Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 5 Soruları ve Cevapları Çöz

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 6 Soruları ve Cevapları Çöz

1)Türk adının anlamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Terkedilmiş
B) Olgunluk çağı
C) Güç, kuvvet
D) Miğfer
E) Kanun nizam sahibi

2) Coğrafi olarak Türkiye adı ilk kez Orta Asya için kullanılmıştır.
Türkiye ismi ilk kez aşağıdaki devletlerden hangisinin kaynaklarında bu şekliyle geçmektedir?
A)
İran
B) Bizans
C) Hint
D) Çin
E) Rus

3) Konar-göçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır.
Bu durum Orta Asya’nın aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A)
Yüzölçümünün büyük olması
B) Orta Asya’nın deniz ve okyanuslardan uzak olması
C) Dağlık coğrafya ve karasal iklime sahip olması
D) Kuzeyinde Sibirya soğuklarının etkili olması
E) Bölgede çöllerin de yer tutması

4) Türkler siyasi, ekonomik ve coğrafi nedenlerle Orta Asya’dan göç etmek zorunda kalmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin sonuçlarından biri olamaz?
A) Türk kültürü dünyaya yayıldı.
B) Farklı coğrafyalarda Türk devletleri kuruldu.
C) Farklı inançlarla tanışıldı.
D) Askeri alanda diğer milletlerden etkilenildi.
E) Atın kullanımı ve demirin işlenmesinde ön ayak olundu.

5) Türklerde ilk düzenli ordu sistemi aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?
A) Teoman
B) Bumin Kağan
C) Mete Han
D) Attila
E) Bilge Kağan

6) Çin’den Avrupa’ya dek uzanan ipek yolunu ele geçiren devletler büyük ekonomik güce sahip oluyor ve diğer devletleri egemenlikleri altına almaları kolaylaşıyordu.
Bu durum Orta Asya’da aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmıştır?
A) Çin ile iyi ilişkiler kurulmasını
B) Avrupa ile Çin arasında aracılık yapılmasını
C) İpek Yoluna alternatif yollar üretilmesini
D) Çevre devletlerle hakimiyet mücadelesine girilmesini
E) Çin ile akrabalık bağı kurulmasını

7) Eski Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut denilen bu yetki kan yoluyla hükümdardan oğullarına geçerdi.
Bu durum;
I-  Halkın hükümdara bağlılığının artması,
II- Oğulları taht mücadelesine girişmesi,
III-Ülke yönetimi hanedanın tarafından ortak işidir
sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?
A) Yalnız I
 B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

8) Kavimler göçünün meydana getirdiği karışıklıklar sonucunda halk kendilerini güvende görmedikleri için büyük toprak sahiplerinin yanlarına sığınmışlardır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğurmuştur?
A) Yeni bir kavimler göçünü
B) Feodalite sistemini
C) Skolastik düşünceyi
D) Krallıkların güç kazanmasını
E) Sosyal eşitliğin sağlanmasını

9) Mete Han Çin’i etkisiz hale getirmesine rağmen Çin topraklarına yerleşmek istememiş, bu durumu Türklerin geleceği açısından sakıncalı bulmuştur.
Mete Han’ın aşağıdakilerden hangisinden çekindiği söylenebilir?
A) Çin’in askeri gücünden
B) Çin’in coğrafi özelliklerinden
C) Türklerin Çin’e alışamamasından
D) Çinlilerin beslenme alışkanlıklarından
E) Türklerin asimile olmalarından

10) Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Avrupa’da bugünkü milletler sistemi oluşmaya başlamıştır. Ayrıca Balkanlarda Avrupa Hun Devleti kurulmuştur.
Buna göre Kavimler Göçünün sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Avrupa’nın siyasi yapısı değişmiştir.
B) Kilisenin Avrupa’daki etkinliği azalmıştır.
C) Avrupa’da Türk siyasi hayatı başlamıştır.
D) Avrupa’nın etnik yapısı değişmiştir.
E) Türk kültürü Avrupa’da yayılmıştır.

11) Avrupa kaynaklarında “Tanrı’nın kırbacı” olarak bilinen ve ismi efsanelere konu olan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mete

B)Uldiz

C) Attila

D) Balamir

E) Kültigin

12) Margos Antlaşması aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

A) Kök Türk – Çin
B) Doğu Roma – Kök Türk
C) Çin – Uygur
D) Doğu Roma – Avrupa Hun
E) Avrupa Hun – Çin

Test 6   1. A  2. B   3. C   4. D    5. C   6. D   7. E   8. B   9. E   10. B   11. C   12. D

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir