Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları kişilere bağlı olarak belli bir yer ve zaman içinde kısaca anlatan türe —- denir. Ömer Seyfettin, bu türün bizdeki en önemli temsilcisidir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) roman

B) hikâye

C) masal

D) fabl

E) tiyatro

 

2. (I) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâyeler, Tanzimat Dönemi’nde karşımıza çıkar. (II) Tanzimat’ tan önce de edebiyatımızda hikâye çağrışımı yapan türlere rastlanır. (III) Halk hikâyeleri bu türlerin başında gelir. (IV) Yine mesneviler hikâye ihtiyacını karşılayan ürünler arasında sayılabilir. (V) Düzyazıyla kaleme alınması ve yazarının belli olması yönüyle Dede Korkut Hikâyeleri modern hikâyenin öncüsü kabul edilebilir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

3. Dünya edebiyatında hikâye türünün kurucusu sayılan İtalyan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boccacio   B) Tolstoy    C) Dante    D) Balzac    E) Çehov

 

4. Halk hikâyesi ile Batılı anlamda hikâyenin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Halk hikâyesinde manzum bölümler varken Batılı anlamda hikâye tamamen düzyazıdan oluşur.

B) Halk hikâyesi sözlü geleneğin, Batılı anlamda hikâye yazılı geleneğin ürünüdür.

C) Halk hikâyelerinde olağanüstülükler göze çarparken Batılı anlamda hikâyelerde yaşanabilecek olaylar anlatır.

D) Halk hikâyeleri, edebiyatımızda Batılı anlamda hikâyenin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

E) Halk hikâyeleri anonimken Batılı anlamda hikâyelerin yazarı bellidir.

 

5. Afyonunu fazla kaçırmış bir derviş gibi dalıp gitmiştim. Vatanımın öleceğine iman edilen hasta adamın hayatını düşünüyor, yeise pek benzeyen acı bir hisle bütün zihnimin büzüldüğünü, işlemez bir hâle geldiğini duyuyordum. Odanın kapısı açıldı. Rum otelci, atlarımın hazır olduğunu söyledi.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hâkim bakış açısı ile yazıldığı

B) Benzetmeye başvurulduğu

C) Öyküleyici anlatımdan yararlanıldığı

D) Sanat metni olduğu

E) Dolaylı anlatımdan yararlanıldığı

 

6. Olay hikâyeciliğinin kurucusu olarak tanınan ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çehov   B) Maupassant    C) Dostoyevski    D) Fenelon    E) Boccacio

 

7. Olay hikâyeciliğinin edebiyatımızda en tanınmış ismidir. Genç Kalemler dergisinde dilde sadeleşme ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.

Bu parçada söz edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memduh Şevket Esendal

B) Namık Kemal

C) Tarık Buğra

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Ömer Seyfettin

 

8. (I) Türk edebiyatı Batılı anlamda hikâyeyle Tanzimat Dönemi’nde tanışmıştır. (II) Emin Nihat’ın ‘‘Müsameretname’’ adlı eseri edebiyatımızın ilk hikâye örneklerindendir. (III) Ahmet Mithat Efendi’nin ‘‘Letaif-i Rivayat’’ ve ‘‘Kıssadan Hisse’’ adlı eserleri bu çabayı izler. (IV) Batılı anlamda ilk hikâye ise Recaizade Mahmut Ekrem’in ‘‘Küçük Şeyler’’ adlı eseri olmuştur. (V) Millî Edebiyat’ta olay hikâyesi teknik açıdan büyük bir olgunluğa ulaşmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

9. – Sorunlar ve engeller ortadan kalkar.

– Merak unsurları giderilir.

– Hayat normal akışına döner.

Yukarıdaki yargılar hikâyenin hangi unsuruyla ilgilidir?

A) Serim   B) Çözüm   C) Düğüm   D) Kahramanlar    E) Mekân

 

10. (I) Hikâye gerçek ya da gerçeğe yakın olayları ele alır.

(II) Yalın bir olay örgüsünü okura aktarmaya çalışır.

(III) Tek bir olayın içine çok sayıda kahramanın sığdırıldığı bir türdür.

(IV) Hikâye, romanın küçük kardeşi sayılabileceği bir türdür.

(V) Edebiyatımızdaki ilk hikâye denemeleri teknik bakımdan geleneksel hikâyelerimizden izler taşır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

11. Hikâye ve romanı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Hikâyelerde sayfa sayısı genellikle azken romanlar, yüzlerce sayfadan oluşabilir.

B) Hikâyede bir ya da birkaç olay varken romanlarda iç içe geçmiş pek çok olay karşımıza çıkar.

C) Yer betimlemeleri romanda da hikâyede de ayrıntılı yapılır.

D) Romanda olayın geçtiği zaman, yıllara yayılabilirken hikâyede zaman daha kısadır.

E) Her ikisi de anlatmaya bağlı metin türüdür.

 

12. Olay hikâyesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Giriş, gelişme ve sonuç üzerine kurulur.

B) Hikâye sona erdiğinde okurun merak duygusu da sona erer.

C) Klasik vaka öyküsü olarak da adlandırılır.

D) Olaylar belli bir mantık düzeni içinde işlenir

E) Okurun yorumuna açık bir hikâye türüdü

Test 6    1. B    2. E    3. A    4. D    5. A    6. B    7. E    8. D    9. B    10. C    11. C    12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir