Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama TestleriE-Kurs

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

(I) Masal kişileri insanlar, hayvanlar ve cansız varlıklar olabilir.(II) Cin, peri, dev gibi olağanüstü karakterler de masallarda sıkça karşımıza çıkar. (III) Masal kişileri genellikle yüksek tabakadan seçilir. (IV) Masalda iyi-kötü mücadelesini kötüler de kazanabilir. (V) Yoksul ve alt tabakadan masal kahramanları, giriştikleri mücadeleyi genelde kaybeder.

1. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren masal kişileriyle ilgili yanlış bilgi verilmeye başlanmıştır?

A) I. B) IV. C) III.   D) II.   E) I.

 

2. Masal türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genelde tekerleme ile başlar, bu bölüme döşeme de denir.

B) Olayların yaşandığı zaman ve mekân bellidir.

C) Olay bölümü, asıl hikâyenin anlatıldığı bölümdür.

D) Dilek bölümüyle biter, bu bölümde söylenen sözler kalıp sözlerdir.

E) Çocuklara iyilik aşılamak gizli amaçtır.

 

3. Aşağıdaki masal-ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Binbir Gece Masalları – Arap Edebiyatı

B) Grimm Masalları – Alman Edebiyatı

C) Keloğlan Masalları – Türk Edebiyatı

D) Andersen Masalları – Hint Edebiyatı

E) Perrault Masalları – Fransız Edebiyatı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Türk masalları üstüne araştırma ve derleme yapmamıştır?

A) Naki Tezel

B) Pertev Naili Boratav

C) Behçet Necatigil

D) Ignacz Kunos

E) Eflatun Cem Güney

 

(I) Masallarda millî ve dinî motiflere hemen hiç yer verilmez. (II) Masallarda bir eğitim amacı saklıdır. (III) Masallar, derlenerek yazıya geçirilen sözlü gelenek ürünleridir. (IV) Yazarlarca kaleme alınan yapma masallar, edebî yönden anonim masallardan daha güçsüzdür. (V) Eski edebiyatımızda masal ve kıssa anlatanlara kıssadan denirdi.

5. Bu parçada masalla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

6. Masalın anlatımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi, ayraç içinde verilen dil ve anlatım özelliğini açıklamaz?

A) Gereksiz söz tekrarları yapılmaz. (akıcılık)

B) Anlaşılması zor cümlelere yer verilmez. (açıklık)

C) Merak ögesi sürekli canlı tutulur. (sürükleyicilik)

D) Kuşaktan kuşağa söz ile aktarılır. (kalıcılık)

E) Anlatım süsten, özentiden uzaktır. (yalınlık)

 

7.

Bir varmış, bir yokmuş, Allah’ın kulu çokmuş. Bir pa­dişah, padişahın da üç oğlu, bir kızı varmış. Babaları, tacından, tahtından üstün tutarmış onları. Anaları gözünde de oğulları oğul balından tatlı, kızları da kaymak üstüne çalınan baldan. Ne ki balına, kaymağına doyamadan ölüp gitmiş hatuncuk. Koca saray karalara boyanmış ama kara vezir, ‘‘Bu çocuklara ana lazım.’’ diyerek allayıp pullayıp kara kızını padişaha vermiş. Fakat kara vezir kızının on parmağında on kara varmış. Kara kız, padişahı avucunun içine almış, öz kızına öyle bir yağlı kara sürmüş ki çıkaramamışlar. Öz kızını babasının gözünden düşürüp ocak başına attırmış onu.

Bu masal metninin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Deyimlere yer verilmiştir.

B) Gözlemci bakış açısından yararlanılmıştır.

C) Anlatımda öğrenilen geçmiş zaman kipi kullanılmıştır.

D) Karşılaştırma yapılmıştır.

E) Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.

 

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde… Pireler berber iken, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Tıngır elek, tıngır felek demişler, bu masalı şöyle anlatmışlar: Bir varmış, bir yokmuş, evvel zamanda bir padişah ile bunun üç kızı varmış.

8. Bir masaldan alınmış bu bölümün temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinleyicileri keyiflendirmek, hoş vakit geçirmelerini sağlamak

B) Anlatıcının dil konusunda ustalığını göstermek

C) Dinleyicilere üstünlük sağlamak

D) Anlatılanların gerçekle ilgisi olmadığını sezdirmek

E) Hayal gücünün sınırlarını zorlamak

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, masalın özelliklerinden biri değildir?

A) Masallar, çocukların hayal dünyasını zenginleştirir.

B) Millî özellikler öne çıkar.

C) Olaylar genellikle olağanüstüdür.

D) Anlatım kısa ve yoğundur.

E) Sözlü olarak gelişen bir türdür.

 

Aslan bir temiz karnını doyurdu. Geyiğin ciğerlerini, kemiklerini, iliklerini yedi. Tilki orada durmuş bakıyordu. Yüreğin düştüğünü görünce yavaşca kaptı, belli etmeden yiyiverdi. Aslan kalan etlerin arasında yüreği aradı ama bulamadı. Tilki, ne olur ne olmaz diye geri çekilip “Ne arayıp duruyorsun, öyle hayvanın yüreği mi olur? Yüreği olsa kalkıp aslanın içine gelir miydi?” dedi.

10. Bu masal metninin anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Teşhis ve intak sanatından yararlanılmıştır.

B) Ruh çözümlemelerine yer verilmemiştir.

C) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır.

D) Anlatımda geçmiş zaman kipi kullanılmıştır.

E) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.

 

Balerin parmak ucunda dimdik(I) duruyor, kurşun asker de(II) tek bacağının üstünde nöbet tutuyordu. Biran (III) bile gözlerini birbirlerinden(IV) ayırmadılar. Ansızın saat on ikiyi (V) vurdu.

11. Bu masal metninde numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

Tamamen hayal ürünü olan, bilinmeyen bir yer ve zamanda geçen, dinleyicileri inandırmak iddiası bulunmayan, nesirle söylenen kısa anlatı türüdür. Değişik bölgelerimizde metel, matal, metelok, mesel, mesele, misal vb. olarak adlandırılır.

12. Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikâye B) Destan C) Trajedi  D) Efsane   E) Masal

Test 4   1. C    2. B    3. D   4. C    5. D   6. A    7. B    8. D    9. B    10. E    11. C    12.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0