Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


11. Sınıf Tarih Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

1) I.   Başkomutanlık Kanunu’nun çıkarılması
II.  İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması
III. Teşkilatıesasiye’nin kabul edilmesi
Yukarıdaki hangileri TBMM’nin yasama yetkisini kullandığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

2) Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının topyekûn seferber olarak Kurtuluş Mücadelesi’ne katıldığının doğrudan göstergesidir?
A) Başkomutanlık Yasasının çıkarılması
B) TBMM’ye karşı isyanların Kuvayımilliye tarafından bastırılması
C) İşgallerin halk tarafından protesto edilmesi
D) Düzenli orduların kurulması
E) Tekalifimilliye Emirleri’nin uygulanması

3) Mustafa Kemal 7– 8 Temmuz 1919 tarihinde  Erzurum Kongresi öncesi istifa ettiği askerlik görevine aşağıdakilerden hangisi ile tekrar geri dönmüştür?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) TBMM’ye karşı isyanların başlaması
C) Tekalifimilliye Emirleri’nin yayımlanması
D) II. İnönü Savaşı
E) Başkomutanlık Yasası’nın kabulü

4) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in Sakarya savaşı sırasında söylediği “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır: O satıh bütün vatandır” sözünü açıklar niteliktedir?
A) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
B) Manda ve himaye kabul edilemez
C) Vatanın bir bölgesini değil, tamamını kurtarmak esastır.
D) İstanbul Hükümeti Anadolu’ya hâkim değil bağlı olmalıdır.
E) Ya istiklal, ya ölüm!

5) Katıldığı bir programda “Sakarya Savaşı Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü ………………..”
Diyen bir tarihçinin cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa daha doğru olur?
A) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır
B) Türklerin Batı karşısında II. Viyana kuşatmasından beri devam eden geri çekilişi ve savunması sona ermiştir.
C) İtalyanlar Anadolu’yu tamamen boşaltmışlardır.
D) İtilaf devletleri TBMM’ye barış teklifinde bulunmuştur
E) Ankara’nın işgal edilip TBMM’ye Sevr antlaşmasının imzalatılması tehlikesi sona ermiştir

6) I.   TBMM’nin Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalaması

    II.  Fransızların TBMM ile 1921 Ankara Antlaşmasını imzalanması.
III. İtalyanların Anadolu’da işgal ettikleri toprakları boşaltması
Sakarya Savaşı’ndan sonra yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri İtilaf Devletleri arasında ayrılıklar yaşandığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7) Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları çıkmıştır
B) Yunan ordularının taarruz gücü kırılmıştır
C) Mustafa Kemal’e gazilik ve mareşallik unvanı verilmiştir.
D) İtilaf devletleri ile barış görüşmeleri başlamıştır.
E) Bu savaştan sonra Türk ordusu savunmayı bırakıp saldırıya geçmiştir.

8)  I.  Sakarya Savaşı
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
III. Kars Anlaşması
IV. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Savaşı
Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – III – IV – II
B) III – I – IV – II
C) IV – II – I – III
D) III – II – IV – I
E) I – IV – II – III

9) I.   Edirne
II.  Eskişehir
III. İzmir
Yukarıdaki şehirlerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmadan diplomasi yolu ile geri alınmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

10)I.   “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir İleri”

     II.  “Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır”
III. “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki sözleri söylediği savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

           I                      II                    III
A) Sakarya Savaşı II.İnönü Savaşı Büyük Taarruz
B) Büyük Taarruz II.İnönü Savaşı Sakarya Savaşı
C) Büyük Taarruz Sakarya Savaşı II.İnönü Savaşı
D) II.İnönü Savaşı Büyük Taarruz Sakarya Savaşı
E) II.İnönü Savaşı Sakarya Savaşı Büyük Savaşı

11) Kurtuluş Savaşı sürecindeki Güney Cephesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile kapanmıştır?
A) 1921 Moskova Antlaşması
B) 1921 Ankara Antlaşması
C) Mudanya Ateşkes Antlaşması
D) Gümrü Antlaşması
E) Kars Antlaşması

12) I.  Kütahya Eskişehir Savaşı
II. Sakarya Savaşı
III. Büyük Taarruz
Yukarıdaki savaşların hangilerinde orduyu Mustafa Kemal komuta etmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Test 8  1. D  2. E   3. E   4. C   5. B   6. D   7. D   8. A   9. A   10. C   11. B   12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir