Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 4  Soruları ve Cevapları Çöz

1)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biri değildir?

A) Hattiler
B) Urartular
C) Asurlar
D) Hititler
E)
İyonyalılar

2)Hititlerde kral  hem  baş  yargıç, hem    baş     rahip,  hem    de baş komutandı. Kraldan sonra    en yetkili  kişi     kraliçeydi. Kralın yetkileri soylulardan        oluşan Pankuş   Meclisi tarafından sınırlandırılırdı.
Buna göre Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Teokratik monarşi ile yönetildiği
B) Halkın yönetime katıldığı
C) Kadınlara siyasi hayatta yer     verildiği
D) Kralın  gücü         elinde  bulundurduğu
E) Halkın   sınıflara  ayrıldığı

3)Objektif tarih yazıcılığının Hititlerde başladığını savunan bir tarihçi buna;

 I-Anallarda  zaferlerle         birlikte yenilgilerin  de         yer  alması,
II-Analların  Tanrılara hesap  verme amacıyla  yazılmaları,
III-Resmi  tarih        yazıcılığına  örnek  olmaları
gibi verilenlerden hangilerini kanıt olarak gösterebilir?
A)  Yalnız I
B) Yalnız  II
C) Yalnız  III
D) I   ve    II
E) I   ve     III

4)Hititler,Asurlu  tüccarlardan     aldıkları         çivi      yazısı ile   birlikte,  sonradan       icat     ettikleri hiyeroglif   yazısını  da   kullanmışlardır. Buna göre;
I-Mezopotamya        ve  Anadolu   uygarlıklarının  etkileşim  halinde olduğu,
II- Ticaretin  bilgi  alışverişine  de  aracı  olduğu,
III-Anadolu’da          tarihi   çağların         Mezopotamya’dan  daha geç başladığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız  I
B) Yalnız II
C) I   ve    II
D) II  ve   III
E) I,  II  ve  III

5)Hititler  ile  Mısır    arasında  Kuzey       Suriye          için     yapılan          savaşlar  tarihin  ilk  yazılı antlaşmasının yapılması  ile  son   bulmuştur.

Buna göre sözü edilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A)Margos  Barışı
B)Hudeybiye  Antlaşması
C)Kadeş    Antlaşması
D)Anatolios   Antlaşması
E)Ankara    Antlaşması

6)Urartuların madencilik, tarım ve hayvancılığa önem vermeleri aşağıdakilerden hangisi ile daha iyi açıklanabilir?
A) Çevre    kültürlerden      etkilenme
B) Coğrafi    şartların         gerekleri
C) Siyasi  yapının    tutumu
D) Dini inançların   öğretileri
E) Bölgenin    stratejik        konumu

7)Frig  kralları tarım   ve      hayvancılığın  gelişmesine    önem  vererek         bunları koruyan kanunlar  çıkarmış,  saban   kırana  ve    öküz   öldürene   ölüm        cezası vermiştir.
Buna göre Friglerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hukukun  ekonomik       yaşamdan  etkilendiği
B) Sosyal  sınıflaşmanın      olduğu
C) Monarşik   yönetimin  görüldüğü
D) Cezaların   oldukça        ağır     olduğu
E) Tarıma  önem   verildiği

8)Frig halkı   hayatlarını  çoğunlukla  tarım      yaparak  geçirirdi  Frigyalılarda   çok      tanrılı bir anlayış            olmakla         birlikte           bunların  en  önemlisi  bereket  tanrıçası  Kibeledir.   .
Buna göre;
I- Yaşam  tarzının  dini        inanç  üzerindeki      etkisi
II- Sosyal  hayatın   hukukla         ilişkisi
III-Çok          tanrıcılığın  devlet    düzenine        katkısı konularından hangilerine yer verilmiştir?
A)
Yalnız  I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D)I   ve     II
E) II  ve  III

9)Tüccar  bir toplum olan    Lidyalılar  ticaret   sayesinde       zenginleşmiş,          rahat  ve bolluk içinde yaşamışlardır.         Lidyalıların hayat standardının yükselmesinde;

I-Takas   usulünden  paranın  kullanımına geçilmesi,
II-Kral yolu  ticaretinin        geliştirilmesi,
III-Deniz  ticaretine  önem  verilmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)I   ve     II
D) I  ve    III
E)I, II ve  III

10) Bin tanrı ili olarak bilinen İlkçağ Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lidyalılar
B)Urartular
C)Frigyalılar
D)Hititler
E)İyonyalılar

11) Urartular ölülerini  oda  biçimindeki     mezarlara  gömmüşlerdir.
Buna göre Urartular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Ahiret    inancına sahiptirler.
B) Tek          tanrılı  inanç  hakimdir.
C) Sosyal   tabakalaşma     vardır.
D) Asillerin  mezarlarına  özen        gösterilmektedir.
E) Ölülerini  önemsememişlerdir.

12) Thales,   Mısır’a va Mezopotamya’ya  gitmiş, Mısırlılardan  geometriyi  Babillilerden         ise astronomiyi         öğrenerek   İyonya’da         bilimin  gelişmesine    katkı   sağlamıştır.
Buna göre bilimin gelişmesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Thales’in  bilimin   gelişmesinde   büyük rolü  olduğu
B) Uygarlıklar  arasında       etkileşimin  oduğu
C) İyonyanın   bilim  de   önemli   bir  yerinin      olduğu
D) Bilimsel  gelişmelerin   tek         bir  medeniyete        ait   olduğu
E) Mısır         ve  Mezopotamya’nın önemli bilim    merkezleri  olduğu

Test 4   1. C   2. B   3. D    4. E   5. C   6. B   7. B   8. A   9. E   10. D   11. A    12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir