Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 10 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 10 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 10 Soruları ve Cevapları Çöz

1) İslam Dünyasında fen bilimleri, sosyal bilimler ve dini bilimler birbirinden ayrı düşünülmemiş, aksine birbirini tamamlayan bilimler olarak kabul edilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak
I-  İslami bilimlerin daha önemli olduğu,
II- Bilimlerin birbirinden bağımsız değerlendirildiği,
III-Pozitif bilimlerin araştırıldığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
 A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2) İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını değil, aynı zamanda siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir.
 Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İslamiyet inanç dünyasına etki etmiştir
B) İslamiyet yaşama dair birçok alandaki gelişmeleri etkilemiştir.
C) İslamiyet kültürel hayatla iç içedir.
D) İslamiyet siyasete kayıtsız kalmıştır.
E) İslamiyet uygarlığının gelişimine katkı sağlamıştır

3) İslamiyet’in çölde yaşayan ve cahil olarak nitelenen bir toplumdan, bilimin her alanında öncülük eden bilim insanları yetiştirmesinin aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A) Bilime yeterince önem verilmediği
B) Bilimsel gelişmelere kayıtsız kalındığı
C) Cehaletle mücadele edildiği
D) Bilim insanlarının yetersiz olduğu
E) Toplumsal gelişimin asgari düzeyde kaldığı

4)  Bilimler                     İçeriği               
I .Tefsir                    Kuran’ın yorumlanması
II .Fıkıh                     İslam hukuku
III .Hadis                  Hz. Muhammed’in sözleri
IV .Kelam               Allah’ın birliğinin ispatlanması
V .Tasavvuf            Hz. Muhammed’in davranışları
 Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)
I            B) II           C) III              D) IV             E) V

5) Müslüman bilim adamlarından Fezari, usturlap adı verilen bir aletle, gözlem evinde yıldızları izlemiş, güneş ve ay tutulmalarının zamanını tahmin etmiştir.
Yalnız bu bilgiye dayanarak
I-  Astronomi biliminin geliştiği,
II- Rasathanede gözlemler yapıldığı,
III-Gökyüzü cisimlerinin tamamının gözlendiği
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

6) Müslümanlar İran, Suriye, Mısır ve Orta Asya’yı fethettiklerinde astronomi, tıp, matematik, felsefe gibi bilimlerle karşılaşmışlardır. İslam dünyası bu bilim dallarını Arapçaya yapılan tercümeler vasıtasıyla tanımıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)
İslam dünyasındaki fetihlerin sonuçlarının sadece siyasi olmadığı
B) İslamiyet’in bilime önem verdiği
C) Bilimlerin gelişiminde farklı kültürlerin etkili olduğu
D) İslam dünyasının sınırlarını genişlettiği
E) İslam dünyasının bilimsel gelişmelere uzak olduğu

7) İslam felsefesi ilk çağ Yunan eserlerinin incelenmesi sonucu başlamış ve eski Yunan filozoflarının görüşleri temel alınarak yeni görüşlerin ortaya konmasıyla gelişmiştir
verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İslam felsefesi, özgün bir felsefedir
B) İlk Çağ Yunan eserleri olduğu gibi alınmıştır
C) İslam felsefesi, Yunan felsefesinden etkilenmiştir
D) İslam felsefesi yeni eserler ortaya koyamamıştır
E) İslam felsefesi yeterince gelişme gösterememiştir

8)  Bilim Dalı         Bilim Adamı   
I. Tasavvuf             İmam Malık
II. Hadis                  Buhari
III Fıkıh                  Ebu Hanife
IV Kelam             İmam Maturidi
V Tefsir                Taberi

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
 A) I           B) II            C) III            D) VI             E) V

9) Errazi’nin çiçek ve kızamık hastalıklarını konu edindiği eserleri Avrupa’da okutululmuş, İbn-i Sina’nın El Kanun Fittıp adlı eseri de beşyüz yıl süreyle Avrupa’nın temel tıp kitabı olmuştur.
Bu bilgiye dayanarak,
I-  Türk ve İslam bilginlerinin eserleri Avrupa’da ilgi görmüştür
II- İslam dünyası tıp biliminde Avrupa’dan ileri durumdadır
III-İslam dünyasında tıp eğitimiyle ilgili önemli eserler verilmiştir
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

10) Müslüman bilim adamlarından olan İbn-i Fadlan’ın,  921-922 tarihleri arasındaki Türk ülkelerini anlatan bir eseri bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A) Eserinin siyasetname olduğu
B) İbn-i Fadlan’ın X. yüzyılda yaşadığı
C) İbn-i Fadlan’ın Türk olduğu
D) Eserini Türkçe yazdığı
E) Eserinde diplomasi konularına değindiği

11) Türk ve İslam bilginlerinden Farabi’nin müzik, fizik, felsefe ve psikoloji alanlarında; Gazali’nin felsefe, hukuk ve ilahiyat alanlarında; İbn-i Sina’nın ise tıp, eczacılık ve felsefe alanlarında çalışmalar yapmıştır
buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bilim adamlarının birden fazla alanda ihtisas yaptığı
B) İhtisas yaptıkları alanlardan birinde uzmanlaştıkları
C) Gazali’nin eserlerinin daha az olduğu
D) Avrupa’da yetişen önemli bilim adamlarının örnek alındığı
E) İlkçağ eserlerinden faydalanıldığı

12) Taberi, Kuran’ı yorumlamış, ayrıca kendi zamanına kadar olan olayları ele alan eserler kaleme almıştır.
Bu bilgiye göre;
I-  Hadis bilimiyle ilgilendiği,
II- Tarihçi olduğu,
III-Tefsir bilimiyle uğraştığı
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Test 10   1. C   2. D   3. C   4. E   5. B   6. E   7. C   8. A   9. E   10. B   11. A   12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir