Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıfların Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / Dil ve Anlatım Kazanım Kavrama Testleri / 12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

1. Dünya edebiyatında ilk roman —- tarafından kaleme alınan —- sayılır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Cervantes – Don Kişot

B) Victor Hugo – Sefiller

C) Dostoyevski – Suç ve Ceza

D) John Steinbeck – Fareler ve İnsanlar

E) Tolstoy – Anna Karanina

 

2. Türk edebiyatında ilk çeviri roman olan —-, Yusuf Kâmil Paşa tarafından çevrilmiştir. Türk edebiyatında ilk yerli roman Şemsettin Sami’nin —- adlı eseridir. Bu eser teknik bakımdan zayıf olduğu için Namık Kemal’in —- adlı eseri Türk edebiyatının ilk edebî romanı sayılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Telemak – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Araba Sevdası

B) Sefiller – İntibah – Eylül

C) Don Kişot – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Mai ve Siyah

D) Telemak – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Cezmi

E) Telemak – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – İntibah

 

3. Romanlar konularına göre gruplandırılabileceği gibi akımlarına göre de gruplandırılabilir.

Aşağıdakilerin hangisinde roman-akım eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?

A) Cezmi – romantik roman

B) Mai ve Siyah – realist roman

C) Eylül – romantik roman

D) Meyhane – natüralist roman

E) Üç Silahşörler – romantik roman

 

4. Cumhuriyet’in ilk yıllarında roman, Atatürk devrimlerinin hararetli bir şekilde savunulduğu bir alandır .Yeni Cumhuriyet’i daha güçlü kılma coşkusu ile romancılar, Cumhuriyet’in yanında yer almıştır. Romanlarda kadınların okuması, Cumhuriyet devrimlerinin gerekliliği, aydınların kendilerini halka adaması gibi konular işlenmiştir. Millî Edebiyat’ın bir devamı sayılabilecek olan bu dönem romanı, Millî Edebiyat Dönemi’nin dil anlayışından da beslenmiştir.Yobazlıkla mücadele, bu dönem romanlarının yine en temel konularındandır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada anlatılanlara örnek gösterilemez?

A) Halide Edip Adıvar – Vurun Kahpeye

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Ankara

C) Reşat Nuri Güntekin – Çalıkuşu

D) Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

E) Samim Kocagöz – Kalpaklılar

 

5. Postmodern romanlar, roman türünün geleneksel birikimleri yanında başka türlerden de yararlanan romanlardır. Bu tür, edebiyatımızda 1960’lı yıllardan itibaren yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Romanın içine diğer anlatım olanakları da dâhil edilmiştir. Oğuz Atay’ın kaleme aldığı Selim Işık ve Turgut Özben adlı iki mühendisin başından geçenleri anlatan romanda, pek çok türün özelliklerini görebiliriz.

Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara Kitap

B) Tutunamayanlar

C) Anayurt Oteli

D) Hakkâri’de Bir Mevsim

E) Devlet Ana

 

6. Türk edebiyatında, 1940’lı yıllarda özellikle köy enstitülerinden mezun olan ve köyün içinden gelen gençlerin yazdığı romanlarla ‘‘köy romanı’’ adı verilen bir akım başlamıştır.

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, bu akımın temsilcilerinden biri değildir?

A) Fakir Baykurt

B) Abbas Sayar

C) Mahmut Makal

D) Talip Apaydın

E) Abdülhak Şinasi Hisar

 

7. Türk romanının en temel konularından biri de yanlış Batılılaşma olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu konuyu işleyen romanlardan biri değildir?

A) İntibah

B) Araba Sevdası

C) Felatun Bey’le Rakım Efendi

D) Şık

E) Fatih-Harbiye

8. Başarılı bir romancı, romanın içine girip olaylara müdahale etmez, kanlı canlı bir karakter yaratır ve bu karakter normal hayatta nasıl yaşayacaksa onu romanda öylece yaşatır. Düşüncelerini insanlara aktarmak için kukla roman karakterleri yaratan romancı başarılı olamaz.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi başarılı bir romancının özelliklerinden biridir?

A) Ülkesinin kurtuluşu için ideal karakterler çizmesi

B) Romanın ezilen insanların sorunlarını dile getirmesi gerektiğini düşünmesi

C) Romanını sokağa ayna tutarcasına kaleme alması

D) Romanını gençlerin dinî duygularını güçlendirmek amacıyla kaleme alması

E) Haksızlıkla mücadele için ideal karakterler yaratması

 

9. Natüralist romancılar gerçekçilik konusunda o kadar ileri gittiler ki bizim kaba, kötü, çirkin bulduğumuz her şeyi romana soktular. Realistlerin aksine orta tabakayı değil, yaşamın en dibindeki insanları anlattılar. Böylece gerçeği değil, korkunç gerçeği anlatan romanlar ortaya çıktı.

Bu parçaya göre natüralist romancıların romanlarında aşağıdaki konulardan hangisini anlatması beklenemez?

A) 1900’lerin İngiltere’sinde demir fabrikasında çalışan işçileri anlatması

B) İşgal altındaki bir şehrin ileri gelenlerinden bir aileyi anlatması

C) 1300’lü yıllardaki bir veba salgınını anlatması

D) Azılı mahkûmların yaşadığı bir hapishaneyi anlatması

E) Tarlada ırgatlık yaparak geçinen bir aileyi anlatması

 

10. Türk romanında Millî Edebiyat Dönemi’ne kadar İstanbul’da yaşananlar ele alındı. Roman kahramanları İstanbullu olduğu gibi kahramanların sorunları da İstanbul’da yaşayanlara özgüydü.

Aşağıdaki romanlardan hangisi bu parçada sözü edilen durumu örneklemez?

A) Yaban    B) Mai ve Siyah   C) Eylül   D) Aşk-ı Memnu   E) Araba Sevdası

 

11. Çocukluğundan beri rahatsız olan ve kimseyi dinlemeyen birisinin başından geçenleri anlatan “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” edebiyatımızda – – – – türünün zirvelerindendir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) tezli roman

B) macera romanı

C) sosyal roman

D) psikolojik roman

E) realist roman

 

12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) İlk edebî roman – Araba Sevdası

B) İlk realist roman – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

C) İlk köy romanı – Cezmi

D) İlk yerli roman – Karabibik

E) İlk psikolojik roman – Eylül

Test 8 →   1.A    2. E    3. C    4. D    5. B    6. E    7. A    8. C    9. B    10. A    11. D    12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir