Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Mezun Dil ve Anlatım Kazanım ve Kavrama Testi 28 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Tarih insanların geçmişteki her türlü faaliyetlerini inceleyen sosyal bir bilimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin konusu olamaz?
A) Medeniyetler arası savaşlar
B) Göç yollarında yaşanan etkileşimler
C) Etna yanardağının doğaya etkileri
D) Şehirlerin ekonomik faaliyetleri
E) Halkın eğlence hayatı

2)  I-   Deney ve gözleme başvurulması
II-  Kalıntı ve belgelere ulaşılması
III- Kesin sonuçlar çıkarılması
Verilenlerden hangileri tarih biliminin çalışma yöntemleri arasında değerlendirilebilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3) Tarihçiler yazının bulunmasından önceki döneme tarih öncesi devirler ismini vermişlerdir.
Bir tarih araştırmasında aşağıdaki kaynaklardan hangisinin tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında kullanılması beklenemez?
A) Arkeolojik buluntular
B) Lahitler
C) Heykeller
D) Tabletler
E) Takılar

4) Yukarıda kutu içerisinde gösterilen tarihin yüzyıl olarak ifade edilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 20. Yüzyılın ikinci yarısının dördüncü çeyreği
B) 19. Yüzyılın birinci yarısının birinci çeyreği
C) 20. Yüzyılın birinci yarısının birinci çeyreği
D) 19. Yüzyılın ikinci yarısının dördüncü çeyreği
E) 21. Yüzyılın ikinci yarısının üçüncü çeyreği

5) • Dini kitapların baskı sırasında gerekli saygıyı görmeyeceği,
• El yazması eserlerin estetiğinin baskı eserlerde bulunamayacağı,
• Yazma işi ile uğraşan hattatların işsiz kalacağı
gibi endişelerle matbaanın Osmanlı Devleti’nde ilk kullanımı gecikmiştir.
Buna göre tarihi olayların değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bir olayın birden fazla sebebi olabilir.
B) Tarihçi olayları çok yönlü ele almalıdır.
C) Tarihçi kendi görüşüne uygun olan sebepleri öne çıkarmalıdır.
D) Farklı bakış açılarına değinilmesi doğru bilgiye ulaşılmasında önemlidir.
E) Objektif tarih yazıcılığı tarihin bilimselliği için çok önemlidir.

6) Tarihin çağlara ayrılmasında Fransız İhtilali, İstanbul’un Fethi, Kavimler Göçü gibi olaylar dikkate alınmıştır.
Buna göre tarihin çağlara ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmuştur?
A) Önemli teknolojik değişimler
B) Toplumların kültürel gelişimleri
C) Türk tarihinin aşamaları
D) Türk tarihi dışındaki olaylar
E) Evrensel nitelikteki olaylar

7) Tarihi olaylar geçmişte yaşanmış oldukları halde günümüz toplumlarını da etkilemektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Geçmişteki her olayın bugüne yansımaları olmuştur.
B) Tarih bir birinden bağımsız olaylar bütünüdür.
C) Bugün geçmişten bağımsız düşünülemez.
D) En çok siyasi tarih gelişmeleri dikkate alınmalıdır.
E) Tarihi olaylar bugüne ulaştıkları ölçüde önemlidirler.

8) I-  Coğrafi şartlar
II- Ekonomik şartlar
III- Olayın yaşandığı dönemin şartları
IV- Günümüzün hayat standartları
Tarihi olaylar değerlendirilirken yukarıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

9) • 1402 Ankara yenilgisinden sonra Osmanlı Devleti parçalanma tehlikesi geçirmesine rağmen Balkan milletleri Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını sürdürmüşlerdir.
• XIX. yüzyılda Balkan milletleri Osmanlıdan ayrılmak için iç karışıklık ve savaş çıkarmışlardır.
Yukarıda verilen gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Zamana bağlı olarak şartlar ve anlayışlar değişebilmektedir.
B) Osmanlı Devleti son dönemlerinde çok zayıflamıştır.
C) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki otoritesi zamanla azalmıştır.
D) Olaylar değerlendirilirken coğrafi şartlar da dikkate alınmalıdır.
E) Tarih bugünün şartları ile değerlendirilmelidir.

10) Bozkırda yaşayan insanlar daha çok hayvancılıkla uğraşırken, deniz kenarında yaşayanlar balıkçılıkla, verimli arazidekiler ise tarım ile meşgul olmuşlardır.

Buna göre toplumların sosyo-ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir?

A) Siyasi şartlar
B) Coğrafi şartlar
C) Mali şartlar
D) Kültürel şartlar
E) Askeri şartlar

11) Atatürk “ Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alabilir.”
diyerek tarih yazıcılığında aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamak istemiştir?
A) Tarafsızlık ilkesini
B) Çok yönlü bakış açısının
C) Ana kaynaklara ulaşılmasının
D) Yardımcı bilimlerden faydalanılmasının
E) Tarihin sosyal bir bilim oluşunun

12) Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilanı bazı tarihçiler tarafından büyük bir başarı olarak adlandırılırken; bazıları bunun Osmanlının sonunu hazırlayan bir hata olduğunu söylerler.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Fermanın uygulanmasında zorlukların bulunması
B) Fermanın ilanının üzerinden yeterli zamanın geçmemesi
C) Tarihçilerin fermanı anlamakta zorlanması
D) Fermanın dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi
E) Aynı olguya farklı perspektiften bakılması

Test 1   1.C   2. B   3. D   4. A   5. C   6. E   7. C   8. D   9. A   10. B   11. A   12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir