Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
Evvel Video
Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama TestleriE-Kurs

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Evvel YouTube

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

Dünya edebiyatında hikâye üç ana kolda gelişmiştir: Olay hikâyesi, durum hikâyesi ve modern hikâye. Edebiyatımızda olay hikâyesinin öncüsü —-, durum hikâyesinin öncüleri —- ve —- ’dır. Bireyi konu alan hikâyenin edebiyatımızdaki ilk örneklerini —- vermiştir.

1. Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) Ömer Seyfettin

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Memduh Şevket Esendal

D) Haldun Taner

E) Elif Şafak

2. Olay hikâyesi, durum hikâyesi ve bireyi konu alan hikâyenin öncüleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Çehov – Maupassant – Kafka

B) Kafka – Maupassant – Çehov

C) Maupassant – Çehov – Kafka

D) Maupassant – Kafka – Çehov

E) Çehov – Kafka – Maupassant

3. Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Alemdağ’da Var Bir Yılan – Sait Faik Abasıyanık

B) Mendil Altında – Memduh Şevket Esendal

C) Bu Böyledir – Mustafa Kutlu

D) Değirmen – Sabahattin Ali

E) Son Kuşlar – Ömer Seyfettin

4. Aşağıdakilerden hangisi, olay hikâyesini teknik bakımdan zayıflatır?

A) Tesadüflere fazlaca yer vermek

B) Beklenmedik bir sonla bitirmek

C) Gerçeklik duygusu uyandırmaya dikkat etmek

D)Kişisel duyguları hikâyeden uzak tutmak

E) Olayı zamana göre mantıklı bir sıra ile vermek

5. Aşağıdakilerden hangisi, Çehov tarzı hikâyenin özelliklerinden biri değildir?

A) Hayat, karmaşa ve çatışmalarıyla değil doğallığıyla anlatılır.

B) Kahramanların bir durum karşısında takındığı tutumlara yer verilir.

C) Heyecan ögesi geri planda tutularak yaşamdan kesitler sunulur.

D) Sıradan insanlara değil, olağanüstü kahramanlara yer verilir.

E) Serim, düğüm, çözüm bölümleri bulunmaz.

6. Bireyi konu alan hikâyelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bunalımlara ve iç çatışmalara yer verilir.

B) Yazar dış dünyayı olduğu gibi değil, duyumsadığı gibi anlatır.

C) Toplumsal kaygı taşıma ve sosyal mesaj verme amaçlanır.

D) Anlatım içsel sayıklamalar şeklinde gerçekleşir.

E) Duygular, tüm çıplaklığıyla esere yansır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi fabl, masal ve hikâyenin ortak özelliğidir?

A) Olay etrafında gelişme

B) Yaşanabilecek olayları anlatma

C) Ders verme kaygısı taşıma

D) Düzyazı şeklinde kaleme alınma

E) Kişileştirme sanatına bolca yer verme

Kış mevsimi, bu dağlarda yaşayan yılkı atlarının açlığa mahkûm olmasına yol açar.

8. Virgül (,) aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Her bahar yaylaya çıkar, bağ evine bakım yapardı.

B) Ömür dediğin şey, kalp kıracak kadar uzun değil.

C) Okulun en anlayışlı öğretmenini, Mehmet Bey’i, uğurladık.

D) Evet, bu alanda yeni iş gücüne ihtiyaç var.

E) Masaya yoğurt, turşu ve lavaş bıraktı.

9. Hikâye ve romanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinde verilenlerden daha çok yararlanılır?

A) Öyküleme – betimleme – benzetme

B) Açıklama – tartışma – tanımlama

C) Karşılaştırma – benzetme – öyküleme

D) Tartışma – sayısal verilerden yararlanma – tanımlama

E) Tanık gösterme – betimleme – öyküleme

(I) Oturduğum apartmanın altında bir sütçü, onun karşısında iki marangoz vardır.

(II) Marangozlara hiç işim düşmedi.

(III) Nasıl geçindiklerine şaşarkalırım.

(IV) Akşamlara dek uğraşırlar.

(V) Demek herkes benim gibi değil.

10. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.

Akşamüzeri hapishaneye bir sürü adam getirdiler. Hepsi elli kadar vardı. Nizamiye kapısından girince avluda sıra oldular. Bir gardiyan, elindeki kâğıdına bakarak yoklama yaptı. Ondan sonra duvar kenarına dizilerek çömeldiler, konuşmadan bekleşmeye başladılar. Kılıkları pek perişandı. Poturları parça parçasarkıyordu. Çoğunun ayağında kunduraya benzer bir şey bile yoktu. Sırtlarında deve tüyü çuldan kısa ve parça parça cepkenler, bunun altında lime lime olmuş mintanlar vardı.

11. Bu hikâye metninin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öyküleyici ve betimleyici anlatım türleri kullanılmıştır.

B) Olaylar kurmaca bir gerçeklikle anlatılmıştır.

C) İkilemelere yer verilmiştir.

D) Örneklemeler yapılmıştır.

E) Üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır.

Hikâye sanatçısı tarihte yaşanmış bir olayı ele alırken —-.

12. Bu cümle “_____sanatsal gerçeklik” göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanamaz?

A) kahramanları değiştirebilir

B) tarihÎ gerçeklere tamamen bağlı kalmak zorunda değildir

C) eserine gerçekte var olmayan kişiler ekleyebilir

D) mekânları değiştirme hakkına sahiptir

E) olayları nesnel bir yaklaşımla ele almalıdır

Test 5  1. E    2. C    3. E    4. A    5. D    6. C    7. A    8. B    9. A    10. C    11. D    12. E

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0