Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 3 Soruları ve Cevapları Çöz

1)Yazılı belge ve bulguların olmadığı Tarih Öncesi dönemlerle ilgili araştırma yaparken tarih bilimi en çok aşağıdaki yardımcı bilimlerden hangisinden yararlanır?

A) Filoloji
B) Nümizmatik
C) Arkeoloji
D) Epigrafi
E) Sicilografya

2)Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesinde “Bakır, Tunç, Demir” gibi isimler kullanılırken, tarihi devirler “İlk çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ” gibi isimler almıştır.
Tarih öncesi dönemlerin isimlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin kriter alındığı söylenebilir?
A) Eşyaların yapımında kullanılan malzemenin
B) Dünyayı etkileyen evrensel olayların
C) İnsanların yaşamlarını değiştiren önemli olayların
D) Kitabelerden elde edilen bilgilerin
E) Doğal hayatın insanlar üzerindeki etkisinin

3)Yeni Taş Devrinde insanlar toprağı işlemeye başlayıp tarımsal üretime geçmişler; köyler kurmuş; kilden çanak, çömlek yapmışlardır.
Buna göre Yeni Taş Çağı insanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yerleşik hayata geçtikleri
B) Üretici toplum yapısı gösterdikleri
C) Ateşi üretim amaçlı kullandıkları
D) Altından süs eşyası yaptıkları
E) Sosyalleşmeye başladıkları

4) Mezopotamya’da Demir Devrinin sonunda yazının bulunmasıyla tarihi devirler başlamıştır.
•  Anadolu yazıyla daha geç tanışmasına rağmen bu dönem Tunç Devrine denk gelmektedir. Yukarıdaki bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Anadolu’nun etkileşime açık olduğuna
B) Sümerlerin yazıyı bulan ilk medeniyet olduğuna
C) Uygarlıkların yazıyı birbirlerinden öğrendiklerine
D) Medeniyetlerin beşiğinin Orta Doğu olduğuna
E) Uygarlıkların devirleri farklı zamanda yaşadığına

5)Dağlık bir konuma sahip olan Yunanlılar toprakları tarım yapmaya elverişli olmadığı için buradaki halk deniz ticaretine yönelmiş; Mısırlılar ve Sümerliler ise nehir kenarlarında tarımsal faaliyetler yürütmüşlerdir.
Buna göre medeniyetlerin ekonomik uğraşılarında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir?
A) Coğrafi şartların
B) Kültürel yapının
C) Siyasi kararların
D) Askeri gücün
E) Dini inançların

6)Yunanlar deniz ticareti ile Akdeniz kıyısındaki Fenikelilerden alfabeyi öğrenmişler ve geliştirmişler, Asurlular Anadolu halkı ile yaptıkları ticaret sırasında yazıyı Anadolu’ya taşımışlardır.
Buna göre İlkçağ uygarlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Milli kültürlerini geliştirdikleri
B) Ortak miras bıraktıkları
C) Özgün medeniyetler oluşturmadıkları
D) Etkileşime kapalı oldukları
E) En çok ticarette geliştikleri

7)Sümer şehir devletlerinde rahipler ve tanrı adına ülkeyi yöneten krallar en üst sınıfı oluştururken, halk hürler ve köleler olarak sınıflara ayrılmıştı.
Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Teokratik monarşi ile yönetilmişlerdir.
B) Siyasi birliği sağlayamamışlardır.
C) Sosyal tabakalaşma vardır.
D) Din adamlarına ayrıcalık verilmiştir.
E) Halkın hiçbir hakkı yoktur.

8)Ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanan Mısırlılar ölülerini mumyalamış ve mumyalama teknikleri sayesinde insan vücudunu tanıyıp, tıp ve eczacılık alanında gelişmişlerdir.
Buna göre Mısır’da uygarlığın gelişiminde;

I-  Dini inançlar,
II- Ekonomik yaşam,
III-Siyasi durum
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

9)Perslerde ülke satraplık adı verilen eyaletlere bölünmüş ve satraplar kralın görevlendirdiği kişilerce teftiş edilmişlerdir.
Perslerdeki yönetim sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kralın yönetimde tek yetkili olduğu
B) Merkezi otoritenin güçlü tutulduğu
C) Halkın siyasi olarak satraplara bağlı olduğu
D) Vergilerin satraplar adına toplandığı
E) Siyasi birliğin olmadığı

10) Hindistan’da babadan oğula geçen bir mesleki yapı ile halkı sosyal sınıflara ayırıp, eşitliği ve millet olma bilincini engelleyen sistem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Racalık
B) Veda
C) Kast
D) Brahmanizm
E) Nom

11)İpek yolu ticaretinin kaynağını teşkil eden uygarlık, mürekkep, kağıt, barut, pusula gibi buluşlarla bir çok teknik gelişmeye ön ayak olmuştur.
Yukarıda bahsedilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hint
B) Sümer
C) Hitit
D) Çin
E) Mısır

12) • Tek tanrılı dine inanan ilk topluluktur.
• Museviliği milli bir dine dönüştürmüşlerdir.
Yukarıda bahsedilen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fenike
B) Hitit
C) İbrani
D) Sümer
E) Mısır

Test 3  1. C   2. A   3. D   4. E   5. A   6. B   7. E   8. A   9. B   10. C   11. D   12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir