Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Yukarıdaki haritada numaralandırılmış bölgelerden hangileri Kurtuluş savaşı sürecinde TBMM’ye bağlı düzenli ordular tarafından işgalden kurtarılmıştır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve II
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

2)  I   İngiltere
II.  Yunanistan
III. Rusya
Kurtuluş savaşı sürecinde Türk ordusu yukarıdaki devletlerden hangileri ile silahlı bir mücadele yapmamıştır?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yanız III
D) I ve II
E) I ve III

3) Kurtuluş Savaşı sürecinde en fazla silahlı mücadele aşağıdaki devletlerden hangisi ile hangi bölgede yapılmıştır?
A) Yunanistan – Batı Anadolu
B) İngiltere – Marmara
C) Fransa – Güney Doğu Anadolu
D) Ermenistan – Doğu Anadolu
E) İtalya – Güney Batı Anadolu

4) I.   Çerkez Ethem’in isyan etmesi
II.  İtilaf Devletleri isteklerinin TBMM’ye kabul ettirilmek istenmesi
III. İşgallere karşı Türk halkının direnişinin kırılmak istenmesi
Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
5) I.   TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi
II.  Rusya ile Moskova Antlaşması’nın imzalanması
III. 1921 Anayasası’nın kabul edilmesi
I. İnönü Savaşı’ndan sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri askeri zaferlerin siyasi zaferleri de beraberinde getirdiğinin göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

6) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Londra Konferansı ile ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir?

A) Yunan ordularının toplanabilmesi için zaman kazandırmak
B) Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak
C) Yumuşatılmış Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye onaylatmak
D) Askeri başarısızlıkları diplomatik yollarla telafi etmek
E) TBMM ile İstanbul hükümetinin arasındaki fikir ayrılıklarından yararlanmak

7) Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa devletidir. Misak-ı Milli sınırlarını tanımış, Kurtuluş Sa- vaşı sürecinde TBMM’ye ekonomik destek sağlamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Afganistan
B) ABD
C) Rusya
D) İtalya
E) Fransa

8) I. İnönü Zaferi’nin ardından İtilaf Devletleri Londra’da düzenledikleri barış konferansına İtalya aracılığı ile TBMM’yi de davet etmişlerdir. Kesin zaferler kazanılmadan masa başında bir sonuç alınamayacağını bilen Mustafa Kemal yine de Türk heyetini temsilen Bekir Sami Beyi konferansa göndermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde Londra Konferansı’na bir heyet göndermesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Yunanlılara tekrar saldırmak için zaman kazanmak
B) İşgallerin haksızlığını tüm dünyaya göstermek
C) TBMM’nin barış yanlısı olduğunu göstermek
D) Misakımilliyi gerçekleştirme konusundaki kararlılığı ortaya koymak
E) TBMM’nin İtilaf Devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlamak

9) Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşının ardından yapılan Londra Barış Görüşmeleri’nin sonuçlarından biri değildir?
A) İtilaf Devletleri TBMM’yi resmen tanıdı
B) TBMM ile İstanbul Hükümeti uluslararası anlaşmalarda birlikte hareket etme kararı aldı C) İtilaf devletleri Sevr Antlaşması’nın büyük çapta değiştirilmesi gerektiğini anladı
D) Yunanlılar yeniden harekete geçti, II. İnönü Savaşı başladı
E) Misakımilli tüm dünyaya tanıtıldı

10)  I.   Çanakkale Savaşı
II.  Kütahya Eskişehir Savaşı
III. Sakarya Savaşı
Yukarıdaki savaşlardan hangilerinde Mustafa Ke- mal orduyu düşman hattından uzaklaştırıp, ordunun tamamen imha olmasını engelleyerek askeri dehasını göstermiştir? A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

11) Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi her iki devlette de rejim değişikliği yaşandığını göstermektedir?

A) Taraflardan birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır
B) Rusya Misakımilliyi tanıyacaktır
C) İki taraf arasında ekonomik ve askeri alanda yakınlaşma sağlanacaktır
D) Çarlık Rusya ile Osmanlı arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır
E) Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecektir

12) Aşağıdakilerden hangisi Kütahya – Eskişehir savaşının sonuçlarından biri değildir?
A) Eskişehir, Kütahya ve Afyon Yunan işgaline uğradı
B) Mustafa Kemal’e karşı muhalefet arttı.
C) İtalyan ve Fransızlar geri çekilmeyi durdurdu.
D) TBMM ilk ve tek yenilgisini aldı
E) TBMM’ye karşı ayaklanmalar çıktı

Test 7   1. A   2. E   3. A   4. E   5. C   6. B   7. C   8. A   9. B   10. D   11. 12.E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir