Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Ermeni Hükümeti’nin Sevr Anlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Moskova Anlaşması
B) Gümrü Anlaşması
C) Lozan Anlaşması
D) Kars Anlaşması
E) Ankara Anlaşması

2) Milli Mücadele’de Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Enver Paşa
D) Rauf Orbay
E) Fethi Okyar

3) I.  Amasya Genelgesi
II. Amasya Görüşmeleri
III. Sivas Kongresi
IV. Erzurum Kongresi
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV
B) I – IV – III.– II
C) II – I – IV – III
D) I – III – II – IV
E) II – III – IV – I

4) I.   Siyasi tartışmalar
II.  Güçler birliğinin uygulanması
III. Saltanatın kaldırılması
IV. Diplomatik başarılar
V.  İsyanların bastırılması
Yukarıdakilerden hangisi TBMM’nin otoritesini güçlendiren gelişmelerden biri değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

5) Sivas Kongresi’nin kararları çerçevesinde halkı doğru bilgilendirmek amacıyla yayımlanan ve Atatürk’ün “Benim gazetem” dediği gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) İradei Milliye
B) Hakimiyeti Milliye
C) Albayrak
D) Vatan
E) Ceridei Resmiye

6) İstanbul Hükümeti, Salih Paşa’yı Temsil Heyeti ile görüşmesi için Amasya’ya  göndermiş ancak alınan kararlardan  “Mebusan Meclisi’nin açılması” dışındaki kararları kabul etmemiş; Meclis’in İstanbul dışında açılmasını da anayasaya aykırı bulduğu için reddetmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?
I.   Milli mücadelenin gücü kabul edilmiştir.
II.  Temsil Heyeti resmen tanınmıştır.
III. İstanbul Hükümeti otoritesini kaybetmemeye çalışmıştır.
IV. Milli Mücadeleye katılım azalmıştır.
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E)  I, III ve IV

7) İtilaf Devletleri İstanbul’u 16 Mart 1920’de  resmen işgal etmiş, Meclisimebusan’ ı dağıtmış ve herkesin saltanat makamı olan İstanbul Hükümeti’nin emirlerine uymasını bildirmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden  hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı tehdit altındadır.
B) İstanbul Hükümeti  baskı altındadır.
C) Meclisin kararları İtilaf Devletleri’nin çıkarlarına aykırıdır.
D) Ulus iradesine saygı duyulmamıştır.
E) Milli Mücadele’ye katılım azalmıştır.

8) Temsil Heyeti’nin Ankara’yı merkez seçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Milli Mücadele taraftarlarının çokluğu
B) Batı cephesine yakın olması
C) Demiryolu ulaşımının olması
D) Haberleşme imkânlarının fazla olması
E) Nüfusunun fazla olması

9) Kurtuluş Savaşı’nda aşağıdaki milletlerden hangileriyle savaşılmıştır?
A) Fransızlar – Ermeniler – Ruslar
B) Yunanlılar – Fransızlar  – Ruslar
C) Fransızlar- Yunanlılar – Ermeniler
D) İtalyanlar – Fransızlar – İngilizler
E) İtalyanlar – İngilizler- Ruslar

10) Halide Edip’in, İzmir’in işgali sırasında eşini ve çocuğunu kaybeden Ayşe’nin Anadolu’ya geçerek Kuvayımilliye’ye katılmasını anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban
B) Türk’ün Ateşle İmtihanı
C) Ateşten Gömlek
D) Küçük Ağa
E) Zeytindağı

11) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin açılmasından önce olmuştur?

A) Hıyanetivataniye Kanunu’nun çıkarılması
B) Ankara’nın başkent olması
C) İstiklal Marşı’nın kabulü
D) İstanbul’un işgali
E) Düzenli ordunun kurulması

12) Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.
• Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacaktır.
• Cemiyetiakvam kurulacaktır.
• Her millet, çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi devletini kurabilecektir.
• Boğazlar, uluslararası garanti altına alınıp bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.
Yukarıda verilenlere bakılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?
I.   Sömürgeciliğin önlenmesi düşünülmüştür.
II.  Açık diplomasi istenmiştir.
III. Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki hakimiyeti güçlenmiştir.
IV. Dünya barışını koruma amacı vardır.
A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

Test 6  1. B   2. A   3. B   4. A   5. A   6. D   7. E   8. E   9. C   10. C   11. D  12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir