Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

1)Türk tarihinde paranın ilk kez değişim aracı olarak Türgişler döneminde kullanıldığı bilinirken, yapılan son çalışmalar paranın ilk kez Kök Türkler döneminde kullanıldığını ortaya koymuştur.
Buna göre;
I-   Tarihi bilgilerde kesinlik olmayacağı,
II-  Tarihi bilgilerin uydurma olduğu,
III- Yeni bulgular ışığında bilgilerin değişebileceği,
 bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
 E) I, II ve III

2)Osmanlı Devleti’nde tarihi olayları kaydetmekle görevlendirilen resmi tarih yazıcıları aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilirdi?
A) Vakanüvis
B) Hattat
C) Haremağası
D) Nişancı
E) Katip

3)Malatya yakınlarındaki Arslantepe kazı bölgesinde bir prens mezarının içinde MÖ 3300 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacahöyük’teki kılıcın en eski kılıç olma bilgisi geçerliliğini yitirdi.
Buna göre:
I-  Tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme sahiptir.
II- Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihi bilgileri güncellemektedirler.
III- Tarih araştırmaları eski bilgileri değiştirmeye yöneliktir.
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

4) “Osmanlı tarih yazıcılığındaki temel amaç devletin başarılarının gelecek nesillere aktarılmasıdır” diyen bir tarihçi;
I-  Araştırmacı,
II- Hikayeci,
III-Öğretici
tarih yazım çeşitlerinden hangilerini kullanmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

5)Çatalhöyük kazılarında 2006 yılında iki tarafında insan silueti bulunan toprak kap parçalarının yarım kalan kısımları 2007’de bulunmuş ve yeni bulunan kısımlarda iki boğa figürü olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışmanın sonuçları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yeni bilgiler eskileri değiştirebildiği gibi tamamlayabilir de.
B) Tarihi buluntular dönemini aydınlatmakta yetersiz kalabilir.
C) Geçmişten günümüze ulaşan her eser tarihi öneme sahiptir.
D) Tarihi dönemlerin aydınlatılmasında arkeolojik çalışmalar önemlidir.
E) Tarih öncesinde eşyalar topraktan yapılmıştır.

6)Öğretici tarih yazıcılığında, milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmek ve topluma fayda sağlamak amaçlandığından kahramanlık ve zaferlerle dolu bir tarih sergilenmiştir.
Buna göre öğretici tarih yazıcılığının hangi yönden eksik kaldığı söylenebilir?
A) Yer ve zaman gösterme
B) Belgelere dayanma
C) Objektif olma
D) Sebep- sonuç ilişkisi kurma
E) Sosyal bilim olma

7)Heredot’un ilk örneğini verdiği tarih yazıcılığında yer ve zamandan bahsedilmekle birlikte sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde pek fazla durulmaz.
Buna göre Herodot;

I- Hikayeci,
II- Öğretici,
III- Araştırmacı
tarih yazıcılığı türlerinden hangisini kullanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

8)Tarih öncesi dönemlerle ilgili araştırma yapan bir tarihçi aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanamaz?
A) Arkeoloji
B) Antropoloji
C) Kimya
D) Nümizmatik
 E) Sanat Tarihi

9)Tarih araştırmalarına katılan bir öğrenci, önce kazılar yolu ile bir kitabenin çıkarılmasına tanık olmuş, sonra kitabenin alfabe ve dil açısından incelenmesini gözlemlemiştir.

Buna göre öğrencinin;
I-  Arkeoloji,
II- Paleografya,
III- Hukuk
IV- Filoloji
bilimlerinden hangilerinin çalışmalarını gözlemlediği söylenebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve III
E) I, II ve IV

10) Aşağıdaki bilimlerden hangisi kitabelerin incelenmesinde tarih bilimine yardımcı olur?

A) Epigrafi
B) Diplomatik
C) Nümizmatik
D) Ekoloji
E) Heraldik

11) “… ben eğer şöhretli bir tarihçi olmuşsam bunu Türk arşivlerine borçluyum. Bu arşivler çok mühim ve çok zengindir. Sosyal bilimlerle uğraşan Türk bilim insanları bu arşivler sayesinde önemli çalışmalar yapabilirler…”
Halil İNALCIK’ın bu sözlerine bakarak bir tarihçinin;

 I-  Araştırmacı olmalı,
II- Duygusal olmalı,
III-Kendi kaynaklarının değerini bilmeli
özelliklerinden hangilerini taşıması gerekir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

12) “… tarih hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmeden çekinmeyelim.”
Atatürk’ün bu sözüne bakarak bir tarihçi için özellikle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir?
A) Tarihçinin eski dillere hakim olması
B) Tarih yazımında belgelere dayanılması
C) Tarihçinin tarafsızlığını koruması
D) Tarihçinin diğer bilimlerden yardım alması
E) Tarihte olayların doğru sıralanması

Test 2   1. D   2. A   3. C   4. C   5. A   6. C   7. A   8. D   9. E   10. A   11. D   12. B

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir