Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Sınav Soruları / Türk Edebiyatı / 11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları
Yazılı Soruları ve Cevapları

11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


11.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevapları

Sınav Komisyonu toplanarak Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nin 43. ve 47. maddeleri gereğince yapılacak olan Yazılı Sınav için aşağıdaki soruların sorulmasına karar verildi.

1. Tanzimat edebiyatının başlangıcı sayılan olay hangisidir? Yazınız.

2. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah B) Araba Sevdası C) Mai ve Siyah     D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat     E) Cezmi

3. Fecr-i Ati edebiyatının en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) Tevfik Fikret C) Ahmet Haşim    D) Cenab Şahabettin    E) Şinasi

4. Servet-i Fünun edebiyatının şiirdeki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) Tevfik Fikret C) Ahmet Haşim    D) Cenab Şahabettin    E) Şinasi

5. Milli Edebiyat döneminin sanatçıları düşüncelerini hangi dergide yazmışlardır?

A) Servet-i Fünun B) Diyojen C) Ağaç      D) Genç Kalemler      E) Mavi

6. Aşağıda verilen eserlerin edebiyatımızdaki önemini belirtiniz.

İntibah:          Letaif-i Rivayat:         Vatan yahut Silistre:   Mukaddime:        Telemak:

7. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin bir üyesi olan sanatçı, Tanzimat döneminin en gür sesli şairidir. Eserlerinde toplumsal konulara ağırlık vermiştir. Biçim açısında eskiye bağlı olan şiirlerinde vatan, millet, hürriyet temalarını işlemiştir. Eserlerinde Romantizm’in etkileri görülür. Akif Bey, Gülnihal gibi tiyatroların da yazarıdır.

Yukarıda hangi şairden bahsedilmiştir?

8. Verilen eserlerin yazarlarını belirtiniz.

Müntehebat-ı Eş’ar:     Hasan Mellah:       Şecere-i Türkî:   Celaleddin Harzemşah:       Zafer-name:

9. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

– Tanzimat’ın birinci dönem sanatçıları genel olarak…………….….………………anlayışını benimserken; ikinci dönem sanatçıları …………………..……..anlayışını benimsemişlerdir.

– Ziya Paşa ………………………….. adlı makalesinde Tanzimat Dönemi’nin sanat anlayışını benimsemiş görünürken, ……………………….. eserinin önsözünde önceki görüşlerini inkar eder. Bunun üzerine Namık Kemal, edebiyatımızdaki ilk eleştiri örneği sayılan ……………………………………….adlı eseri yazar.

10. Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.

– Ahmet Mithat Efendi, Bursa’da vali iken yaptırdığı tiyatro binasıyla tiyatroya hizmet etmiştir. (    )

– Namık Kemal, edebiyatın her türünde eser vermiştir. (    )

– Şinasi, La Fontaine’den Fabl çevirileri yapmıştır. (    )

– Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanı’nın ilanından yirmi yıl sonra oluşmuş bir edebiyattır. (    )

– Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı piyesidir. (    )

***********************************************

CEVAPLAR

1. Tercüman—Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla Tanzimat Edebiyatı başlar.

2. A) İntibah

3. C) Ahmet Haşim

4. B) Tevfik Fikret

5. D) Genç Kalemler

6. Aşağıda verilen eserlerin edebiyatımızdaki önemini belirtiniz.

  • İntibah: İlk edebi roman
  • Letaif-i Rivayat: İlk hikaye kitabı
  • Vatan yahut Silistre: Sahnelenen ilk tiyatro
  • Mukaddime: İlk makale
  • Telemak: İlk çeviri roman

7. Namık Kemal 

8. Verilen eserlerin yazarlarını belirtiniz.

  • Müntehebat-ı Eş’ar: Şinasi
  • Hasan Mellah: Ahmet Mithat Efendi
  • Şecere-i Türkî: Şemsettin Sami
  • Celaleddin Harzemşah: Namık Kemal
  • Zafer-name: Ziya Paşa

9. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

– toplum için sanat, sanat için sanat

– Şiir ve İnşa, Harabat, Tahrib-i Harabat

10. Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.

Y, D, D, D, Y

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir