesi
C) Azınlıkların zararlı faaliyetleri
D) İşgallere karşı İstanbul Hükümeti’nin yetersiz kalması
E) TBMM’ye karşı çıkan isyanları bastırma

10)  Kuvayımilliye başlangıçta hangi cephede, hangi devlete karşı oluşturulmuştur?
A) Güney Cephesi – İngiltere
B) Güney Cephesi – Fransa
C) Güney Cephesi – İtalya
D) Kafkas Cephesi – Rusya
E) Doğu Cephesi – Ermenistan

11) Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre stratejik noktalar işgal edilecek, ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulabilecek, Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti’nin kısa sürede parçalanabileceğine
B) İtilaf Devletleri’nin işgalleri kolaylaştırmak istediğine
C) Osmanlının savunmasız bırakılmak istendiğine
D) Türklerin elinde kalan toprakların da elden çıkabileceğine
E) Elviyei Selase’nin işgal edileceğine

12) I. Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını korumak amacıyla Wilson İlkeleri doğrultusunda kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Milletler Cemiyeti
B) Birleşmiş Milletler
C) NATO
D) Avrupa Birliği
E) Akdeniz Paktı

Test 4  1. E   2. B   3. A   4. C   5. D   6. E   7. B   8. C   9. E   10. B   11. E   12. A

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir