Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 9 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 9 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


12. Sınıf Tarih A Kazanım ve Kavrama Testi 9 Soruları ve Cevapları Çöz

1) Emeviler döneminde Türklerle yapılan mücadeleler sonucunda Ceyhun Irmağı geçilerek Taşkent, Buhara ve Semerkant gibi şehirler ele geçirilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak;
I-  Türkistan coğrafyasında fetih hareketleri yapıldığı,
II- Önemli Türk merkezlerinin ele geçirildiği,
III-Bölgede Türklerin güçlü bir siyasi otorite kurduğu
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

2) Muaviye’nin halife olmasıyla İslam tarihinde “Emeviler Dönemi” başlamıştır. Muaviye ilk iş olarak Şam’ı İslam Devleti’nin merkezi yapmış ve bütün Müslümanların kendisine biat etmesini sağlayarak fetih hareketlerine başlamıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) İslam tarihinde yeni bir dönemin başladığı
B) İslam Devleti’nin başkentinin değiştiği
C) Müslümanlar arasında siyasi birliğin sağlandığı
D) Devletin sınırlarının genişlemeye çalıştığı
E) Halifeliğin saltanat haline getirildiği

3) Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra Hz. Hasan’ın, Şam’da halifeliğini ilan eden Muaviye ile anlaşarak, halifelikten çekilmesinin aşağıdakilerden hangisini gösterdiği savunulabilir?
A) Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemediği
B) Muaviye’nin siyasi yönden güçlü olduğu
C) Müslümanların Hz. Hasan’ı halife olarak istememesi
D) Muaviye’nin halifeliği saltanat haline getirme isteği
E) Hz. Hasan’ın halifeliği istememesi

4) Abbasiler döneminde Müslümanlar Hint, Çin ve Yunan uygarlıkları ile tanışmıştır. İslam dünyasında bilimsel çalışmalar gelişmeye başlamış ve bu dönemde zengin bir kütüphaneye sahip Beytülhikme adı verilen bir ilim merkezi kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İslam Medeniyeti başka medeniyetlerden etkilenmiştir
B) İslam Medeniyeti gelişime açık bir medeniyettir
C) İslam Medeniyeti dünya uygarlığına katkı sağlamamıştır
D) Abbasi halifeleri bilimsel gelişmeleri desteklemiştir
E) İslam Medeniyeti bilim dünyasının gelişimine katkıda bulunmuştur

5) Muaviye halife olduktan sonra Kuzey Afrika, Maveraünnehir, Kafkasya ve Anadolu’ya ordular sevk ederek fetih hareketlerine başlamıştır.
Buna göre;
I-  Müslümanlar arasındaki karışıklıkların sona erdiği,
II- Halifelik mücadelesinin devam ettiği,
III-Doğu Roma İmparatorluğu ile mücadele edildiği
durumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

6) Emeviler döneminde Kuzey Afrika ile İspanya fethedilmiş, Maveraünnehir’ de önemli şehirler ele geçirilmiş ve İstanbul kuşatılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ileri sürülebilir?
A) Fetih hareketlerinin hız kazandığı
B) Yönetim şeklinin değiştiği
C) Devletin sınırlarının gerilediği
D) Siyasi otoritenin güç kaybettiği
E) Arap milliyetçiliğinin arttığı

7)Muaviye’nin ölmeden önce oğlu Yezid’i halife tayin etmesinin, aşağıdakilerden hangisini gösterdiği ileri sürülebilir?
A) Dört Halife dönemindeki uygulamaların devam ettiği
B) Seçimle yönetime gelme anlayışının son bulduğu
C) Oligarşik bir yapının oluştuğu
D) Demokratik anlayışın devam ettiği
E) Teokratik yönetime geçildiği

8) I-  Halifeliğin saltanat haline dönüştürülmesi,
II- İlk İslam parasının bastırılması,
III-Arap milliyetçiliği politikasının uygulanması
yukarıda verilen gelişmeler hangi döneme ait bilgilerdir?
A) Dört Halife
B) Hz. Muhammed
C) Emeviler
D) Abbasiler
E) Endülüs Emeviler

9) Muaviye öldükten sonra Yezid’in halifeliğini kabul etmeyen Kufeliler, Hz. Hüseyin’i Kufe’ye davet etmişlerdir. Ancak yola çıkan Hz. Hüseyin, Kerbela’da Yezid’in adamları tarafından şehit edilmiştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Kufeliler, Yezid’in halifeliğini kabul etmemiştir
II. İslam tarihindeki ilk ayrılıklar başlamıştır
III. Yezid’in halifeliği sona ermiştir
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

10) Emeviler döneminde halkın dört sınıfa ayrılarak Müslüman Arapların diğer Müslümanlardan üstün tutulması, buna karşın Arap olmayan Müslümanların mevali politikasına maruz bırakılmasının aşağıdakilerden hangisini gösterdiği ileri sürülemez?
A) Hoşgörülü bir yönetim anlayışının olduğu
B) Arap milliyetçiliği politikası uygulandığı
C) Sosyal sınıfların olduğu
D) Toplumda eşitlik olmadığı
E) Halk arasında ayırım yapıldığı

11) Endülüs Emevi Devleti bilim, kültür ve eğitim alanlarında önemli gelişme kaydetmiş ve İspanya ile diğer Avrupa milletlerine örnek teşkil etmiştir. Böylece Hristiyanlar, İslam Medeniyetini yakından tanıma fırsatı elde etmiş, felsefe ve bilimde Doğu Dünyasını takip etmeye başlamışlardır.
Bu bilgiye dayanarak
I-  Batı Medeniyetinin Doğu Medeniyetinden etkilendiği
II- Hıristiyanların Müslümanlara önyargılı davrandığı
III-Doğu Medeniyetinin ileri seviyede olduğu
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
 B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

12) Abbasi Devleti zamanında vezirlik makamının oluşturulması ve Hz. Ömer zamanında kurulan divan teşkilatının geliştirilmesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) İslam dinini daha geniş alanlara yayma
B) Sosyal alanda eşitliği sağlama
C) Mevali politikasını sona erdirme
D) Arap olmayan Müslüman milletlerden yararlanma
E) Devlet işlerini daha iyi yürütebilme

Test 9  1. D   2. E   3. A   4. C   5. D   6. A   7. B   8. C   9. A   10. A   11. D   12. E

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir